Η κοινωνία στην υπό οθωμανική κυριαρχία Μύκονο (17 ος -19 ος αιώνας)

Του Μιχάλη Ρέττου*

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στην προσπάθεια κατανόησης και απεικόνισης τηςκοινωνίας της νήσου Μυκόνου κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, από τον 17ο μέχρι τον 19ο αιώνα. Το καθεστώς σχετικής αυτονομίας, το οποίο απολάμβαναν οι κάτοικοι των νήσων του Αιγαίου με τη συνθήκη κατάκτησης τους από τους Οθωμανούς το 1537, οδήγησε στην ανάπτυξη ισχυρών τοπικών/κοινοτικών θεσμών,που λειτουργούσαν με την ανοχή των επίσημων αρχών της αυτοκρατορίας. Το νησί της Μυκόνου συμπεριλαμβάνεται σε αυτές τις περιοχές που ανέπτυξαν ιδιαίτερα τους θεσμούς κοινοτικής αυτοδιοίκησης, όπως μαρτυρούν και οι σωζόμενες πηγές που αφορούν στη θεσμική λειτουργία της εν λόγω κοινότητας. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης της εν λόγω κοινωνίας, που θα επιχειρηθεί σε αυτή τη μελέτη βάσει των σωζόμενων δικαστικών αποφάσεων των κριτηρίων (τοπικών δικαστηρίων) του νησιού, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί από τους ιστορικούς του δικαίου, Μενελάου Τουρτόγλου και Ιακώβου Βισβίζη.

Οι νομολογίες αυτές των κριτηρίων της Μυκόνου αφορούν ποικίλες δικαστικές περιπτώσεις, που φωτίζουν πτυχές της οικονομικής ζωής,του υφιστάμενου γαιοκτητικού καθεστώτος, των οικογενειακών και εμφύλων σχέσεων, των κοινωνικών πρακτικών και αντιλήψεων και των-εφαρμοζόμενων στον τομέα τηςδικαιοσύνης-τοπικών εθίμων. Με βάση αυτές τις καταγραφές, μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τους μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου, την ευρύτητα των παρεμβάσεων της κοινότητας στην καθημερινότητα των κατοίκων, τις κρατούσες ηθικές αντιλήψεις, τον τρόπο αντιμετώπισης των αδικοπραγιών και το σύστημα διεκπεραίωσης των οικονομικών συναλλαγών.Το ενδιαφέρον της εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι φιλοδοξεί να εξαγάγει όλες αυτές τις παραμέτρους με βάση την έρευνα πάνω σε πρωτότυπα κείμενα, στις νομολογίες, δηλαδή, των κριτηρίων της Μυκόνου από τον 17ο μέχρι τον 19ο αιώνα. Τέλος, η μελέτη προβληματίζεται,γενικότερα,πάνω στο ζήτημα του ρόλου των τοπικών θεσμικών αρχών σε σχέση με τις κεντρικές-επίσημες αρχές της οθωμανικής αυτοκρατορίας, όσον αφορά στον τομέα προαγωγής της δικαιοσύνης. 

Διαβάστε ή κατεβάστε τη μελέτη από εδώ :
https://www.academia.edu

*Ο Μιχάλης Ρέττος είναι μέλος του CognoscoTeam, απόφοιτος Κλασικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και εξειδικεύεται στο ΠΜΣ Νεότερης και Σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας του ΕΚΠΑ.

, , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.