Πεσόντες Εμφύλιου Πολέμου: Ονοματα Ελληνικού Στρατού (Λ)

ΠΗΓΕΣ:ΔΙΣ/ΓΕΣ

Λαβαντσιώτης Ιωάννης του Δημητρίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο

Μεταξά Κοζάνης το 1920, του 523 Τ.Π. Εκτελέσθηκε στη θέση

Μεταξά Σερβίων Κοζάνης στις 9 Δεκεμβρίου 1946.

Λαβδαριάς Λεωνίδας του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Μεγαλόχαρη Άρτας το 1913, του 87 Τ.Ε. Συνελήφθη στο Ζερβό

Πρέβεζας στις 9 Ιουλίου 1948 και έκτοτε αγοείται.

Λαβδάς Αθανάσιος του Παρασκευά, Λοχίας: Γεννήθηκε στο

Ν.Γυναικόκαστρο Κιλκίς το 1919, του 568 Τ.Π. Πέθανε στο 403

Στρατιωτικό Νοσοκομείο, λόγω τραυματισμού του από έκρηξη

νάρκης, στις 20 Αυγούστου 1947.

Λάβδας Χρήστος του Παρασκευά, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

χωριό Θωμαή Λάρισας το 1914, του 27 Τ.Ε. Πέθανε στο 404

Στρατ. Νοσοκομείο, λόγω τραυματισμού του από έκρηξη νάρκης

επί της οδού Συκουρίου-Μακρυχωρίου, στις 2 Απριλίου 1948.

Λάβδας Δημήτριος του Ανδρέα, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Πιτροφό Άνδρου Κυκλάδων το 1922, του 10 Τ.Ε. Φονεύθηκε

κοντά στην τοποθεσία Ράχη-Τυμφρηστού σε τροχαίο ατύχημα

στις 26 Σεπτεμβρίου 1948.

Λαβούτας Κων/νος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Πειραιά το 1922, του Β΄ Σ.Α. Πέθανε στο 424 Στρατιωτικό

Νοσοκομείο στις 6 Νοεμβρίου 1949, λόγω τραυματισμού του

στις 29 Οκτωβρίου 1949 σε τροχαίο ατύχημα.

Λαγάκης Κων/νος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Μάνη Διδ/χου Έβρου το 1915, του 39 Τ.Ε. Πέθανε στο 427

Στρατιωτικό Νοσοκομείο από πολεμικά τραύματα στις 21

Νοεμβρίου 1948.

Λαγαμτζής Μιχαήλ του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

΄Ανω Κουφάλια Θεσσαλονίκης το 1924, του 19 Τ.Ε. Έπεσε

μαχόμενος στη Μαλεβού Λακεδαίμονος στις 23 Ιουλίου 1948.

Λαγδάρης Νικόλαος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Κορινό Πιερίας το 1923, του 105 Τ.Π. Πέθανε στο 410

Στρατιωτικό Νοσοκομείο στις 11 Απριλίου 1949, λόγω

τραυματισμού του στη μάχη ύψ. 1700 Ταμπουρίου.

Λαγδάρης Αθανάσιος του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Κεραμίδι Μαγνησίας το 1915, του 29 Τ.Ε. Φονεύθηκε στο

Πυργάκι Πορταριάς από έκρηξη νάρκης στις 17 Ιουλίου 1948.

Λάγιος Κων/νος του Μιλτιάδου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Μοναστήρι Γορτυνίας Αρκαδίας το 1921, του 101 Σ.Π.Π.

Φονεύθηκε στην περιοχή Βουλιαγμένης Αθηνών σε τροχαίο

ατύχημα στις 27 Ιουνίου 1946.

Λάγιος Παναγιώτης του Ευαγγέλου, Λοχίας: Γεννήθηκε στην

Καρδίτσα το 1916, του 300 Τ.Π. Πέθανε στο 409 Στρατ.

Νοσκομείο, λόγω τραυματισμού σε τροχαίο ατύχημα, στις 3

Ιουνίου 1947.

Λαγκαδάς Γεώργιος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Αθήνα το 1924, του 521 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο ύψ.1130

στις 13 Αυγούστου 1949.

Λαγκαδινός Ιωάννης του Πέτρου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Δάμιζα Αμαλιάδας Ηλείας το 1924, του 511 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο ύψ. Κορυφή Βιτσίου στις 11 Αυγούστου 1949.

Λαγκαδινός Νικόλαος του Βλασίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Δάμιζα Ηλείας το 1922, του 582 Τ.Π. Πέθανε στην Παναγιά

Κόνιτσας Ιωαννίνων από συγκοπή καρδιάς στις 4 Αυγούστου

1949.

Λάγκης Μιχαήλ του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη Ρηχέα

Επιδ. Λιμηράς Λακωνίας το 1924, του 592 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στη Μπακοβινίνα Βερμίου στις 12 Ιουλίου 1947.

Λαγκουβάρδος Νικόλαος του Δημητρίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε

στο Ρέθυμνο το 1926, του 714 Λ.ΜΧ. Έπεσε μαχόμενος στο

ύψ.1806 Κάμενικ (Ανθλγού Παναγιώτου) στις 11 Αυγούστου

1949.

Λαγκούρας Στέργιος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Κουφάλια Θεσσαλονίκης το 1920, του 555 Τ.Π. Πέθανε στο 403

Στρατιωτικό Νοσοκομείο από πολεμικό τραύμα στις 16

Νοεμβρίου 1948.

Λαγκώνας Σωτήριος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Μακροχώρι Ημαθείας Βέροιας το 1912, του 45 Τ.Π. Πέθανε στο

425 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, λόγω τραυματισμού του από

έκρηξη νάρκης, στις 6 Νοεμβρίου 1948.

Λαγογιάννης Βασίλειος του Περικλέους, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στα Αρφανά Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1919, του 506 Τ. Π.

Πέθανε από βαρειά εγκεφαλική διάσειση, συνεπεία

αυτοκινητιστικού ατυχήματος, στο 404 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Λάρισας στις 31 Δεκεμβρίου 1945.

Λαγογιάννης Γεώργιος του Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Μυτιλήνη Λέσβου το 1925, της Ανεξάρτητης Διλοχίας Αγρινίου.

Έπεσε μαχόμενος στο Δενδράκι Ευρυτανίας στις 30 Ιουλίου

1948.

Λαγογιάννης Δημήτριος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στον Πειραιά το 1922, του 529 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε στη μάχη

των Κρουσίων στις 31 Δεκεμβρίου 1949 και ευρέθη νεκρός στα

Κρούσια, θέση Ο (117-877), στις 3 Απριλίου 1950.

Λαγοθηριανός Δημήτριος του Ανδρέα, Στρατιώτης Μ.Ε.Α.:

Γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης το 1904, της Μ.Ε.Α.

Πτολεμαΐδας Κοζάνης. Έπεσε μαχόμενος στην Πτολεμαΐδα στις

21 Νοεμβρίου 1948.

Λαγοπάτης Νικόλαος του Χρήστου, Ιλχος: Γεννήθηκε στην Αθήνα

το 1919, του 17 Ε.Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στη θέση R (888-827)

Χάρτης Δελβινακίου στις 4 Ιουλίου 1949.

Λαγός Δημήτριος του Χρήστου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στη Φτέρη

Φθ/δας το 1914, του 5 Τ.Ε. Φονεύθηκε στο χώρο

προκεχωρημένου φυλακίου από ατύχημα στις 15 Ιανουαρίου 1948

(πυροβολήθηκε από τον σκοπό, ο οποίος τον εξέλαβε ως

εχθρό).

Λαγός Στέργιος του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στις

Σάρδες Λήμνου Λέσβου το 1920, του 603 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στη θέση Ν (560-590) Φ. Χ Φλώρινας στις 10 Σεπτεμβρίου

1948.

Λαγός Κων/νος του Περικλέους, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

χωρ. Τύρνα Τρικάλων το 1924, του 512 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στη θέση Ζ (922-054) Κρουσίων (Δίσσωρο) στις 9 Μαΐου 1948.

Λαγός Πασχάλης του Θεμιστοκλέους, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Σίνδο Θεσσαλονίκης το 1919, του 565 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στη Ραψάνη Λάρισας στις 30 Νοεμβρίου 1947.

Λαγός Βίκτωρ του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Σίδικνο Αιτ/νίας. Πέθανε από περιτονίτιδα στο 406

Στρατιωτικό Νοσοκομείο στις 22 Μαΐου 1945.

Λαγουδάκης Εμμανουήλ του Βασιλείου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στις Καρύνες Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνου το 1924, του 617 Τ.Π.

Έπεσε μαχόμενος στο Βάγκου Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας στις 3

Μαρτίου 1948.

Λαγουδάκης Χρήστος του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Πειραιά το 1926, του 611 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στην περ.

Πυρσόγιαννης Ν. (019-091) στις 5 Αυγούστου 1949.

Λαγούρης Αθανάσιος του Βασιλείου, Οπλίτης Μ.Α.Υ.: Γεννήθηκε

στο Τρίβουνο Φλώρινας το 1905, της Μ.Α.Υ. Καλογερίτσας

Φλώρινας. Έπεσε μαχόμενος στη θέση Κουλκουθούρια Φλώρινας

στις 26 Ιουνίου 1949.

Λαγουτάκης Βασίλειος του Χρήστου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Πλωμάρι Μυτιλήνης Λέσβου το 1919, του 34 Λ.ΜΧ. Φονεύθηκε

στην περιοχή Τυμπακίου Κρήτης από έκρηξη νάρκης στις 6

Αυγούστου 1946.

Λαδάς Νικόλαος του Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη Νεμέα

Αργολίδας το 1924, του 329 Συνεργείου. Εξαφανίσθηκε στο

ναυάγιο του α/π «Χειμάρρα» στον Ευβοϊκό Κόλπο στις 19

Ιανουαρίου 1947.

Λαδάς Δημήτριος του Ηλία, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Δυρράχιο Αρκαδίας το 1916 του 300 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

Μονοδένδρι Λακωνίας στις 5 Ιουνίου 1947.

Λαδάς Θωμάς του Βασιλείου, Έφ. Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στα

Γρεβενά το 1919, του 591 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο ύψ.

Αμμούδα στις 3 Αυγούστου 1948. (φωτ. σελ. 238)

Λαδάς Αδάμ του Σταύρου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Θεσσαλονίκη το 1902, της Μ.Α.Υ. Τραχήλου. Έπεσε μαχόμενος

στον Τράχηλο Μαυροθαλάσσης Σερρών στις 13 Μαρτίου 1947.

Λαδέας Δημήτριος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Χάβαρι Ηλείας το 1919, του 501 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε στον

Σκαμνό Παρνασσού στις 17 Ιανουαρίου 1948.

Λαδέρης Στέργιος του Μαργαρίτη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Στεφανοβίκιο Λάρισας το 1922, του 596 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στο ύψ. Τρία Σύνορα Γράμμου στις 5 Απριλίου 1949.

Λαδιάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Παλιάμπελα Βόνιτσας Αιτ/νίας το 1915, του 10 Τ.Ε. Πνίγηκε

στον Αχελώο ποταμό κοντά στα Τοπόλιανα Ευρυτανίας, κατά τη

διάρκεια μάχης, στις 21 Απριλίου 1948.

Λαδίκας Αντώνιος του Χρήστου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Κουκουράβα Αγυιάς Λάρισας το 1921, του Κ.Β.Ε. Βόλου.

Φονεύθηκε στο Βόλο σε τροχαίο ατύχημα στις 23 Αυγούστου

1946.

Λαδικός ή Λαδικέλης Γεώργιος του Αλεξάνδρου, Στρατιώτης:

Γεννήθηκε στη Σαμοθράκη Έβρου το 1920, του 622 Τ.Α.Γ.Σ.

Φονεύθηκε κοντά στο φυλάκιο 5712 γρ. Θεσσαλονίκης-Δράμας

από έκρηξη παγιδευμένης χειροβομβίδας στις 14 Σεπτεμβρίου

1948.

Λαδοκάκος Βασίλειος του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Παράσηρο Λακωνίας το 1926, του 505 Τ.Π. Πέθανε στο 401

Στρατιωτικό Νοσοκομείο από ασθένεια στις 22 Απριλίου 1950.

Λαδόπουλος Μιχαήλ του Ανανία, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Αθήνα το 1923, του 117 Τ.Π. Συλληφθείς σε μάχη, εκτελέσθηκε

στο Πλακωτό Καρύτσας Καρδίτσας στις 6 Ιουλίου 1949.

Λαδουκάκης Νικόλαος του Αντωνίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Αντισκάρι Καινουρίου Ηρακλείου το 1926, του 582 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στον Προφήτη Ηλία Οξυάς Κόνιτσας στις 10 Απριλίου

1949.

Λαζανάς Ρήγας του Γρηγορίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Καραβόστομο Σάμου, του 611 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε στην Πόβλα

Φιλιατών στις 5 Μαρτίου 1948.

Λαζάρ Ισούα του Οβαδιά, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Θεσσαλονίκη το 1923, του 67 Τ.Ε. Φονεύθηκε κοντά στο 61ο

χλμ. δημ. οδού Θεσσαλονίκης-Σερρών από έκρηξη νάρκης στις

13 Απριλίου 1949.

Λαζαράκης Αναστάσιος του Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στον Ιέρακα Επιδ. Λιμηράς Λακωνίας το 1924, του 592 Τ.Π.

Έπεσε μαχόμενος στη Νάουσα Ημαθίας στις 19 Αυγούστου 1947.

Λαζαράκης Δημήτριος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Ιέρακα Επιδ. Λιμηράς Λακωνίας το 1914, του 19 Τ.Ε. Έπεσε

μαχόμενος στα Βορδώνια Λακεδ/νος στις 27 Φεβρουαρίου 1948.

