Βυζαντινὴ Σικελία: Χάστε την, πάρτε την, καὶ ξαναχάστε την

Στὴ βασιλεία τοῦ Μιχαὴλ Β΄ τοῦ Τραυλοῦ ἢ Ψελλοῦ (820 – 829), ἐπειδὴ τὰ ρωμαϊκὰ στρατεύματα ἦταν ἀπασχολημένα μὲ τὴν κατάπνιξη τῆς ἐπανάστασης τοῦ Θωμᾶ τοῦ Σλάβου, οἱ Ἄραβες κατέλαβαν τὴ Σικελία. Ὅταν ὁ βασιλιὰς ἔμαθε τὰ νέα, κάλεσε τὸν μάγιστρο Εἰρηναῖο καὶ τοῦ εἶπε: «Σὲ συγχαίρω, μάγιστρε, γιατὶ ἡ Σικελία κυριεύθηκε», ὁ μάγιστρος τοῦ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Βυζαντινὴ Σικελία: Χάστε την, πάρτε την, καὶ ξαναχάστε την.