Οικογένεια και Ευγένεια στη βενετοκρατούμενη Κρήτη

Του Μιχάλη Ρέττου*

Η παρούσα εργασία, όπως αναφέρεται και στον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια και την ευγένεια στην υπό βενετική κατάκτηση Κρήτη (1211-1669). Η μελέτη στοχεύει στην αποτύπωση της εξέλιξης του -επιβεβλημένου από τη μητρόπολη- θεσμικού συστήματος στο χώρο της Κρήτης και της σχέσης αυτής της εξέλιξης με την εμφάνιση της νομικοκοινωνικής κατηγορίας της ευγένειας. Όσον αφορά στην οικογένεια, η εργασία φιλοδοξεί, όχι απλά να δώσει μία εικόνα του τρόπου λειτουργίας της ως πυρήνα της κοινωνικής συγκρότησης, αλλά, κυρίως, να καταδείξει το ρόλο της σε σχέση με το θεσμικό και κοινωνικό καθεστώς των ανώτερων στρωμάτων (είτε των Βενετών και άλλων εποίκων, είτε των ντόπιων «αριστοκρατών»). Αυτή η διάσταση της οικογένειας, θα εντοπισθεί μέσω της εξέτασης των τρόπων χορήγησης, κληρονομιάς ή/και απώλειας τίτλων ευγενείας, και της συνακόλουθης ένταξης, ή μη, των οικογενειών αυτών στα τοπικά συμβούλια των αστικών κοινοτήτων.
Υπό αυτό το πρίσμα της οικογένειας σε σχέση με την κατοχή κοινωνικοταξικών γνωρισμάτων και νομικοκοινωνικών τίτλων, στη συνέχεια, θα διαπιστωθεί το αν η οικογένεια, η ευγένεια και η συμμετοχή στα συμβούλια, αποτελούν ανεξάρτητες πραγματικότητες ή άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους μεγέθη. Επιπλέον, θα γίνουν σαφείς και οι θεσμικές παρεμβάσεις της ίδιας της Βενετίας, για τη διατήρηση του επιβεβλημένου από την ίδια- κοινωνικού status quo, όταν αυτό κινδύνευε από νέες αναδυόμενες κοινωνικές δυνάμεις. Τέλος, η μελέτη θα εστιάσει, επίσης, στις στάσεις, τις συμπεριφορές και τα δίκτυα επικοινωνίας των οικογενειών των ανώτερων στρωμάτων, σύμφωνα με συμπεράσματα που εξάγονται από τα καταχωρημένα στοιχεία των ληξιαρχικών βιβλίων της ύστερης περιόδου της βενετοκρατίας στην Κρήτη.

Διαβάστε τη μελέτη ή κατεβάστε τη από εδώ :
https://www.academia.edu

*Ο Μιχάλης Ρέττος είναι μέλος του CognoscoTeam, απόφοιτος Κλασικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και εξειδικεύεται στο ΠΜΣ Νεότερης και Σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας του ΕΚΠΑ.

, , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.