Λαζαράκος Γιαννούζος του Παναγιώτη, Οπλίτης Μ.Ε.Α.:

Γεννήθηκε στα Καλύβια Γυθείου Λακωνίας το 1918, του 3110

Τ.Ε.Α. Έπεσε μαχόμενος στο Διλάγκαδο Εξωχωρίου Καρδαμύλης

στις 17 Αυγούστου 1948.

Λάζαρης Ταξιάρχης του Αποστόλου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Λαζαράτα Λευκάδας το 1921, του 584 Τ.Π. Πέθανε στο 406

Στρατιωτικό Νοσοκομείο στις 2 Δεκεμβρίου 1948, λόγω

τραυματισμού του τη νύκτα 22 Νοεμβρίου 1948 από τον σκοπό

του Τάγματος, λόγω παρεξηγήσεως (τον εξέλαβε ως εχθρό).

Λάζαρης Ευάγγελος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Κάτω Ταρσό Κορινθίας το 1925, του 521 Τ.Π. Πέθανε από

ασθένεια στο 402 Στρατιωτικό Νοσοκομείο στις 7 Μαΐου 1948.

Λαζαρίδης Σάββας του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Κατερίνη το 1922, του 615 Τ.Π. Φονεύθηκε στη δημ.οδό

Νεστορίου από έκρηξη νάρκης στις 11 Σεπτεμβρίου 1948.

Λαζαρίδης Σάββας του Λεωνίδα, Οπλίτης Μ.Α.Υ.: Γεννήθηκε στη

Δράμα το 1918, της Μ.Α.Υ. Δράμας. Πέθανε στη Δράμα στις 17

Μαρτίου 1948 από ασθένεια, λόγω των κακουχιών του πολέμου.

Λαζαρίδης Σταύρος του Προδρόμου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Τσοτύλι Βοΐου Κοζάνης το 1915, του 517 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στο ύψ. 941 Μαυραναίων Γρεβενών στις 13 Μαρτίου 1947.

Λαζαρίδης Νικόλαος του Θεοδώρου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Μεγαπλάτανο Πέλλας το 1913, του 64 Τ.Ε. Έπεσε μαχόμενος στο

Σωτήρα Πέλλας στις 27 Ιουνίου 1948.

Λαζαρίδης Λάζαρος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Πρόδρομο Βέροιας το 1924, του 511 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

ύψ. Μίτσιτ περιοχής Μπέλλες στις 12 Ιουλίου 1949.

Λαζαρίδης Πασχάλης του Κλήμεντος, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στον Άγιο Παντελεήμονα Φλώρινας το 1926, του 592 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο ύψ. Τουχούλη περ. Νεστορίου στις 3 Ιουνίου

1949.

Λαζαρίδης Λάζαρος του Χαραλάμπους, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής το 1925, του 611 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε

σε μάχη στο ύψ.Ταβέρα στις 4 Μαρτίου 1948.

Λαζαρίδης Παύλος του Λαζάρου, Εφ. Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε

στο Μικροχώρι Δράμας το 1923, του 551 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στο ύψ. Γκουλιάμας Σιδηροκάστρου στις 11 Νοεμβρίου 1948.

Λαζαρίδης Αδάμ του Ιωάννη, Οπλίτης Μ.Α.Δ.: Γεννήθηκε στο

Βροντά Βοΐου Κοζάνης το 1922, της Μ.Α.Δ. Βοΐου. Έπεσε

μαχόμενος στη μάχη Βροντούς στις 16 Ιανουαρίου 1948.

Λαζαρίδης Θεοδόσιος του Χρήστου, Οπλίτης Μ.Ε.Α.: Γεννήθηκε

στο ΄Ισωμα Κιλκίς το 1924, του 60 Τ.Ε. Έπεσε μαχόμενος στην

περιοχή Στρυμωνικού στις 23 Οκτωβρίου 1949.

Λαζαρίδης Βασίλειος του Λαζάρου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Χιλιομόδι Κορινθίας το 1922, του 507 Τ.Π. Φονεύθηκε στην

περ. Τριανταφυλλιάς Φλώρινας από έκρηξη νάρκης στις 11

Οκτωβρίου 1948.

Λαζαρίδης Γεώργιος του Λαζάρου, Οπλίτης Μ.Ε.Α.: Γεννήθηκε

στα Λευκάδια Νάουσας Ημαθίας το 1902, της Μ.Ε.Α.

Λευκαδίων/44 Τ.Ε. Φονεύθηκε στα Λευκάδια από έκρηξη

παγιδευμένης χειροβομβίδας στις 27 Φεβρουαρίου 1949.

Λαζαρίδης Δημήτριος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Αγγελοχώρι Βέροιας Ημαθίας το 1912, του 43 Τ.Ε. Συνελήφθη

στη μάχη της Έδεσσας στις 22 Δεκεμβρίου 1948 και πέθανε από

τις κακουχίες στα Άνω Λουτρά Πέλλας στις 12 Ιανουαρίου

1949.

Λαζαρίδης Δημήτριος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στους

Σιταγρούς Δράμας το 1922, του Κ.Ε.Ν. Δράμας. Φονεύθηκε στην

περιοχή του Κ.Ε.Ν. Δράμας από ατύχημα κατά τις νυκτερινές

ασκήσεις στις 11 Νοεμβρίου 1949.

Λαζαρίδης Δημήτριος του Ματθαίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Λαύριο Αττικής το 1925, του 501 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

ύψ. Κολοκύθας Νεστορίου στις 10 Ιουλίου 1948.

Λαζαρίδης Λάζαρος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Πρέβεζα το 1920, του 529 Τ.Π. Αυτομόλησε στις 11 Μαρτίου

1947 στη μάχη της Βλαχοκερασιάς και μαχόμενος αργότερα

εναντίον του Εθνικού Στρατού, τραυματίσθηκε και πέθανε στην

Άρτα, όπου διακομίσθηκε.

Λαζαρίδης Θεόδωρος του Τιμολέοντος, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στην Αλεξανδρούπολη Έβρου το 1925, του 503 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στη χαράδρα Λαπάνα Καστοριάς στις 20 Σεπτεμβρίου

1948.

Λαζαρίδης Θεόδωρος του Λαζάρου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Σέρβια Κοζάνης το 1923, του 565 Τ.Π. Φονεύθηκε Β.Α.

Φλατσάτας στο ύψ. 1030 Ιεροπηγής από έκρηξη νάρκης στις 10

Οκτωβρίου 1948.

Λαζαρίδης Αριστείδης του Κοσμά, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Κομοτηνή Ροδόπης το 1923, του 611 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στη

θέση R (742-809) ύψ. Ρονίτσα Ηπείρου στις 20 Ιουλίου 1948.

Λαζαριώτης Παναγιώτης του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στην Κοζάνη το 1923, του 105 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στον

Ελικώνα (ύψ.1487) στις 29 Απριλίου 1948.

Λαζάρογλου Ευστράτιος του Ιωάννη, Οπλίτης Μ.Ε.Α.: Γεννήθηκε

στην Πολυκάρπη Αλμωπίας Πέλλας το 1926, της Μ.Ε.Α.

Πολυκάρπης. Συνελήφθη στην Πολυκάρπη στα μέσα Ιανουαρίου

1947 και εκτελέσθηκε στην τοποθεσία «Αεράκια» Πιερίων ορέων

τον Απρίλιο ή Μάιο του 1947.

Λάζαρος Αυρήλιος του Ιωσήφ, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Πρέβεζα το 1923, του 581 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στη μάχη

Πολενάτας Βιτσίου στις 10 Αυγούστου 1949.

Λαζάρου Λάμπρος του Βασιλείου, Λοχίας: Γεννήθηκε στο

Μεγαλοχώρι Αττικής το 1924, του 563 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στο ύψ.Ζεκύρι Φούρκας Ιωαννίνων στις 4 Αυγούστου 1948.

Λαζάρου Χρήστος του Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Αίγινα Αττικής το 1919, του 502 Τ.Π. Πέθανε στο 421

Στρατιωτικό Νοσοκομείο από ασθένεια στις 10 Ιανουαρίου

1946.

Λαζάρου Γεώργιος του Χρήστου, Λοχίας: Γεννήθηκε στην Αίγινα

το 1924, του 525 Τ.Π. Πέθανε στο 404 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

από πολεμικά τραύματα στις 17 Νοεμβρίου 1947.

Λαζάρου Κων/νος του Διονυσίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Αίγινα Αττικής το 1924, του 525 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στον

Σαραντάπορο στις 27 Ιουλίου 1948.

Λαζίδης Χρήστος του Αποστόλου, Ιδιώτης οδηγός ναρκοπεδίων:

Γεννήθηκε στο Πρωτοκκλήσι Διδ/χου Έβρου το 1894, του 82

Τ.Ε. Τραυματίσθηκε στο ύψ.105 Β.Α. χωρ.Πρωτοκκλησίου από

έκρηξη νάρκης στις 28 Νοεμβρίου 1948 και υπέκυψε την

επομένη.

Λαζίδης Γεώργιος του Φωτίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Μερσίνη Γρεβενών το 1925, του 564 Τ.Π. Φονεύθηκε στο

ύψ.Ανίτσας Γρεβενών από έκρηξη νάρκης στις 17 Ιουνίου 1949.

Λάζος Σπυρίδων του Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Αθήνα το 1925, της Α΄ Μ.Κ. Φονεύθηκε στον Λειβαδότοπο, θέση

Ν. (2032) Γράμμου από έκρηξη νάρκης στις 24 Αυγούστου 1949.

Λάζος Θωμάς του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Κωσταλέξι Φθ/δας το 1926, του Κ.Ε.Ν. Βόλου. Πέθανε στο

Δημοτ. Νοσοκομείο Βόλου από ασθένεια (φυματίωση) στις 28

Σεπτεμβρίου 1948.

Λάζος Γεώργιος του Κων/νου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στη

Ζούζουλη Nεστορίου Καστοριάς το 1924, του 505 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο ύψ. Σκάλας Γρεβενών στις 27 Φεβρουαρίου 1948.

Λάζος Μαγκριώτης του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Ν.Σκοπό Σερρών το 1913, του 61 Τ.Ε. Έπεσε μαχόμενος στο

Ουζούν Μπουρούν Β.Μετοχίου Σερρών στις 9 Φεβρουαρίου 1949.

Λάζος Κων/νος του Ιωάννη, Αντάρτης: Γεννήθηκε στις

Θερμοπύλες Φθιώτιδας το 1921, των Ε.Ο.Ε.Α.-Ε.Δ.Ε.Σ. Πέθανε

στις 8 Ιανουαρίου 1948 από φυματίωση, λόγω των βασάνων και

των κακουχιών που υπέστη από άνδρες του Ε.Λ.Α.Σ. κατά τη

διάρκεια της κρατήσεώς του απ’ αυτούς.

Λάζος Ανδρέας του Λεωνίδα, Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στην

Λιλαία Παρνασσίδας Φωκίδας το 1921, του 506 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο ύψ. Κουλκουθούρια Φλώρινας στις 13 Μαΐου

1949.

Λάζος Αρίσταρχος του Θεοδώρου, Υ.Ε.Α.: Γεννήθηκε στη

Φλώρινα το 1924, του 561 Ορεινού Τάγματος. Έπεσε μαχόμενος

στο Δύσβατο Σερρών στις 4 Απριλίου 1947.

Λαζούρας Ευστράτιος ή Στράτος του Θεοδώρου, Στρατιώτης:

Γεννήθηκε στο Εσωχώρι Ευρυτανίας το 1919, του 117 Τ.Π.

Έπεσε μαχόμενος στα Γρεβενά στις 26 Νοεμβρίου 1947.

Λαϊβεράς Κων/νος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Σαλαμίνα Αττικής το 1926, του 568 Τ.Π. Φονεύθηκε στην

περιοχή Κορυσού Καστοριάς από έκρηξη χειροβομβίδας στις 11

Απριλίου 1949.

Λάιος Βάιος του Γεωργίου, Αγωνιστής: Γεννήθηκε στη Λεύκη

Καρδίτσας το 1888, των Ε.Ο.Ε. Συνελήφθη στις 23 Δεκεμβρίου

1947 και εκτελέσθηκε στις 20 Ιανουαρίου 1948.

Λάιος Ιωάννης του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Αγρίνιο Τριχωνίας το 1927, της 71 Ταξιαρχίας/10 Λ.Ο.Κ.

Έπεσε μαχόμενος στο Καστέλι στις 18 Φεβρουαρίου 1947.

Λάιος Δημήτριος του Κων/νου, Υποστράτηγος: Γεννήθηκε στην

Άμφισσα Φωκίδας το 1897, της VII Μεραρχίας. Πέθανε από

ανακοπή καρδιάς στην Καβάλα στις 7 Μαρτίου 1950.

Λαΐτσας Δημήτριος του Παντελή, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Ραψάνη Τυρνάβου Λάρισας το 1912, του 57 Ε.Τ.Ε. Φονεύθηκε

στο Εικονοστάσιο χωριού Ιτιάς από έκρηξη νάρκης στις 22

Νοεμβρίου 1948.

Λακιώτης Ιωάννης του Σπυρίδωνος, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Βελιγωστή Μεγαλ/λεως Αρκαδίας το 1922, του 582 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στον Κλέφτη Κόνιτσας στις 4 Ιουλίου 1948.

Λακουμέντας Βασίλειος του Χρήστου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στον

Παλαιόπυργο Ναυπακτίας Αιτ/νίας το 1925, του 3 Ε.Τ.Π.

Πνίγηκε στον Όρμο Αγίων Σαράντα Ελικώνος στις 25 Ιουνίου

1949 κατά την ώρα της κολυμβήσεως.

Λακούτσης Σταμάτιος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Ερμιόνη Αργολίδας, του 611 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε στην Πόβλα

Φιλιατών στις 5 Μαρτίου 1948.

Λακριντής Δημήτριος του Χρήστου, Οπλίτης Μ.Α.Δ.: Γεννήθηκε

στις Συκεές Θεσ/νίκης το 1926, της Μ.Α.Δ. Νάουσας.

