Η «Δ΄ κατ’ επανάληψιν» και η «Δ΄ κατά συνέχειαν» των Ελλήνων Συνελεύσεις


Η Δ΄ κατ’ επανάληψιν Εθνοσυνέλευση συγκλήθηκε ταυτόχρονα με την Ε΄ Εθνοσυνέλευση, στις 5 Δεκεμβρίου του 1831 στο Άργος, από την αντικυβερνητική αντιπολίτευση, τους λεγόμενους «συνταγματικούς», οι οποίοι δεν αναγνώριζαν ως νόμιμη την Ε΄ Εθνοσυνέλευση την οποία συγκρότησαν οι φιλοκαποδιστριακοί.

Η Εθνοσυνέλευση αρχικά συνεδρίαζε στο Άργος, ενώ στη συνέχεια μετέφερε την έδρα της στα Μέγαρα και την Περαχώρα. Στην πραγματικότητα οι συνεδριάσεις της ήταν ελάχιστες και σε αυτές προήδρευε ο γηραιότερος των συμμετεχόντων, Πανούτσος Νοταράς.

Τεκμήριο: Πράξεις της Δ' συνεδριάσεως της κατ' επανάληψιν Δ' των ελλήνων  εθνικής Συνελεύσεως - Έγγραφο 66 Γλώσσα: ελληνική Χαρακτηρισμός: Έγγραφο 66  (Υποφακ. 3) 2 δφ., χειρόγραφα Λέξεις-κλειδιά: Κολοκοτρώνης Θεόδωρος,  Καποδίστριας ...
Τεκμήριο: Πράξεις της Δ’ συνεδριάσεως της κατ’ επανάληψιν Δ’ των ελλήνων εθνικής Συνελεύσεως – Έγγραφο 66. Πηγή: https://kapodistrias.digitalarchive.gr/ajax_show.php?id=2337

Βασικό έργο της Δ΄ κατ’ επανάληψιν Εθνοσυνέλευσης ήταν η ανάδειξη Διοικητικής Επιτροπής, μιας ακόμη κυβέρνησης, η οποία αποτελούνταν από τους Γεώργιο Κουντουριώτη, Ανδρέα Ζαΐμη και Ιωάννη Κωλέττη. Στη συνεδρίασή, που έλαβε χώρα στις 18 Μαρτίου 1832 στην Περαχώρα, εκδόθηκε και διακήρυξη του προέδρου της, για τη νίκη απέναντι στην «παράνομη» κυβερνητική παράταξη και καλούσε όλους τους Έλληνες σε ομόνοια.

Πληρεξούσιοι, όλοι όσοι και όπου αν ευρίσκεσθε! Είσθε ήδη κατά πάντα ασφαλείς και ελεύθεροι. Σπεύσατε να ενωθήτε όλοι ομού. Ό,τι τον τελευταίον Δεκέμβριον ούτε καν ν’ αρχίσητε σας εσυγχώρησε του επιβούλου Συμβουλίου το ανοσιούργημα, την πλήρη και νόμιμον Εθνικήν Συνέλευσιν, είναι ήδη ώρα να την αρχίσητε και να την τελειώσητε με ασφάλειαν, ελευθερίαν και αρμονίαν. Είναι του Έθνους κοινή ευχή και κατεπείγουσα χρεία είναι της υψηλής Συμμαχίας φιλάνθρωπος και ρητή απαίτησις η προσωρινή Κυβέρνησις της Ελλάδος συστημένη ή επικυρωμένη καθ’ όλους τους νομίμους τύπους από πλήρη Εθνοσυνέλευσιν, να κυβερνήση το Έθνος κατά νόμους με επιείκεινα και αμεροληψίαν. Πληρεξούσιοι! Χωρίς να υποπέσητε εις βαρυτάτην ευθύνην δεν δύνασθε ν’ αναβάλλετε ούτε στιγμήν τοιαύτην χρείαν και απαιτήσεως εκπλήρωσιν. […]Απόσπασμα πρακτικών της ΙΘ΄ Προκαταρκτικής Συνεδρίασης, 18 Μαρτίου 1832ΑΕΠ τ. 5, 322

H Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνική των Ελλήνων Συνέλευση

Η Δ’ κατά συνέχειαν Εθνική των Ελλήνων Συνέλευση ήταν εθνοσυνέλευση που έλαβε χώρα στο προάστιο Πρόνοια του Ναυπλίου από τις 14 Ιουλίου μέχρι τις 10 Αυγούστου 1832. Η Συνέλευση εξέδωσε ψηφίσματα αναγνώρισης και επικύρωσης της εκλογής του Όθωνα στη θέση του Βασιλιά των Ελλήνων (απόφαση που είχαν πάρει νωρίτερα οι Μεγάλες Δυνάμεις) και κατάργησης του σώματος της Γερουσίας. Μετά τη διενέργεια 14 συνεδριάσεων, η Εθνοσυνέλευση διαλύθηκε στις 10 Αυγούστου ύστερα από επεισόδιο με στρατιώτες, ενώ είχε ήδη αποφασίσει αναστολή των εργασιών της και της ψήφισης συντάγματος μέχρι την άφιξη του Βασιλιά.

Τα ονόματα με τα οποία αποκαλούσαν την Συνέλευση αυτή ήταν:

  • Κατά Συνέχειαν Δ’ Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις
  • Η εν Προνοία κατ’επανάληψιν Δ’ Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις
  • Συνέχεια της Δ’ των Ελλήνων Εθνικής Συνελεύσεως
  • Επαναληφθείσα Δ’ των Ελλήνων Εθνική Συνέλευσις
  • Κατ’επανάληψιν Δ’ Εθνική των Ελλήνων Εθνική Συνέλευσις.

Από τα ονόματα αυτά επικράτησε ο όρος «κατά συνέχειαν», ενώ η φράση «κατ’ επανάληψη» χρησιμοποιήθηκε για προηγούμενη συνέλευση. Οι προηγούμενες συνελεύσεις ήταν η Δ’ κατ’ επανάληψη Εθνική των Ελλήνων συνέλευση 1831-1832 (Άργος, Μέγαρα, Περαχώρα, Άργος) και η Ε’ Εθνοσυνέλευση Ναυπλίου 1832.

Στην Εθνοσυνέλευση εγκρίθηκε η απόφαση της επιλογής του Όθωνα ως Βασιλέα της Ελλάδος στις 14 Ιουλίου 1832. Ανάμεσα σε διαφωνίες, η συνέλευση διέκοψε τις εργασίες της «μέχρι αφίξεως της Αντιβασιλείας», της τριμερούς επιτροπής Βαυαρών που συνόδευαν τον ανήλικο ακόμη Όθωνα και οι οποίοι θα είχαν τη διακυβέρνηση της Ελλάδας μέχρι την ενηλικίωσή του.

Πηγές:

https://representatives1821.gr/ethnosineleuseis/d-katepenalipsi-ethnosineleusi/

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%84_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7

, , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.