Δημοτικό τραγούδι και ελληνική ιδιοπροσωπία, του Γ. Καραμπελιά

«Μπορούμε να κάνουμε πολλές πικρές παρατηρήσεις πάνω στην άβυσ­σο που μπορεί κάποτε να χωρίσει τους μορφωμένους και τους καλλιερ­γημένους από τη φωνή της ζωής, όταν σκεφτούμε πως για πολλούς αι­ώνες ο μόνος πραγματικός ποιητής που έχει το Γένος είναι ο ανώνυμος και αναλφάβητος λαός…». Γιώργος Σεφέρης, Κωστής Παλαμάς, 1943 Στόχος μου είναι η συναγωγή ορισμέ­νων … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δημοτικό τραγούδι και ελληνική ιδιοπροσωπία, του Γ. Καραμπελιά.