Εξαφανίσθηκε στη μάχη Νάουσας στις 22/23 Δεκεμβρίου 1948.

Λαλαδάκης Νικόλαος του Μιχαήλ, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Πειραιά το 1921, του 509 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

Αργυροπούλιο Λάρισας στις 20 Σεπτεμβρίου 1946.

Λαλαούνης Αθανάσιος του Σίμου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Χρυσό Παρνασσίδας Φωκίδας το 1925, του 505 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στη θέση Ν. (742-597) Ράδοσι Αμυνταίου στις 8

Ιουνίου 1949.

Λαλάς Αθανάσιος του Παναγιώτη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

΄Αργος Ορεστικό Καστοριάς το 1925, του 575 Τ.Π. Φονεύθηκε

στην Κορομηλιά Καστοριάς στις 12 Οκτωβρίου 1948 από τυχαία

έκρηξη Μπαζούκας.

Λάλας Αντώνιος του Γεωργίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στις

Σέρρες το 1923, του 574 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο ύψ. 1342

(Νεστόριο-Καστοριάς) στις 18 Ιουνίου 1948.

Λαλίδης Σωτήριος του Ευαγγέλου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Ν.Καρυά Νέστου Καβάλας το 1926, της Ε΄ Μ.Κ. Έπεσε μαχόμενος

στον Προφήτη Ηλία, υψοδ.2524, Βόρας (Καϊμακτσαλάν) στις 4

Ιουλίου 1949.

Λαλιώτης Βασίλειος του Σπυρίδωνος, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στην Αμαλιάδα Ολυμπίας το 1919, του Κ.Β.Ε. Καλαμάτας.

Πέθανε στο Κρατικό Νοσοκομείο Καλαμάτας στις 18 Σεπτεμβρίου

1948, λόγω τραυματισμού του την προηγουμένη στη θέση Μπούζι

Κυπαρισσίας.

Λάλος Βασίλειος του Παναγιώτη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Ζάτουνα Γορτυνίας Αρκαδίας το 1922, του 523 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στη Ράχη Δεσπότη Σινάτσικου στις 3 Δεκεμβρίου

1948.

Λάλος Ιωάννης του Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα Κάτω

Βλάσια Πατρών Αχαΐας το 1924, του 602 Τ.Π. Συλληφθείς σε

μάχη, εκτελέσθηκε στο Μαυρολιθάρι Παρνασσίδας στις 20

Μαρτίου 1947.

Λάλος Κανέλλος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Ζάτουνα Γορτυνίας το 1921, του 526 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

ύψ. Αλεπού Πεκλάρι στις 28 Ιουνίου 1948.

Λάμαρης Νικόλαος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Κρανιά Γρεβενών το 1920, του 523 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στην

Παληοκαΐτσα Δομοκού στις 19 Σεπτεμβρίου 1947.

Λάμας Ανδρέας του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στις

Βούτες Μαλεβυζίου Ηρακλείου το 1920, του 564 Τ.Π. Φονεύθηκε

στη θέση (61-12) Αλιάκμονος από έκρηξη χειροβομβίδας

(ατύχημα) στις 23 Αυγούστου 1948.

Λάμνιας Ιωάννης του Πηλέος, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Νεοχώρι Βόλου Μαγνησίας το 1925, του 73 Ε.Τ.Π. Φονεύθηκε

στην περ.Τζιβά- Κουρού από έκρηξη νάρκης στις 28 Οκτωβρίου

1949.

Λαμπαδάρης Γεώργιος του Παναγιώτη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στον Παραπόταμο Τρικάλων το 1926, του 511 Τ.Π. Φονεύθηκε

από έκρηξη νάρκης στο χωριό Μακροπουλιάνα Νιγρίτας στις 16

Ιουνίου 1950.

Λαμπαδάρης Κων/νος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στην Αχελινάδα Καλαμπάκας το 1925, του 524 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στην περιοχή Σταυρός (μάχη Προφ.Ηλία) στις 12

Αυγούστου 1948.

Λάμπας Βασίλειος του Χρήστου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Καρυά Άργους το 1919, του Κ.Β.Ε. Άργους. Πέθανε από

ασθένεια στο 401 Στρατ. Νοσοκομείο στις 24 Αυγούστου 1948.

Λάμπης Νικόλαος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Αγ. Παρασκευή Βόλου Μαγνησίας το 1925, του 85 Τ.Ε.

Συλληφθείς, εκτελέσθηκε στο Δέμα Κόνιτσας Ιωαννίνων στις 16

Οκτωβρίου 1948.

Λάμπογλου Ελευθέριος του Θεμιστοκλέους, Στρατιώτης:

Γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη, του 569 Τ.Π. Συνελήφθη κοντά στον

Αναβρυτό Κιλκίς στις 3 Φεβρουαρίου 1948 και έκτοτε

αγνοείται.

Λαμπονίκος Γεώργιος του Ευαγγέλου, Οπλίτης Μ.Ε.Α.:

Γεννήθηκε στην Αγία Παρασκευή Θεσ/κης το 1930, της Μ.Ε.Α.

Μαλαθριάς. Τραυματίσθηκε στις 29 Απριλίου 1950 σε ατύχημα,

πέφτοντας σε ενέδρα στο χωριό Μαλάθρια και πέθανε στο 424

Στρατ. Νοσοκ. στις 13 Μαΐου 1950.

Λάμπος Χαράλαμπος του Παναγιώτη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Παλαιόκαστρο Φθ/δας το 1924, του 583 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στον Πύργο Στράτσιανης στις 6 Απριλίου 1949.

Λαμπούδης Κων/νος του Αναστασίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Πετροκέρασα Πολυγύρου Χαλκιδικής το 1926, του 593 Τ.Π.

Έπεσε μαχόμενος στη θέση Ν.(145312) Τσάρνο στις 25

Αυγούστου 1949.

Λάμπουρας Κων/νος του Βασιλείου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Κληματιά Κέρκυρας το 1925, του 530 Λ.Πολυβόλων/VΙΙΙ

Μεραρχίας. Έπεσε μαχόμενος στο ύψ. Προφήτης Ηλίας

Γρανιτσόπουλου την 1 Αυγούστου 1948.

Λάμπουρας Κων/νος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Κληματιά Κέρκυρας το 1920, του 505 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στη

Ζιάκα Γρεβενών στις 18 Νοεμβρίου 1947.

Λαμπράκης Δημήτριος του Αριστείδου, Οπλίτης Μ.Α.Υ.:

Γεννήθηκε στα Νειάτα Επιδ.Λιμηράς Λακωνίας το 1928, της

Μ.Α.Υ. Μολάων. Έπεσε μαχόμενος στη θέση Κάμπος περιοχής

Απιδέας στις 8 Ιουνίου 1948.

Λαμπράκης Ιωάννης του Στυλιανού, Οπλίτης Μ.Α.Υ.: Γεννήθηκε

στην Κουφάλα Ευρυτανίας το 1909, της Μ.Α.Υ. Καρπενησίου.

Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις Καρπενησίου και, μετά την

πτώση τούτου, ενήργησε έξοδο και, αφού ενέπεσε σε ενέδρα

στη θέση Τυμφρηστός, έπεσε μαχόμενος στις 21 Ιανουαρίου

1949.

Λαμπράκης Αλέξανδρος του Ιωάννη, Οπλίτης Μ.Α.Δ.: Γεννήθηκε

στο Καρπενήσι Ευρυτανίας το 1927, της Μ.Α.Δ. Καρπενησίου.

Έπεσε μαχόμενος στο Καρπενήσι στις 21 Ιανουαρίου 1949.

Λαμπράκης Ανάργυρος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στις

Σπέτσες το 1921, του 43 Συνεργείου Ελαφρών Επισκευών.

Φονεύθηκε στο Αγιόφυλλο Τρικάλων από έκρηξη νάρκης στις 16

Μαΐου 1948.

Λαμπρακόπουλος Δημοσθένης του Κων/νου, Λοχίας: Γεννήθηκε

στο χωριό Βάστα Μεγ/λεως Αρκαδίας το 1918, του 3 Λ.Ο.Κ.

Έπεσε μαχόμενος στη θέση Βίγλες επί της οδού

Μεγ/λεως-Τριπόλεως στις 21 Ιουνίου 1947.

Λαμπρακόπουλος Ευάγγελος του Βασιλείου, Στρατιώτης:

Γεννήθηκε στη Χίο, του 628 Τ.Π. Τραυματίσθηκε σε μάχη στον

Προφ.Ηλία Πυρσογιάννης Γράμμου στις 4 Απριλίου 1949,

συνελήφθη και έκτοτε αγνοείται.

Λαμπρέτσος Γεώργιος του Αθανασίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στην Κνίδη Γρεβενών το 1922, του 563 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στον υψοδ.1420 Φούρκας Ιωαννίνων στις 31 Ιουλίου 1948.

Λαμπρίδης Θεόδωρος του Ιωάννη, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο Βόλο

Παγασών Μαγνησίας το 1924, του 523 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

ύψ.1425 Γράμμου στις 25 Αυγούστου 1949.

Λαμπρίδης Αριστοτέλης του Χαραλάμπους, Εφ. Ανθλγός (ΔΒ):

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1913, του 21 Τ.Ε. Συλληφθείς στις

11 Απριλίου 1948 στη μάχη των Καλαβρύτων, εκτελέσθηκε στην

Πλατανίτσα στις 30 Απριλίου 1948.

Λαμπρινίδης Δημήτριος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στον Μαραθόκαμπο Σάμου το 1927, του 757 Λ.Ο.Μ. Φονεύθηκε

στο Καλονέρι έξω από το χωριό Μικρόκαστρο από τροχαίο

ατύχημα στις 26 Μαΐου 1950.

Λαμπρινίδης Κων/νος του Σταύρου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής το 1921, του 561 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο Πολυνέρι Γρεβενών στις 3 Ιουλίου 1948.

Λαμπρινίδης Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Δεκανέας: Γεννήθηκε

στην Αθήνα το 1918, του 55 Τ.Ε. Συνελήφθη στα Πυργάκια στις

26 Αυγούστου 1948 και έκτοτε αγνοείται.

Λαμπρινός Αθανάσιος του Γεωργίου, Οπλίτης Μ.Α.Υ.: Γεννήθηκε

στη Νικήτη Χαλκιδικής το 1895, της Μ.Α.Υ. Νικήτης

Χαλκιδικής. Συλληφθείς σε μάχη, εκτελέσθηκε στη θέση Αγ.

Ιωάννης Νικήτης στις 27 Σεπτεμβρίου 1947.

Λαμπρινός Θεοχάρης του Παναγιώτη, Υπλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε

στα Βρυσά Πλωμαρίου Λέσβου το 1919, του 505 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στην περιοχή Κρουσίων Ρ (093-873) στις 22

Δεκεμβρίου 1949. (φωτ. σελ. 227)

Λαμπρινός Σπυρίδων του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Βλαχώρι Λακωνίας το 1920, του 582 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στον

Προφήτη Ηλία Λιάπε Ζαγορίου στις 11 Σεπτεμβρίου 1947.

Λαμπρόπουλος Δημήτριος του Βασιλείου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στα Αργυρά Πατρών Αχαΐας το 1921, του 456 Τ.ΔΒ. Έπεσε

μαχόμενος μεταξύ Επταχωρίου και Πενταλόφου στις 11

Νοεμβρίου 1948.

Λαμπρόπουλος Δημήτριος του Θεοδώρου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στον Πλάτανο Ηλείας το 1921, του 584 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στο Βαρκό Κατάρας Ιωαννίνων την 1 Οκτωβρίου 1947.

Λαμπρόπουλος Ηλίας του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Πλάκα Μεγαλ/λεως Αρκαδίας το 1920, του 559 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο ύψ. Μαλ-Τεπέ στις 13 Αυγούστου 1948.

Λαμπρόπουλος Κων/νος του Θεοδώρου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στη Φλώκα Τριφυλλίας το 1924, του 4 Τ.Ε. Έπεσε μαχόμενος

στα Πυργάκια Φθ/δας στις 23 Αυγούστου 1948.

Λαμπρόπουλος Κων/νος του Γεωργίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στην

Ελληνοκλησιά Μεσσηνίας, του 75 Ε.Τ.Π. Εξαφανίσθηκε στα

Τρόπαια στις 12 Ιουνίου 1948.

Λαμπρόπουλος Ανδρέας του Παναγιώτη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στα Αγιοβλασίτικα Πατρών το 1919, του 561 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε

στο ναυάγιο του α/π «Χειμάρρα» στον Ευβοϊκό Κόλπο στις 19

Ιανουαρίου 1947.

Λαμπρόπουλος Αλέξανδρος του Συμεών, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στα Σιταράλωνα Αιτ/νίας το 1922, του 117 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε

σε μάχη στο Δενδροχώρι Καστοριάς στις 20 Σεπτεμβρίου 1948.

Λαμπρόπουλος Σπυρίδων του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στη Λευκοχώρα Μεσσηνίας το 1924, του 562 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε

στο ναυάγιο του α/π «Χειμάρρα» στον Ευβοϊκό Κόλπο στις 19

Ιανουαρίου 1947.

Λαμπρόπουλος Σαράντης του Παναγιώτη, Εφ. Ανθλγός (ΠΖ):

Γεννήθηκε στις Ρίζες Μαντινείας Αρκαδίας το 1919, του 571

Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο ύψ. 1402 Ν(213-352) στις 9

Αυγούστου 1948.

Λαμπρόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στην Κορώνη Μεσσηνίας το 1924, του 527 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στην Κρανιά Γρεβενών στις 27 Ιουνίου 1947.

Λαμπρόπουλος Στυλιανός του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στη Χρυσοκελαρία Πυλίας Μεσσηνίας το 1924, του 571 Τ.Π.

