Λίστα Μελέτης: Δοκίμια για το Νεοελληνικό Πολιτισμό – Cognoscopedia

Τον κατάλογο αυτό, ενδεικτικό και σίγουρα όχι εξαντλητικό, μας έστειλε φίλος της σελίδας, σαν πυξίδα για όσους ενδιαφέρονται να μελετήσουν εις βάθος θέματα Νεοελληνικής Ταυτότητας και Πολιτισμού. Τα περισσότερα βιβλία εξετάζουν το θέμα από μία “ελληνοκεντρική” προοπτική. Ίων Δραγούμης: «Ελληνικός Πολιτισμός» (το σημαντικότερο βιβλίο του. Κυκλοφορεί σε διάφορες εκδόσεις). ·  Τι είναι το γλωσσικό ζήτημα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Λίστα Μελέτης: Δοκίμια για το Νεοελληνικό Πολιτισμό – Cognoscopedia.