Παπουλάκος και Φλαμιάτος: Πρωτομάρτυρες και θύματα του Νεοελληνικού κράτους

Από το βιβλίο του Κώστα Σαρδελή, Η προδομένη παράδοση τ. Α’

ΥΠΑΡΧΕΙ μιά πολύ διαφορετική, άπό τις γνωστές, καί πάρα πολύ ένδιαφέρουσα, μοναδική, θα έλεγα, έκτίμηση τής ‘Ιστορίας γιά τήν κατάσταση πού έπικράτησε στό Ελλαδικό κρατίδιο μετά τήν δολοφονία τοΰ κυβερνήτη ‘Ιωάννη Καποδίστρια. Ή έκτίμηση αύτη είναι άποτέλεσμα συγκριτικής μελέτης τής ‘Ελλαδικής Πολιτείας καί τής Άγγλοκρατούμενης πολιτείας τών ‘Ιονίων Νήσων, πού λειτουργούν, όπως είναι γνωατό, παραλλήλως, τήν ίδια έποχή·

Τελείως άγνωστη ή θεώρηση αύτή στους Ιστορικούς τής περιόδου, άποκαλύφθηκε σέ μένα ύπό τού Κοσμά Φλαμιάτου, ού καί τήν μνήμην έπιτελοϋμεν, μετά τοΰ Χριστοφόρου Παναγιωτοπούλου, τού έπιλεγομένου Παπουλάκου, οί όποιοι, όταν δέν άγνοούνται ύπό τών ιστορικών, λοιδοροΰνται καί χλευάζονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

, , , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.