Φονεύθηκε στην Κολχική Ν (64-66) Φλώρινας από έκρηξη νάρκης

στις 6 Απριλίου 1948.

Λάμπρος Παναγιώτης του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Χούνι Κουνουπιάς Αρκαδίας το 1921, του 581 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στα ΄Ανω Ραβένια Πωγωνίου Ιωαννίνων στις 28

Δεκεμβρίου 1947.

Λάμπρος Σπυρίδων του Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Κερατσίτσα Μαντινείας Αρκαδίας το 1928, του Κ.Ε.Υ.Π.

Αυτοκτόνησε στις 17 Νοεμβρίου 1950.

Λάμπρου Γεώργιος του Αθανασίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Άγιο Ιωάννη Ευβοίας το 1921, του 622 Τ.Α.Γ.Σ. Συνελήφθη

κοντά στο Σιδ.Σταθμό Βυρώνειας στις 31 Αυγούστου 1948 και

έκτοτε αγνοείται.

Λάμπρου Κων/νος του Σταύρου, Ιδιώτης υποχρεωτικώς

χρησιμοποιηθείς: Γεννήθηκε στο Αηδονοχώρι Κόνιτσας το 1890,

της VIII Μεραρχίας/Α2. Εξαφανίσθηκε κατά την εκτέλεση

ειδικής αποστολής στην Αλβανία στις 3 Μαΐου 1948.

Λάμπρου Δημήτριος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Μελισσόπετρα Κόνιτσας το 1920, του 527 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στην περιοχή Μολίστας Κόνιτσας στις 2 Ιουλίου 1948.

Λάμπρου Αθανάσιος του Χρήστου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Ανέζα Άρτας το 1914, του Α΄ Τ.Σ. Φονεύθηκε ως στασιαστής

στη Μακρόνησο στις 29 Φεβρουαρίου 1948.

Λάμπρου Σπυρίδων του Χρήστου, Λοχίας: Γεννήθηκε στους

Κουκλιούς Ιωαννίνων το 1924, του 527 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στην περιοχή Μολίστας Κόνιτσας στις 3 Ιουλίου 1948.

Λάμπρου Χρήστος του Μιχαήλ, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Μαρκόπουλο Αττικής το 1925, του 503 Τ.Π. Φονεύθηκε στο

ύψ.1398 Μπάσδροβικ Φλώρινας από έκρηξη νάρκης στις 6

Δεκεμβρίου 1948.

Λάμπρου Αθανάσιος του Στεργίου, Στρατιώτης Μ.Α.Υ.:

Γεννήθηκε στο Αρματωλικό Τρικάλων το 1915, του 24 Τάγματος

Χωροφυλακής. Συλληφθείς στη μάχη Αρματωλικού στις 26

Αυγούστου 1947, εκτελέσθηκε στη θέση Αλώνια έξω από το

χωριό Αρματωλικό την επομένη.

Λάμπρου Ιωάννης του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Δίστομο Βοιωτίας το 1923, του 501 Τ.Π. Πέθανε στο 202

Κ.Δ.Τ. από πολεμικά τραύματα στις 30 Ιουνίου 1948.

Λαμπρούσης Κων/νος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Ανθούσα Θεσπρωτίας το 1917, του 582 Τ.Π. Συνελήφθη σε μάχη

στο Ταμπούρι Φούρκας Κόνιτσας στις 13 Αυγούστου 1947 και

έκτοτε αγνοείται.

Λαμπρούσης Απόστολος του Φωτίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Κατοχή Μεσολογγίου το 1920, του 629 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στο ύψ. Πλόκιστα Φιλιατών στις 30 Μαρτίου 1948.

Λαμψιάδης Παναγιώτης του Αχιλλέως, Λοχίας: Γεννήθηκε στο

Αίγιο το 1914, του 21 Τ.Ε. Έπεσε μαχόμενος στα Καλάβρυτα

Αχαΐας στις 11 Απριλίου 1948.

Λαναράς Αντώνιος του Θωμά, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Κοζάνη το 1926, της Β΄ Μ.Κ. Έπεσε μαχόμενος στο ύψ. Μπάρο

(1332) στις 11 Αυγούστου 1949.

Λανταβός Ιωάννης του Γεωργίου, Οπλίτης Μ.Ε.Α.: Γεννήθηκε

στα Ορμύλια Χαλκιδικής το 1893, της Μ.Ε.Α. Ορμυλίας.

Εκτελέσθηκε στη θέση Μάρκου Πηγάδι έξω από το χωριό Ορμύλια

στις 8 Ιουνίου 1948, διότι προσέφερε τις υπηρεσίες του στον

Εθνικό Στρατό.

Λαντούρης Βασίλειος του Παντελή, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Σουδιά Λέσβου το 1920 του Α΄ Τ.Σ. Φονεύθηκε, ως στασιαστής,

στη Μακρόνησο στις 29 Φεβρουαρίου 1948.

Λαουλάκος Θεόδωρος του Πέτρου, Ανθχος: Γεννήθηκε στην Αθήνα

το 1915, του 17 Τ.Ε. Έπεσε μαχόμενος στην μάχη των

Ασπραγγέλων στις 17 Ιουνίου 1948.

Λαουτάρης Γεώργιος του Αντωνίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Αθήνα το 1918, του 55 Τ.Ε. Έπεσε μαχόμενος στα Πυργάκια

στις 26 Αυγούστου 1948.

Λάπατας Φώτιος του Ιωάννη, Οπλίτης Μ.Ε.Α.: Γεννήθηκε στην

Πεντάπολη Σερρών το 1913. Αυτοκτόνησε στις 19 Αυγούστου

1948.

Λαπατίνας Γαβριήλ του Παναγιώτη Οπλίτης Μ.Α.Δ: Γεννήθηκε

στο Πολύρραχο Κοζάνης το 1916, της Μ.Α.Δ. Μεταξά. Έπεσε

μαχόμενος στις Πόρτες Σερβίων στις 6 Οκτωβρίου το 1948.

Λαπατώνης Δημήτριος του Πολυχρόνη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

Εύλαλο Ξάνθης το 1916, του 35 Τ.Ε. Φονεύθηκε στα υψ.

Κουζουμπά Ξάνθης από έκρηξη νάρκης στις 2 Νοεμβρίου του

1948.

Λαπιώτης Θεόδωρος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Ηλέκτρα Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1922 του 585 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο ύψ. 1806 Κάμενικ (Ανθλγού Παναγιώτου)

Κόνιτσας στις 9 Αυγούστου 1949.

Λαπιώτης Σωτήριος του Αθανασίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Ζερμπίσια Μεσσηνίας, του 75 Ε.Τ.Π. Εξαφανίσθηκε στη Νέδουσα

Αλαγωνίας στις 12 Ιουνίου 1948.

Λάππας Βασίλειος του Γεωργίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στη

Δωδώνη Ιωαννίνων το 1913, του 85 Τ.Ε. Φονεύθηκε στην

περιοχή Κ. Ραβενίων Δωδώνης από έκρηξη νάρκης στις 6 Μαΐου

1948.

Λάππας Λάμπρος του Αθανασίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Μουκοβίνα Δερβιζιανών Ιωαννίνων το 1922, του 581 Τ.Π.

Πέθανε στο 402 Στρατ. Νοσοκομείο στις 22 Οκτωβρίου 1948,

λόγω τραυματισμού του στις 28 Δεκεμβρίου 1947 σε μάχη στα

Άνω Ραβένια Πωγωνίου.

Λάρδας Γεώργιος του Ηρακλέους, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Βουνό Χίου το 1919, του 34 Λ.ΜΧ. Φονεύθηκε στον Κόκκινο

Πύργο Τυμπακίου Κρήτης από έκρηξη νάρκης στις 6 Αυγούστου

1946.

Λαρδής Σπυρίδων του Αγαμέμνονος, Δεκανέας: Γεννήθηκε στην

Αθήνα το 1916, του 21 Τ.Ε. Εξαφανίσθηκε στην Κρέσταινα στις

25 Μαΐου 1948.

Λαρδίκος Ευάγγελος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στην Κανδήλα Μαντινείας, του 20 Ε.Τ.Π. Εξαφανίσθηκε στο

Καρακοβούνι Λακωνίας στις 12 Μαρτίου 1948.

Λάρης Μηνάς του Ιωσήφ, Ιδιώτης υποχρεωτικώς

χρησιμοποιηθείς: Γεννήθηκε στην Καστάνιανη Κόνιτσας

Ιωαννίνων το 1912, της VIII Μεραρχίας. Φονεύθηκε στην

περιοχή Καβασίλων Βρανίστας από έκρηξη νάρκης στις 6

Απριλίου 1949.

Λαριτζάκης Μιχαήλ του Αθανασίου, Εφ. Ανθλγός (ΠΖ):

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1925, του 68 Ε.Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στο «Βλαχοβούνι» Δωρίδας Φθιώτιδας στις 24 Φεβρουαρίου

1949.

Λασηθιωτάκης Νικόλαος του Γεωργίου Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στους Αγίους Παρασκιούς Πεδιάδας Ηρακλείου το 1925, του 512

Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο Στρατόπεδο Στενοτοπίου υψοδ. 1082

στις 19 Ιουνίου 1949.

Λασηθιωτάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Εφ. Ανθλγός (ΠΖ):

Γεννήθηκε στο Καινούριο Χωριό Ηρακλείου το 1926, του 567

Τ.Π. Πέθανε στο Στρατ. Νοσοκομείο Κοζάνης, λόγω

τραυματισμού του σε αυτοκινητιστικό ατύχημα, στις 17

Ιουνίου 1950

Λασκαράκης Παύλος του Παναγιώτη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Μάκρη Αλεξ/λεως Έβρου το 1917, του 620 Τ.Π. Φονεύθηκε στο

Παλ. Κεραμίδι Κατερίνης από ατύχημα (εκπυρσοκρότηση του

όπλου του) στις 22 Μαΐου 1947.

Λάσκαρης Δημήτριος του Ανέστη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Λακιά Φλώρινας το 1926, του 561 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

ύψ. Προφήτη Ηλία Καστοριάς στις 11 Αυγούστου 1949.

Λάσκαρης Βασίλειος του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στου

Ζωγράφου Αθήνας το 1923, του 611 Τ.Π. Φονεύθηκε στο ύψ.

Οξυάς Γράμμου Ν. (014-056) από έκρηξη νάρκης στις 7 Μαΐου

1949.

Λάσκαρης Αθανάσιος του Πανταζή, Οπλίτης Μ.Ε.Α.: Γεννήθηκε

στη Λακιά Φλώρινας το 1920, της Μ.Ε.Α. Αμυνταίου. Έπεσε

μαχόμενος στο Αμύνταιο στις 17 Απριλίου 1949.

Λάσκαρης Στυλιανός του Γεωργίου, Υποψ. Δεκανέας: Γεννήθηκε

στη Μυτιλήνη Λέσβου το 1924, του 5 Ε.Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στο Καρπενήσι στις 20 Ιανουαρίου 1949.

Λασκαρίδης Μιχαήλ του Στεφάνου, Λοχίας: Γεννήθηκε στην

Καβάλα το 1916, του 81 Τ.Ε. Φονεύθηκε στη Βουνοπλαγιά

Παρανεστίου στις 18 Ιουνίου 1948 από έκρηξη νάρκης.

Λασκαρίδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στη Θεσσαλονίκη το 1921, του I/Δ Ουλαμού Πυρ/κού. Πέθανε

στο 405 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, λόγω τραυματισμού του από

έκρηξη νάρκης, στις 15 Αυγούστου 1948.

Λασκαρίδης Κων/νος του Ιωάννη, Ανχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στη

Θεσσαλονίκη το 1898, του 523 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο ύψ. Μ

(971-112) στις 25 Ιουνίου 1948 και προσκομίσθηκε νεκρός στο

403 Στρατ. Νοσοκομείο. (φωτ. σελ. 195)

Λασκαρίδης Λασκαράκης του Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στον Μεγαπλάτανο Πέλλας το 1918, του 64 Τ.Ε. Έπεσε

μαχόμενος στην Πολυκάρπη Πέλλας στις 2 Ιανουαρίου 1949.

Λάσκος Γεώργιος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Όσσα Λαγκαδά Θεσσαλονίκης το 1924, του 516 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος κοντά στο χωριό Βόνεσι Καρδίτσας στις 7 Απριλίου

1947.

Λασπάς Χαράλαμπος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Αγναντερό Καρδίτσας το 1925, του 574 Τ.Π. Πέθανε στο 202

Κ.Δ.Τ. από πολεμικά τραύματα στις 13 Αυγούστου 1948.

Λατάνης Στυλιανός του Αποστόλου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στη

Νυμφασία Γορτυνίας το 1926, του 582 Τ.Π. Τραυματίσθηκε σε

μάχη στο Πάτωμα Κόνιτσας στις 30 Μαΐου 1949, συνελήφθη και

έκτοτε αγνοείται.

Λατζιάς Ελευθέριος του Αθανασίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στην Κορομηλιά Δομοκού Φθιώτιδας το 1926, του 507 Τ. Π.

Φονεύθηκε στη Βέροια σε τροχαίο ατύχημα στις 11 Φεβρουαρίου

1950.

Λατζουράκης Εμμανουήλ του Μηνά, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Νιθαύρι Αμαρίου Ρεθύμνου το 1924, του 596 Τ.Π. Πέθανε στο

406 Στρατιωτικό Νοσοκομείο από πολεμικά τραύματα στις 23

Ιουλίου 1948.

Λατζουράκης Ιωάννης του Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στους Στόλους Μονοφατσίου Ηρακλείου το 1921, της 51

Ταξιαρχίας/Διμοιρία Διαβιβάσεων. Φονεύθηκε στην οδό

Χανίων-Ρεθύμνου σε τροχαίο ατύχημα στις 4 Μαρτίου 1947.

Λατζουράκης Γεώργιος του Αδάμ, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Κλήμα Πυργιώτισσας Ηρακλείου το 1920, της Β΄ Μ.Κ. Έπεσε

μαχόμενος στο Συνιάτσικο στις 23 Νοεμβρίου 1948.

Λάτκας Στόικος ή Κων/νος του Ιωάννη, Στρατιώτης Μ.Α.Υ:

Γεννήθηκε στην Ξυλόπολη Λαγκαδά Θεσ/νικης το 1907, της

Μ.Α.Υ. Ξυλοπόλεως. Έπεσε μαχόμενος στην Ξυλόπολη στις 5

Μαρτίου 1948.

Λατσάρας Βασίλειος του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Βλαχάβα Καλαμπάκας Τρικάλων το 1917, της Μ.Α.Δ. Καλαμπάκας.

Έπεσε μαχόμενος στη Βλαχάβα στις 11 Αυγούστου 1948.

Λάτσης Δημήτριος του Ανδρέα, Επιλοχίας: Γεννήθηκε στο

Λεωνίδιο Κυνουρίας Αρκαδίας το 1921, του 526 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο ύψ. Μάλι-Μάδι (1277) στις 12 Αυγούστου 1949.

Λάτσης Παναγιώτης του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Πλάτανο Αρκαδίας το 1925, της VIII Μεραρχίας/Λόχος

Προσκόπων. Έπεσε μαχόμενος στο ύψ. Μεγάλη Τσούκα Κοσμηράς

Ιωαννίνων στις 10 Μαΐου 1949.

Λάτσης Γεώργιος του Κων/νου, Εφ. Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε

στα Βραχνέικα Πατρών Αχαΐας το 1917, του 556 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος Β.Α. ύψ. Καλυβίων Νέστου Δράμας στις 8 Νοεμβρίου

1947.

Λάτσιος Άγγελος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Σωχό Θεσσαλονίκης το 1925, του 622 Τ.Α.Γ.Σ. Εκτελέσθηκε στη

δημ. οδό Λαγκαδά-Σωχού στις 26 Οκτωβρίου 1948,

μεταβαίνοντας με άδεια στο χωριό του και ευρισκόμενος εντός

του λεωφορείου.

Λάτσιος Κων/νος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Σιάτιστα Κοζάνης το 1916, του 83 Τ.Ε. Έπεσε μαχόμενος στη

Γέφυρα Νεαπόλεως-Καστοριάς στις 17 Νοεμβρίου 1948.

Λάττας Δημήτριος του Σπυρίδωνος, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Στρουσί Ηλείας το 1925, του 523 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

Στενό Καρδάρι στις 4 Αυγούστου 1948.

Λαυρεντάκης Γεώργιος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Μιλάτο Μεραμπέλου Λασιθίου το 1926, του Κ.Ε.Ν. Ηρακλείου.

Πέθανε στο 401 Στρατ. Νοσοκομείο από ασθένεια στις 17

Ιουλίου 1949.

Λαυρεντάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Λατσίδα Λασιθίου το 1923, του 570 Λ.Μ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στην Κούλα Βιτσίου Φλώρινας στις 21 Οκτωβρίου 1948.

Λαφαζάνης Βασίλειος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στον Άσσο Κορινθίας το 1921, του 514 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στο ύψ. Ράχη (Τσούκα) Βόρας (Καϊμακτσαλάν) στις 31 Μαΐου

1948.

Λαφαζανίδης Κων/νος του Αναστασίου Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στο Παλαιοχώρι Καβάλας το 1921, του 564 Τ.Π. Συλληφθείς σε

μάχη στις 14 Σεπτεμβρίου 1947, εκτελέσθηκε στο Κλειστό

Ευρυτανίας μετά διήμερο.

Λαφής Αριστείδης του Γκίκα, Υποδεκανέας: Γεννήθηκε στο

Γαλατά Τροιζηνίας το 1920, του Κ.Β.Ε. Μεσολογγίου.

Εξαφανίσθηκε στο Μ.Δένδρο Αγρινίου στις 25 Δεκεμβρίου 1947.

Λαφτσής Ιωάννης του Χαραλάμπους, Οπλίτης Μ.Ε.Α: Γεννήθηκε

στη Δαδιά Σουφλίου Έβρου το 1907, της Μ.Ε.Α. Σουφλίου.

Φονεύθηκε στην οδό Σουφλίου-Δαδιάς από έκρηξη νάρκης την 1

Σεπτεμβρίου 1949.

Λαφτσής Απόστολος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Λαγηνά Σουφλίου Έβρου το 1897, της Μ.Α.Υ. Λαγηνών. Έπεσε

μαχόμενος στα Λαγηνά Σουφλίου στις 25 Οκτωβρίου 1947.

Λαχανάς Δημήτριος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Λεύκη Ευμοίρου Ξάνθης το 1924, του 522 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στο Τραπεζοειδές Ευρυτανίας στις 7 Ιουλίου 1949.

Λεβάκος Ευάγγελος του Ηλία, Λοχίας: Γεννήθηκε στον Κάμπο

Βοΐων Λακωνίας το 1922, του 92 Ε.Τ.Π. Φονεύθηκε στις 15

Ιουνίου 1949 από αμέλεια συναδέλφου του.

Λεβαντής Ιωάννης του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Τήνο Κυκλάδων το 1924, του 583 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο ύψ.

Σταυρός Χρυσοβίτσας Μετσόβου στις 21 Οκτωβρίου 1947.

Λεβεντέλης Παντελ. του Αττάλου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Χανιά το 1920, του 593 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε σε μάχη στο

Μπούτσι Βέρνου στις 11 Σεπτεμβρίου 1948.

Λεβέντης Κων/νος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Σκύρο το 1923, του 14 Ε.Τ.Π. Εκτελέσθηκε στην Τρίπολη στις

24 Μαρτίου 1949 κατόπιν καταδικαστικής αποφάσεως του

Στρατοδικείου Τριπόλεως, επειδή αυτομόλησε στις 10

Δεκεμβρίου 1948.

Λεβέντης Ιωάννης του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Θολοποτάμιο Χίου το 1924, της Α΄ Μ.Κ. Έπεσε μαχόμενος στο

ύψ. Λιθάρια Καστοριάς στις 14 Νοεμβρίου 1948.

Λεβέντης Ελευθέριος του Εμμανουήλ, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στην Παγόνδα Σάμου το 1909, 81 Περιοχής/Διμοιρία Κυνηγών

Μυκηνών. Έπεσε μαχόμενος στη Λυρκεία Αργολίδας στις 14

Δεκεμβρίου 1947.

Λεβεντογιάννης Αντώνιος του Δημητρίου, Στρατιώτης:

Γεννήθηκε στο Κοφίνιο Ναυπλίου το 1922, του 501 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο Δίστομο Λιβαδειάς Βοιωτίας στις 11 Νοεμβρίου

1947.

Λεβιδιώτης Αντώνιος του Γεωργίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στο

Ηλιόκαστρο Ερμιονίδας το 1920, του 582 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε σε

μάχη στην Πωγωνιανή Ιωαννίνων στις 3 Νοεμβρίου 1948.

Λεγάκης Ιωάννης Εμμανουήλ, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Πειραιά το 1918, του Λόχου Καταδίκων Μακρονήσου. Πέθανε στο

401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο από ασθένεια στις 27 Αυγούστου

1949.

Λεγάκης Ιωάννης του Παναγιώτη, Οπλίτης Μ.Ε.Α. Γεννήθηκε

στην Κρεμαστή Επίδαυρου Λιμηράς Λακωνίας το 1907, της

Μ.Ε.Α. Κρεμαστής. Πέθανε στην Κρεμαστή στις 16 Αυγούστου

1949, λόγω τραυματισμού του την προηγουμένη σε ατύχημα εξ

αμελείας.

Λεγαντής Κων/νος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Άγιο Γεώργιο Βόλου Μαγνησίας το 1921, του 93 Τ.Ε. Έπεσε

μαχόμενος στο Μέγα Δέρειο Έβρου στις 25 Απριλίου το 1949.

Λεγμπέλος ή Λεκμπέρος Σταμάτιος του Λαζάρου, Στρατιώτης:

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1925, του 583 Τ.Π. Πέθανε στο

406 Στρατ. Νοσοκομείο στις 18 Σεπτεμβρίου 1948, λόγω

τραυματισμού του την προηγουμένη στις επιχειρήσεις.

Λέγος Πελοπίδας του Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Αγυιά Λάρισας το 1920, του 625 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στις

επιχειρήσεις Ελευθεροχωρίου Λάκας Σουλίου στις 8 Ιουνίου

1948.

Λεδάκης Ιωάννης του Μιχαήλ, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Γαβαλοχώρι Κυδωνίας Χανίων το 1922, του 611 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στην περιοχή Κάμενικ (Ανθλγού Παναγιώτου) στις 3

Αυγούστου 1949.

Λεδάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο

Γαβαλοχώρι Αποκορώνου Χανίων, του 87 Ε.Τ.Π. Εξαφανίσθηκε

στον Άγιο Δημήτριο Πραμάντων Ιωαννίνων στις 21 Αυγούστου

1949.

Λεδάκης Κων/νος του Στυλιανού, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στις

Πρασσές Κυδωνίας Χανίων το 1922, της 33 Ταξιαρχίας/Διμοιρία

Προστασίας. Έπεσε μαχόμενος στις επιχειρήσεις Νάουσας στις

16 Ιανουαρίου 1949.

Λειβαδίτης Κων/νος του Αποστόλου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στην

Καρυά Κορινθίας το 1923, της Γ΄ Μ.Κ. Έπεσε μαχόμενος στην

Κεραμίτσα Θεσπρωτίας την 1 Φεβρουαρίου 1948.

Λειβαδίτης Βασίλειος του Οδυσσέως, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στο Βαθύ Βοιωτίας το 1915, του 56 Ε.Τ.Π. Εξαφανίσθηκε σε

μάχη στο Χάνι Ζαγανά στις 6 Αυγούστου 1948.

Λειβαδίτης Δήμος του Ευαγγέλου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Δαδιά Σουφλίου Έβρου το 1924, του 515 Τ.Π. Φονεύθηκε στη

Βόρα (Καϊμακτσαλάν) στις 4 Ιουλίου 1949.

Λειβαδίτης Ιωάννης του Χρήστου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Διπόταμα Δράμας το 1924, του 569 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στη

Γιαμάτα Βέρνου στις 11 Αυγούστου 1949.

Λειβαδίτης Κων/νος του Ευαγγέλου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Χανιά, του 611 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε στο ύψ.Ταβέρα στις 5

Μαρτίου 1948.

Λειβαδιώτης Αστέριος του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στη Βάλτα Χαλκιδικής το 1915, του 33 Τ.Ε. Πέθανε στο 403

Στρατιωτικό Νοσοκομείο, λόγω τραυματισμού του από έκρηξη

νάρκης, στις 8 Ιουνίου 1948.

Λειβαρτζινός Δημήτριος του Αθανασίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στο Χαλάνδρι Αττικής το 1924, του 453 Τ.ΔΒ. Έπεσε μαχόμενος

στο Κουτσόχειρο Λάρπης στις 19 Σεπτεμβρίου 1948.

Λεϊμονής Κων/νος του Νικολάου, Οπλίτης Μ.Α.Υ. Γεννήθηκε

στον Πτελεό Αλμυρού Μαγνησίας το 1918, της Μ.Α.Υ. Πτελεού.

Πέθανε στο Βόλο στις 6 Ιανουαρίου 1948, λόγω τραυματισμού

του προ πενθημέρου στη μάχη Πτελεού.

Λειμώνας Ανδρέας του Αθανασίου, Ιδιώτης υποχρεωτικώς

χρησιμοποιηθείς: Γεννήθηκε στη Νικήσιανη Παγγαίου Καβάλας

το 1913, της Μ.Ε.Α. Νικήσιανης. Φονεύθηκε στην Περιφέρεια

Νικήσιανης από ατύχημα (εκπυρσοκρότηση του όπλου του) στις

17 Οκτωβρίου 1948.

Λεκάκος Δημήτριος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Πύργο Δυρού Οιτύλου Λακωνίας το 1924, του 2 Λ.Α.Σ. Έπεσε

μαχόμενος στην Πελασγία Φθιώτιδας στις 31 Μαρτίου 1948.

Λεκάκος Κων/νος του Παναγιώτη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Έξω Νύμφη Λακωνίας το 1924, του 36 Λ.Ο.Κ. Έπεσε μαχόμενος

κατά τις επιχειρήσεις στις 25 Μαΐου 1947.

Λέκας Σταύρος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Στεφανία Λακωνίας το 1919, του 561 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε στο

ναυάγιο του α/π «Χειμάρρα» στον Ευβοϊκό Κόλπο στις 19

Ιανουαρίου 1947.

Λεκίδης Γεώργιος του Αναστασίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Νέα Βύσσα Ορεστιάδας Έβρου το 1914, του 40 Τ.Ε. Έπεσε

μαχόμενος στο 46 Φυλάκιο στις 20 Ιανουαρίου 1949.

Λέκκας Παναγιώτης του Ανδρέα, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Δράγανο Πατρών Αχαΐας το 1923, του 602 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στο ύψ. Στρογγυλή Αγ. Γεωργίου Φθιώτιδας στις 22 Ιανουαρίου

1949.

Λέκκας Νικόλαος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Πειραιά το 1922, του 507 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο ύψ. 1224

Κυψέλης στις 13 Αυγούστου 1948.

Λέκκας Ευάγγελος του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Γεράκι Λακωνίας το 1914, του 74 Τ.Π. Συλληφθείς στη μάχη

της Σεχλασίας στις 16 Απριλίου 1948, εκτελέσθηκε στον

Αγριάνο Λακωνίας μετά διήμερο.

Λέκκας Θεοφάνης του Σπυρίδωνος, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Λίστα Θεσπρωτίας το 1925, του 597 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

Ταμπούρι Γράμμου στις 12 Απριλίου 1949.

Λέκκας Γεώργιος του Αθανασίου, Εύελπις ΙΙ: Γεννήθηκε στο

Δρέπανο Ναυπλίας το 1929, της Στρατιωτικής Σχολής

Ευελπίδων. Πέθανε στο 401 Στρατ. Νοσοκομείο, λόγω

τραυματισμού του σε άσκηση στις 15 Οκτωβρίου 1949.

Λελεδάκης Μιχαήλ του Ευαγγέλου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στις

Καλεσές Μαλεβυζίου Ηρακλείου το 1923, του 555 Τ.Π.

Φονεύθηκε στο Σιδηρόνερο Παπάδων από έκρηξη νάρκης στις 29

Οκτωβρίου 1949.

Λελέκης Αστέριος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Βλάστη Εορδαίας Κοζάνης το 1923, του 105 Τ. Π. Έπεσε

μαχόμενος στην περ. Χρυσής Γράμμου στις 25 Αυγούστου 1949.

Λελεντζής Χρήστος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Κιοπεκλή Φαρσάλων Λάρισας το 1926, του 592 Τ.Π. Πνίγηκε,

όταν η φάλαγγα του τμήματός του περνούσε τον ποταμό

Σαραντάπορο στην περιοχή Κόνιτσας, στις 20 Οκτωβρίου 1949.

Λελετζής Αθανάσιος του Βαΐου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Σκουτά Φαρσάλων το 1922, του 617 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε στο

Βάγκο Μεγαλοπόλεως στις 3 Μαρτίου 1948.

Λελιόπουλος Μιχαήλ του Ιωάννη, Λοχίας: Γεννήθηκε στη Νέα

Σαγήνη Ορεστιάδας Έβρου το 1922, του 518 Τ.Π. Φονεύθηκε στη

Μελίτη Φλώρινας από έκρηξη νάρκης στις 30 Σεπτεμβρίου 1948.

Λεμάς Βάιος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στους

Σοφάδες Καρδίτσας το 1920, του 572 Τ.Π. Συνελήφθη στο

Πισοδέρι Φλώρινας στις 8 Μαΐου 1947 και έκτοτε αγνοείται.

Λεμονάκης Γεώργιος του Ζήση, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Θούριο Διδ/χου Έβρου το 1922, του 814 Μ.ΛΜ. Πέθανε στο 202

Κ.Δ.Τ. από πολεμικά τραύματα την 1 Οκτωβρίου 1948.

Λεμονούδας Αργύριος του Ευστρατίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στη Σαμοθράκη, του 611 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε σε μάχη στο ύψ.

Μελισσίων στις 5 Μαρτίου 1948.

Λεμοντζής Ιωάννης του Σωτηρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Μικρόκαμπο Κιλκίς, του 611 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε σε μάχη στο

ύψ.Μελισσίων στις 5 Μαρτίου 1948.

Λεμπέλος Σταμάτιος Στρατιώτης του 561 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στο ύψ. Μαυροβούνι Πωγωνίου στις 15 Σεπτεμβρίου 1948.

Λεμπέσης Παναγιώτης του Χρήστου, Στρατιώτης Μ.Α.Δ.:

Γεννήθηκε στην Κορώνη Πυλίας το 1925, του Λόχου Κυνηγών

Αιγιαλείας. Έπεσε μαχόμενος στη Χαβαρόβρυση στις 22

Οκτωβρίου 1947.

Λεμπέσης Δημήτριος του Αντωνίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Βανάρια Πυλίας Μεσσηνίας το 1916, του 117 Τ.Ε. Έπεσε

μαχόμενος κοντά στη θέση Αγ. Αθανάσιος Βλάστης στις 26

Φεβρουαρίου 1947.

Λεμπέσης Χρήστος του Περικλέους, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Τρίκορφο Μεσσήνης Μεσσηνίας το 1923, του 26 Ε.Τ.Π.

Φονεύθηκε στον Τύρναβο Λάρισας από ατύχημα στις 2

Φεβρουαρίου 1949.

Λεμπέσης Γεώργιος του Ηλία, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Κόκκινο Πυλίας Μεσσηνίας το 1923, του 18 Ε.Τ.Π. Πέθανε στο

244 Χ.Μ.Ε. την 1 Ιουλίου 1949, λόγω τραυματισμού του την

προηγουμένη από έκρηξη νάρκης στη θέση R (720-794).

Λεμπιδάκης Δημήτριος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στις Βρύσες Λασιθίου το 1926, του 582 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στο Πάτωμα Κόνιτσας στις 30 Μαΐου 1949.

Λεμπιδάκης Μιχαήλ του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Μοχό Πεδιάδας Ηρακλείου το 1926, του 582 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στον Προφήτη Ηλία Κάμενικ (Ανθλγού Παναγιώτου)

στις 9 Αυγούστου 1949.

Λεμπίδης Σταύρος του Μιχαήλ, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη Ν.

Βύσσα Ορεστιάδας Έβρου το 1912, του 40 Τ.Ε. Έπεσε μαχόμενος

κατά τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στο Μαλ-Τεπέ στις 29

Απριλίου 1948.

Λενακάκης Γεώργιος του Στυλιανού, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Μαγαρικάριο Πυργιώτισσας Ηρακλείου το 1920, του 591 Τ.Π..

Πέθανε στο 202 Κ.Δ.Τ., λόγω τραυματισμού του από έκρηξη

νάρκης, στις 6 Ιουλίου 1948.

Λένος Δημήτριος του Ευαγγέλου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Νάουσα Ημαθείας το 1921, του 573 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στην

περιοχή Μονής Κορώνης Καρδίτσας στις 10 Μαΐου 1949.

Λέντερης Κων/νος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Τραγανό Ηλείας το 1921, του 32 Τ.Ε. Έπεσε μαχόμενος στη

Μονή Ζαβόρδας S (858-790) στις 22 Ιουλίου 1949.

Λεντζάκης Ιωάννης του Γεωργίου, Εφ. Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε

στο Ρέθυμνο Κρήτης το 1914, του Γ.Κ.Ε.Α. Πέθανε στο 401

Στρατιωτικό Νοσοκομείο από ασθένεια στις 3 Ιουνίου 1948.

Λεοκράτης Πέτρος του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Περαία Θεσ/νίκης το 1924, του 13 Ε.Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

Πήδημα Καλαμάτας στις 17 Δεκεμβρίου 1948.

Λεολέης Θεόφιλος του Χαραλάμπους, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Λεχαινά Ηλείας το 1921, της 132 Μ.Ο. Συνελήφθη σε μάχη στο

Ταμπούρι Φούρκας Κόνιτσας στις 13 Αυγούστου 1947 και έκτοτε

αγνοείται.

Λεονταρίδης Βασίλειος του Ευσταθίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε

στο Μ. Αλάμπουρο Ημαθίας το 1921, του 569 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο Βαψώρι στις 13 Φεβρουαρίου 1949.

Λεονταρίδης Γεώργιος του Ιγνατίου, Οπλίτης Μ.Α.Υ. Γεννήθηκε

στο Περιθώρι Δράμας το 1909, της Μ.Α.Υ Περιθωρίου. Πέθανε

στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας εκ φυματώδους μηνιγγίτιδας

στις 2 Σεπτεμβρίου 1948.

Λέοντας Ανέστης του Σωτηρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Σκούταρι Σερρών, του 611 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε σε μάχη στο

ύψ.Ταβέρα στις 5 Μαρτίου 1948.

Λεοντζίδης Λάζαρος του Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στις

Μουριές Κιλκίς το 1923, του 501 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

ύψ. 1414 Φλώρινας στις 16 Μαΐου 1949.

Λεοντιάδης Δανιήλ του Μιχαήλ Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη Νέα

Ιωνία Αττικής το 1926, του 107 Σ.Π.Π. Πέθανε από ατύχημα

στη δημ. οδό Δράμας-Καβάλας στις 13 Δεκεμβρίου 1949.

Λεοντίου Ελευθέριος του Εμμανουήλ, Υποδεκανέας: Γεννήθηκε

στη Θεσσαλονίκη το 1923, του 13 Ε.Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

Πήδημα Καλαμάτας Μεσσηνίας στις 17 Δεκεμβρίου 1948.

Λεοντσίνης Νικόλαος του Σωκράτους, Ανχης (ΠΖ): Γεννήθηκε

στη Θεσσαλονίκη το 1901, του 574 Τ.Π. Πέθανε στο 401

Στρατιωτικό Νοσοκομείο από ασθένεια στις 27 Απριλίου 1947.

Λεουτσάκος Ιωάννης του Μιχαήλ, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Γύθειο Λακωνίας το 1920, του 555 Τ. Π. Φονεύθηκε επί της

δημ. οδού Ξάνθης -Σταυρουπόλεως από έκρηξη νάρκης στις 27

Ιουλίου 1948.

Λεουτσάκος Ιωάννης του Γιαννούζου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στη Νύφη Γυθείου Λακωνίας, του 19 Ε.Τ.Π. Εξαφανίσθηκε σε

μάχη στα Βορδώνια Λακωνίας στις 27 Φεβρουαρίου 1948.

Λεουτσάκος Ιωάννης του Λάμπρου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Λάγειο Λακωνίας το 1925, του 569 Τ.Π. Καταδικασθείς «δις

εις θάνατον επί εσχάτη προδοσία και βλάβη στρατιωτικών

πραγμάτων» με την υπ’ αριθ. 132 απόφαση του Στρατοδικείου

Καστοριάς, εκτελέσθηκε στις 25 Ιουνίου 1949.

Λεπενιώτης Χρήστος του Χαραλάμπους, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στην Παλαιοπαναγιά Θηβών Βοιωτίας το 1919, του 701 Λ.ΜΧ.

Φονεύθηκε στο 18ο χλμ της οδού Αγυιάς-Λάρισας από έκρηξη

νάρκης στις 5 Οκτωβρίου 1946.

Λεπουραίος Χρήστος του Μιχαήλ, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Μύλο Καρυστίας Ευβοίας το 1921, του 522 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στις 3 Αυγούστου 1948.

Λέπουρας Κων/νος του Σπυρίδωνος, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Μαραθώνα το 1926, του 568 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στην περιοχή

Μεσολόγγου Άργους Ορεστικού την 1 Μαΐου 1949.

Λέπουρας Κων/νος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Αθήνα το 1920, του 597 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στη Γρούσα

Νεστορίου στις 10 Ιουλίου 1948.

Λεπτοκαρύδης Ιωάννης του Χαραλάμπους, Οπλίτης Μ.Ε.Α.

Γεννήθηκε στην Παλαιοκώμη Φυλλίδας Σερρών το 1910, της

Μ.Ε.Α. Παλαιοκώμης. Φονεύθηκε στην τοποθεσία Σουλού-Ντερέ

από έκρηξη νάρκης στις 21 Ιανουαρίου 1949.

Λεπτόπουλος Αζαρίας του Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Θεσσαλονίκη το 1926, του 568 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο ύψ.

Κύττας περ. Μάλι-Μάδι στις 13 Αυγούστου 1949.

Λερίδης Αθανάσιος του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στους

Πρόδρομους Έδεσσας Πέλλας το 1922, του 552 Τ.Π. Πέθανε στο

405 Στρατιωτικό Νοσοκομείο από πολεμικά τραύματα στις 13

Μαΐου 1948.

Λεριτσογιάννης Αθανάσιος του Ματθαίου, Στρατιώτης:

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1916, του 523 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στη θέση Σκούμπος Αιμιλιανού Γρεβενών στις 30 Μαΐου 1947.

Λέρμας Ηλίας του Παναγιώτη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Σκαφιδάκι Άργους το 1926, του 601 Τ.Π. Πέθανε στο

Αναρρωτήριο του Τάγματος, λόγω τραυματισμού του από έκρηξη

νάρκης, στις 23 Μαΐου 1949.

Λερογιάννης Κων/νος του Σεραφείμ, Οπλίτης Μ.Ε.Α. Γεννήθηκε

στο Καλεσμένο Ευρυτανίας το 1915, της Μ.Ε.Α. Καρπενησίου.

Συλληφθείς στη μάχη του Καρπενησίου, εκτελέσθηκε στο

Κουφάλογγο Κορυσχάδων στις 2 Φεβρουαρίου 1949.

Λεσγίδης Νικήτας του Παναγιώτη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης το 1919, του Κ.Β.Ε. Βόλου.

Φονεύθηκε στο Κ.Β.Ε. Βόλου στις 12 Μαρτίου 1948, λόγω

τραυματισμού του από τον σκοπό από παρεξήγηση (τον εξέλαβε

ως εχθρό).

Λέσης Βασίλειος του Ανδρέα, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Βασιλάτικα Κερκύρας το 1925, του 501 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στο ύψ. Δερβένι Φλώρινας στις 4 Αυγούστου 1949.

Λεσσές Βασίλειος του Ιωάννη, Λοχίας: Γεννήθηκε στο Φραντάτο

Ικαρίας Σάμου το 1921, του 514 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στην

Έδεσσα Πέλλας στις 22 Δεκεμβρίου 1948.

Λέτσας Γεώργιος του Θεοδώρου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Παλαιοχώρι Μεσ/γίου Αιτ/νίας το 1919, του 117 Τ.Ε. Έπεσε

μαχόμενος στο Ρύμνιο Κοζάνης στις 2 Μαρτίου 1947.

Λέτσιος Νικόλαος του Ιωάννη, Επιλοχίας: Γεννήθηκε στο

Πολυνέρι Γρεβενών το 1924, του 572 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

ύψ. Πύργος Πυρσόγιανης Κόνιτσας στις 9 Απριλίου 1949.

Λέτσιος Κων/νος του Δημητρίου, Οπλίτης Μ.Ε.Α. Γεννήθηκε στη

Μελίβοια Αγυιάς Λάρισας το 1913, του 3144 Τ.Ε.Α. Συλληφθείς

στις 14 Σεπτεμβρίου 1948 στη μάχη Αγυιάς, εκτελέσθηκε στο

Καπρίτσιο Κισσάβου στις 21 Σεπτεμβρίου 1948.

Λέτσος Κων/νος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Βρυσούλα Πρέβεζας το 1916, του 65 Τ.Ε. Φονεύθηκε στο

Γρίμποβο Ιωαννίνων από έκρηξη νάρκης στις 19 Ιουλίου 1948.

Λέτσος Νικόλαος του Επαμεινώνδα, Δεκανέας: Γεννήθηκε στην

Πάτρα Αχαΐας το 1922, του 105 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στα

Τσούκατα Φλώρινας στις 14 Φεβρουαρίου 1949.

Λέτσος Γεώργιος του Ιωάννη, Στρατιώτης (ΠΖ): Γεννήθηκε στη

Μοσπίνα Δωδώνης Ιωαννίνων το 1927, του 315 Τ. Ε. Φονεύθηκε

παρασυρθείς από όχημα της Ελληνικής Β. Χωρ/κής, στο οποίο

επέβαινε, όταν προσπάθηκε να κατεβεί, κοντά στο χωριό

Ευηνοχώρι στις 20 Οκτωβρίου 1945.

Λέττας Ιωάννης του Ηλία, Λοχίας: Γεννήθηκε στο Πολύδωρο

Δωδώνης Ιωαννίνων το 1926, της IΧ Μεραρχίας/Δ/ση

Διαβιβάσεων. Έπεσε μαχόμενος μεταξύ Λάρισας-Αγυιάς στις 24

Ιουλίου 1946.

Λευθεριώτης Φίλιππος του Παύλου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στις

Βατωνιές Πάγων Κερκύρας το 1925, του 8 Ε.Τ.Π. Συνελήφθη στη

μάχη Βουργαρελίου στις 14 Νοεμβρίου 1948 και φονεύθηκε στις

29 Ιανουαρίου 1949 μαχόμενος εναντίον του Εθνικό Στρατού.

Λευθεριώτης Κων/νος του Σπυρίδωνος, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στις Γαρδελάδες Κέρκυρας το 1922, του 11 Τ.Ε. Αυτομόλησε

στις 14 Οκτωβρίου 1948 από το φυλάκιο Στρογγυλόκαστρο

Δομοκού και συνελήφθη αργότερα από τον Εθνικό Στρατό,

καταδικασθείς δε σε θάνατο, εκτελέσθηκε στη Λαμία στις 23

Φεβρουαρίου 1950.

Λευκελίδης Κων/νος του Αναστασίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στη Μικρόπολη Δράμας το 1926, της VII Μεραρχίας/Λ.Σ.

Φονεύθηκε στη θέση Κορυφές Καβάλας από έκρηξη νάρκης στις

17 Μαΐου 1948.

Λευκίδης Βασίλειος του Αναστασίου, Οπλίτης Μ.Α.Δ. Γεννήθηκε

στα Γιαννιτσά Πέλλας το 1929, της Μ.Α.Δ. Γιαννιτσών.

Σφαγιάσθηκε στη Ψαρόσκαλα Γιαννιτσών στις 22 Αυγούστου

1948, σε διατεταγμένη υπηρεσία ευρισκόμενος.

Λευκόπουλος Ευάγγελος του Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης το 1925, του 501 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο ύψ. Ανεμοδαρμένη (Μπούτσι) Καστοριάς στις 6

Σεπτεμβρίου 1948.

Λευκοφρύδης Χαράλαμπος του Συμεών, Οπλίτης Μ.Ε.Α: Γεννήθηκε

στον Κεχρόκαμπο Νέστου Καβάλας το 1911, της Μ.Ε.Α.

Κεχροκάμπου. Έπεσε μαχόμενος στον Κεχρόκαμπο στις 17

Σεπτεμβρίου 1948.

Λέφας Χρήστος του Γεωργίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στους

Πενταγιούς Δωρίδας Φωκίδας το 1921, του 563 Τ.Π. Πέθανε στο

224 Ο.Χ.Ε. στις 5 Αυγούστου 1948, λόγω τραυματισμού του στη

μάχη του υψ. Ταμπούρι Φούρκας.

Λέφας Κων/νος του Ανδρέα, Έφ. Υπλγός (ΠΒ): Γεννήθηκε στους

Δελφούς Φωκίδας το 1911, του 12 Τ.Ε. Φονεύθηκε σε ατύχημα

κατά τη διάρκεια ασκήσεως συναγερμού της Μονάδας του στην

Στυλίδα την 5/6 Νοεμβρίου 1947. (φωτ. σελ. 227)

Λέφτσης Αθανάσιος του Πέτρου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Γρίβα Παιονίας Κιλκίς το 1924, του 622 Τ.Α.Γ.Σ. Πνίγηκε

στον Άγρα Πέλλας (Ποταμός Βόδας) από ατύχημα (ολίσθημα από

τη γέφυρα) στις 20 Οκτωβρίου 1949.

Λεχάκης Ιωάννης του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στους

Παπαγιαννάδες Λασιθίου το 1919, του 629 Τ. Π. Πέθανε στο

410 Στρατ. Νοσοκομείο στις 6 Φεβρουαρίου 1949, λόγω

τραυματισμού του στη μάχη Προφήτη Ηλία Οξυάς Κόνιτσας.

Λεχούδης Κων/νος του Σταύρου, Λοχίας: Γεννήθηκε στον Ίασμο

Κομοτηνής Ροδόπης το 1898, του Δημοσυντήρητου Τ.Ε.Α.

Κομοτηνής. Φονεύθηκε στο φυλάκιο Πος-Πος, όπισθεν μύλου,

από έκρηξη νάρκης στις 24 Νοεμβρίου 1948.

Λεχουδιάρης Χρήστος του Δημητρίου, Οπλίτης Μ.Α.Δ.:

Γεννήθηκε στο Μελάνθιο Καστοριάς το 1900, του 575 Τ.Π.

Έπεσε μαχόμενος στη Γκορτσιά Ομορφοκκλησιάς Καστοριάς στις

4 Απριλίου 1948.

Λέων Γεώργιος του Κων/νου, Στρατιώτης Μ.ΑΥ.: Γεννήθηκε στη

Στενή Χαλκίδας Ευβοίας το 1926, της Μ.Α.Υ. Στενής.

Φονεύθηκε στη Στενή Χαλκίδας την 1 Αυγούστου 1948 από

ατύχημα (λάθος του σκοπού, ο οποίος τον εξέλαβε ως εχθρό).

Λεωνιδάκης Κων/νος του Ηλία Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Μούδρο Ρεθύμνου το 1920, του 591 Τ.Π. Πέθανε στο 227 Ο.Χ.Ε.

από πολεμικά τραύματα στις 27 Ιανουαρίου 1948.

Λεωνίδας Κων/νος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Σουρίχτιο Βόλου Μαγνησίας το 1920, της Δ/σεως Μον.

Καταδρομών. Φονεύθηκε στο στρατόπεδο της Δ/σεως Μ.

Καταδρομών από ατύχημα στις 12 Ιουλίου 1947.

Λεωνίδας Ηλίας του Λαζάρου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Καραβία Θεσσαλονίκης το 1922, του 559 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στο Ρουμπέσκο Μπέλες στις 22 Αυγούστου 1949.

Λεωνίδης Σπυρίδων του Θεοδώρου, Οπλίτης Μ.Ε.Α.: Γεννήθηκε

στο Λιμνοχώρι Φλώρινας το 1914, της Μ.Ε.Α. Αμυνταίου. Έπεσε

μαχόμενος στο Αμύνταιο στις 17 Απριλίου 1949.

Λεωνιδόπουλος Θεόδωρος του Αντωνίου, Έφ. Ανθτρος: Γεννήθηκε

στο Σιμόπουλο Αμαλιάδας Ηλείας το 1911, του 38 Τ.Ε. Πέθανε

στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο από ασθένεια στις 23

Ιανουαρίου 1949.

Λεωντιάδης Μιχαήλ του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στις

Σάππες Σερρών το 1922, του 614 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

Δενδροχώρι Καστοριάς στις 22 Σεπτεμβρίου 1948.

Λημνάτος Γεώργιος του Δημητρίου Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Υππείο Μυτιλήνης Λέσβου το 1923, του 591 Τ.Π. Πέθανε στο

202 Κ.Δ.Τ., λόγω τραυματισμού του από έκρηξη παγιδευμένης

νάρκης, στις 6 Δεκεμβρίου 1948.

Λήτσος ή Θανασούλας Κων/νος του Βησσαρίωνος, Στρατιώτης:

Γεννήθηκε στο Ζάππειο Λάρισας το 1924, της III Έφιππης

ίλης/ΙΧ Σ.Α. Έπεσε μαχόμενος στη θέση S (635-777) στις 13

Ιουλίου 1949.

Λιαβάς Νικόλαος του Παντελεήμονος, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στο Αρχοντοχώρι Βόνιτσας Αιτ/νίας το 1920, του 573 Τ.Π.

Έπεσε μαχόμενος στην περιοχή Δενδροχωρίου Καστοριάς στις 22

Σεπτεμβρίου 1948.

Λιάγγης Χρήστος του Αθανασίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Κατσιπόδι Αττικής το 1925, του 57 Ε.Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στο ύψ. Γκόλιανη Κάτω Ολύμπου στις 25 Φεβρουαρίου 1949.

Λιάγκας Δημήτριος του Εμμανουήλ, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Ελευθεροχώρι Ελασσόνας το 1921, της 133 Μ.Ο. Εξαφανίσθηκε

σε μάχη στο Παλαιοκλήσι Καρπενησίου στις 6 Ιουλίου 1947.

Λιάγκας Στέργιος του Νικολάου Οπλίτης Μ.Α.Δ. Γεννήθηκε στη

Σκήτη Αγυιάς Λάρισας το 1928, του 26 Ε.Τ.Π. Συλληφθείς στη

μάχη της Αγυιάς στις 14 Σεπτεμβρίου 1948, εκτελέσθηκε στη

θέση Καπρίτσιο Αθανάτης στις 25 Σεπτεμβρίου 1948.

Λιάγκος Σταύρος του Βασιλείου, Οπλίτης Μ.Α.Υ. Γεννήθηκε στο

Κεράσοβο Πωγωνίου Ιωαννίννων το 1928, της Μ.Α.Υ.

Δελβινακίου. Συλληφθείς κατά τη μάχη Δελβινακίου στις 27

Νοεμβρίου 1947, εκτελέσθηκε αυθημερόν.

Λιαγκούας Κων/νος του Γεωργίου Λοχίας: Γεννήθηκε στο

Ναύπλιο το 1919, του 507 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο Πετρωτό

Ελασσόνας στις 22 Απριλίου 1947.

Λιάγκουρας Δημοσθένης του Αργυρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στο Βόλο Παγασών Μαγνησίας το 1922, του 525 Τ.Π. Φονεύθηκε

στο Πολυάνεμο Καστοριάς από έκρηξη νάρκης στις 13 Αυγούστου

1949.

Λιαδάκης Γεώργιος του Κυριάκου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Δαμάστα Ηρακλείου το 1920, του 509 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

ύψ. Ραμπατίνα Καστοριάς στις 10 Σεπτεμβρίου 1948.

Λιαδέλης Κων/νος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Καλλονή Μηθύμνης Λέσβου το 1920, του 596 Τ.Π. Φονεύθηκε στο

ύψ. Πύργος περ. Νεστορίου από έκρηξη νάρκης στις 15

Φεβρουαρίου 1949.

Λιάζιαρης Αθανάσιος του Παναγιώτη, Σρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Σουφλί Έβρου το 1926, του 512 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο Ν.

Πετρίτσι Σερρών στις 5 Μαΐου 1949.

Λιακάκος Σταύρος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Ράχη Λακωνίας το 1925, του 618 Τ.Π. (προσκεκολημμένος στο

Κ.Β.Ε. Τριπόλεως). Έπεσε μαχόμενος στην Ασσέα Μαντινείας

στις 2 Φεβρουαρίου 1948.

Λιακανάς ή Χάλος Φώτιος του Ιωάννη, Οπλίτης Μ.Ε.Α.:

Γεννήθηκε στο Νεοχώρι Τρικάλων το 1924, της Μ.Ε.Α.

Νεοχωρίου. Συνελήφθη σε μάχη, στην τοποθεσία «Μολυμένος»

περιοχής Νεοχωρίου την 1 Μαΐου 1949 και έκτοτε αγνοείται.

Λιάκας Σαράντης του Ζήση, Στρατιώτης Κ.Μ.Ε.Α: Γεννήθηκε

στην Αμυγδαλιά Γρεβενών το 1904, του Τ.Ε.Α. Γρεβενών.

Φονεύθηκε από έκρηξη νάρκης στις 27 Αυγούστου 1949.

Λιάκης Κων/νος του Χαραλάμπους, Λοχίας: Γεννήθηκε στο

Κλημέντι Κορινθίας το 1924, του 617 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στην Κάτω Βλασία Καλαβρύτων στις 23 Ιουλίου 1948.

Λιακόπουλος Αθανάσιος του Ελευθερίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στο Σοφιά Δομοκού Φθιώτιδας το 1914, του 12 Τ.Ε. Έπεσε

μαχόμενος στα Φάρσαλα τη Ν 5/6 Απριλίου 1948.

Λιακόπουλος Παναγιώτης του Αποστόλου, Οπλίτης Μ.Ε.Α.

Γεννήθηκε στη Μελίκη Βέροιας Ημαθίας το 1926, της Μ.Ε.Α.

Μελίκης. Πέθανε στο 425 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, λόγω

τραυματισμού από έκρηξη νάρκης, στις 11 Φεβρουαρίου 1950.

Λιακόπουλος Κων/νος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στο Γεράκι Ηλείας το 1925, του 517 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στη

Λεπτοκαρυά Κατερίνης στις 28 Σεπτεμβρίου 1948.

Λιακόπουλος Θεόδωρος του Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Μοναστηράκι Αρκαδίας το 1920, του 584 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στη Ντούσκα Βασιλικού Πωγωνίου στις 16 Ιουλίου 1948.

Λιακόπουλος Ευάγγελος του Γεωργίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο

Λυγουριό Αργολίδος το 1919, του 507 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στο ύψ. 1657 Σπανούδες στις 16 Ιουλίου 1947.

Λιακόπουλος Ηλίας του Ηλία, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο Ψάρι

Αρκαδίας το 1914, του 14 Τ.Ε. Αυτομολήσας στις 9 Μαρτίου

1948 στη μάχη στα Τρόπαια φονεύθηκε σε μάχη εναντίον του

Εθνικού Στρατού στη Δημητσάνα στις 30 Αυγούστου 1948.

Λιακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη, Εφ. Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε

στο Χρυσοχώρι Τριφυλίας το 1916, του Λ.Σ./Χ Μεραρχίας.

Πέθανε από συγκοπή την 1 Δεκεμβρίου 1948.

Λιακόπουλος Ανδρέας του Γεωργίου, Εφ. Ανθλγός (ΠΖ):

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1916, του 614 Τ.Π. Πέθανε στο 201

Κ.Δ.Τ., λόγω τραυματισμού του από έκρηξη νάρκης, στις 21

Αυγούστου 1947.

Λιάκος Χριστόφορος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Γαλάτιστα Χαλκιδικής το 1925, του 561 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στη Μούκα Πέτρα στις 16 Αυγούστου 1948.

Λιάκος Αθανάσιος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Τρανόβαλτο Κοζάνης το 1924, του 581 Τ.Π. Πέθανε στο 410

Στρατιωτικό Νοσοκομείο από πολεμικό τραύμα στις 24

Οκτωβρίου 1948.

Λιάκος Γεώργιος του Βασιλείου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Σλημνίτσα Καστοριάς το 1922, του 601 Τ.Π. Φονεύθηκε έξω από

το χωριό Μόρφη επί της οδού Πενταπόλεως-Τσοτυλίου από

έκρηξη νάρκης στις 8 Οκτωβρίου 1948.

Λιάκος Γεώργιος του Χρήστου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στη Χόσεψη

Άρτας το 1923, του 582 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στον Κλέφτη

Κόνιτσας στις 2 Ιουλίου 1948.

Λιάκος Δημήτριος του Αγγέλου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Βόλο Μαγνησίας το 1925, του 593 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στη

θέση Ν. (173-129) (Μπουχέτσι) την 1 Μαρτίου 1949.

Λιάκος Δημήτριος του Πελοπίδα, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Πειραιά το 1926, του 620 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο Σ.Τ.Γ.

926 στις 20 Ιουνίου 1948.

Λιάκος Μιχαήλ του Νικολάου, Στρατιώτης Μ.Ε.Α: Γεννήθηκε

στην Πρώτη Φλώρινας το 1920, της Μ.Ε.Α. Πρώτης Φλώρινας.

Φονεύθηκε στα Τσουκάτα Πρώτης Φλώρινας από έκρηξη νάρκης

στις 13 Αυγούστου 1948.

Λιάκος Μιχαήλ του Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Γαλάτιστα Χαλκιδικής το 1925, του 68 Ε.Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στην Κοφτερή Προυσσού Ευρυτανίας στις 30 Ιανουαρίου 1949.

Λιάκος Θωμάς του Φωτίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στις

Αμυγδαλιές Κοζάνης το 1924, του 567 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε στις

Μουριές Κιλκίς στις 13 Ιουνίου 1947.

Λιάκος Ηλίας του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Αργολιδοκορινθία, του 5 Ε.Τ.Π. Εξαφανίσθηκε στο Περιστέρι

Φθ/δας στις 28 Οκτωβρίου 1948.

Λιάκου Δημήτριος του Ευθυμίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Τσιούκα Καλαμπάκας, της Μ.Α.Δ. Κονισκού. Εξαφανίσθηκε σε

μάχη στην Τσιούκα Φλαμπουρεσίου στις 23 Φεβρουαρίου 1948.

Λιακώνης Κων/νος του Χαραλάμπους, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Λιμνίτσα Ναυπακτίας Αιτ/νίας το 1925, του 77 Ε.Τ.Π. Πέθανε

στο 420 Στρατ. Νοσοκομείο από πολεμικά τραύματα στις 31

Ιουλίου 1949.

Λιαλιάος Βασίλειος του Εμμανουήλ, Δεκανέας: Γεννήθηκε στην

Πανώρμη Τήνου Κυκλάδων το 1920, του 583 Τ. Π. Έπεσε

μαχόμενος στα υψ. Κλέφτη Κόνιτσας στις 26 Ιουνίου 1948.

Λιάλιος Αριστομένης του Αστερίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Καταφύγιο Κοζάνης το 1925, του 574 Τ.Π. Φονεύθηκε στο ύψ.

Νεστόριου Καστοριάς από έκρηξη νάρκης στις 5 Μαΐου 1948.

Λιάλιος Ευστάθιος του Δημητρίου, Οπλίτης Μ.Α.Υ. Γεννήθηκε

στη Φιλιαδώνα Δομοκού Φθιώτιδας το 1918, του Μ.Α.Υ.

Δομοκού. Έπεσε μαχόμενος στη θέση Ξηρόκαμπος έξω από το

χωριό Βόσγι στις 23 Δεκεμβρίου 1947.

Λιάλιος Μιχαήλ του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Παπαδιό Φλώρινας το 1924, του 591 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε σε μάχη

στο Γαύρο Καστοριάς στις 10 Σεπτεμβρίου 1948.

Λιαμόπουλος Αριστείδης του Μερκουρίου, Στρατιώτης:

Γεννήθηκε στην Ξεχασμένη Ημαθίας το 1913, του 44 Τ.Ε.

Συνελήφθη σε μάχη στην Νάουσα στις 13 Ιανουαρίου 1949 και

έκτοτε αγνοείται.

Λιάμος Βασίλειος του Δήμου, Στρατιώτης Μ.Α.Υ: Γεννήθηκε στο

Ζαγκλιβέρι Θεσ/νικης το 1898, της Μ.Α.Υ. Ζαγκλιβερίου.

Έπεσε μαχόμενος στο Ζαγκλιβέρι στις 5 Νοεμβρίου 1947.

Λιάμος Χρήστος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Ζαγκλιβέρι Θεσ/νικης το 1921, του 567 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

κατά τη μάχη των Μουριών Κιλκίς στις 13 Ιουνίου 1947.

Λιανάς Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Μέσα Λακωνίων Μεραμβέλλου Λασιθίου το 1921, του 509 Τ.Π.

Έπεσε μαχόμενος στο ύψ. Αη-Ληάς χωριού Δαμασκηνιά Βοΐου

στις 17 Ιανουαρίου 1948.

Λιανόπουλος Βασίλειος του Πέτρου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στην Αθήνα το 1925, του 74 Ε.Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

Άστρος Κυνουρίας Αρκαδίας στις 8 Νοεμβρίου 1948.

Λιανός Αντώνιος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Μυλογούστα Λάρισας, του 28 Τ.Ε. Εξαφανίσθηκε σε μάχη στην

Ολυμπιάδα Λάρισας στις 24 Ιουνίου 1948.

Λιανός Σταύρος του Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Κοκκινόβρυση Τριχωνίδας το 1919, του Γ.Κ.Ε.Α. Γ΄

Στρατόπεδο. Αυτοκτόνησε πάσχων από νευρασθένεια στο Γ΄

Στρατόπεδο Γ.Κ.Ε.Α.Σ. στις 8 Σεπτεμβρίου 1946.

Λιανός Βασίλειος του Γεωργίου Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Πράμαντα Ιωαννίνων το1919, της ΧV Μεραρχίας/Λ.Σ. Φονεύθηκε

επί της οδού Καστοριάς- Καλοχωρίου από έκρηξη νάρκης στις 8

Μαΐου 1948.

Λιανός Δημήτριος του Ιωάννη, Λοχίας: Γεννήθηκε στη Δάφνη

Ναυπάκτου Αιτ/νίας το 1914, του 6 Τ.Ε. Έπεσε μαχόμενος στην

Αράχωβα στις 13 Ιανουαρίου 1948.

Λιάνος Γεώργιος του Δημητρίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στη

Μυλόγουστα Ελασσόνας Λάρισας το 1924, του 523 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο Νεοχώρι Τρικάλων στις 12 Φεβρουαρίου 1947.

Λιαπάτης Γεώργιος του Χρήστου Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Δαφνωτή Πρέβεζας το 1925, του 625 Τ.Π. Πέθανε στο 224

Στρατιωτικό Νοσοκομείο στις 7 Αυγούστου 1948, λόγω

τραυματισμού του από έκρηξη νάρκης στο Βασιλικό Πωγωνίου.

Λιαπάτης Χρήστος του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στους

Κτιστάδες Άρτας το 1925, του 583 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στην

Καστάνιανη Πωγωνίου Ιωαννίνων στις 2 Μαρτίου 1948.

Λιάπης Παναγιώτης του Χρήστου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Άργος το 1926, του 583 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο ύψ.

Καστάνιανης Κόνιτσας στις 24 Μαΐου 1949.

Λιάπης Βασίλειος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Αργυροπούλιο Τυρνάβου Λάρισας το 1928, του 509 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο ύψ. Μοράβα Σερρών στις 24 Σεπτεμβρίου 1949.

Λιάπης Νικόλαος του Αντωνίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Κούρεντα Ιωαννίνων το 1921, του 584 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στη Ντούσκα Βασιλικού Πωγωνίου στις 16 Ιουλίου 1948.

Λιάπης Νικόλαος του Ευθυμίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Νεράιδα Ευρυτανίας το 1921, του 3 Ε.Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στην Αγ. Παρασκευή Τριστένων Λιδωρικίου στις 3 Απριλίου

1949.

Λιάπης Ιωάννης του Ελευθερίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στη

Μπελιόλα Τρικάλων το 1919, του 526 Τ.Π. Πέθανε από ασθένεια

(νεφρίτιδα) στο Στρατιωτικό Νοσοκ. Λάρισας στις 27 Ιουλίου

1946.

Λιάπης Αναστάσιος του Σπυρίδωνος, Υποδεκανέας (ΠΖ):

Γεννήθηκε στο Μικροχώρι Ευρυτανίας το 1915, του 170 Τ. Ε.

Φονεύθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ιερά Οδό Αθηνών

στις 11 Ιουλίου 1945.

Λιάπης Γεώργιος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Μεσοχώρι Καρυστίας Ευβοίας το 1923, του 85 Ε.Τ.Π. Φονεύθηκε

στη θέση R (840-944) από έκρηξη νάρκης στις 4 Σεπτεμβρίου

1949.

Λιαράκος Κυριάκος του Μιχαήλ, Λοχίας: Γεννήθηκε στην Πιάλα

Καρυοβουνίου Καλαμάτας το 1925, του 509 Τ.Π. Φονεύθηκε στα

Κουλκουθούρια Βέρνου από ατύχημα (έκρηξη χειροβομβίδας από

απροσεξία συναδέλφου του) στις 23 Ιουνίου 1949.

Λιαρμακόπουλος Ελευθέριος του Πολυχρόνη, Επιλοχίας:

Γεννήθηκε στο Σκλήθρο Φλώρινας το 1920, του 567 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο ύψ. Παληά Γρεβενών στις 30 Ιουνίου 1948.

Λιαρόπουλος Στυλιανός του Ευθυμίου, Εφ. Ανθλγός (ΠΖ):

Γεννήθηκε στη Βυτίνα Γορτυνίας Αρκαδίας το 1925, του 28

Ε.Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο ύψ. 1615 Γράμμου στις 28 Μαρτίου

1949.

Λιαρόπουλος Βασίλειος του Παναγιώτη, Υ.Ε.Α.: Γεννήθηκε στη

Βυτίνα Αρκαδίας το 1924, της Σχολής Πεζικού Χαλκίδας.

Φονεύθηκε σε ατύχημα από απροσεξία (εκπυρσοκρότηση του

όπλου του) στην Αμάρυνθο την 1 Μαρτίου 1948.

Λιάρος Δημήτριος του Βασιλείου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Χάβαρι Ηλείας το 1925, του 24 Τ.Ε. Έπεσε μαχόμενος στην

Όθρυ στις 20 Σεπτεμβρίου 1948.

Λιάρτης Κων/νος του Αποστόλου, Στρατιώτης Μ.Α.Δ.: Γεννήθηκε

στο Γουλέμιο Φθιώτιδας το 1930, του Ανεξ. Τάγματος Μ.Α.Δ.

Λοκρίδας. Έπεσε μαχόμενος στη Μενδενίτσα Λοκρίδας Φθ/δας

στις 20 Οκτωβρίου 1947.

Λιάσκας Κων/νος του Σωτηρίου, Υπλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στην

Μακρακώμη Φθιώτιδας το 1922, του 630 Τ.Π. Συλληφθείς,

εκτελέσθηκε στην Λευκάδα Φθιώτιδας στις 21 Απριλίου 1948.

Λιάσκας Τηλέμαχος του Παναγιώτη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Σκλήβανη Δωδώνης Ιωαννίνων το 1925, της Γ΄ Μ.Κ. Έπεσε

μαχόμενος στη Βρύση Ζαγάρι Γράμμου στις 26 Αυγούστου 1949.

Λιάσκος Σεραφείμ του Πέτρου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Γεωργικό Καρδίτσας το 1915, του 11ου Τ.Ε. Εξαφανίσθηκε στο

Ξεροβούνι Σμοκόβου Υ.(003-838) Καρδίτσας στις 26 Μαΐου

1948.

Λιάσκος Κων/νος του Θεοδώρου, Στρατιώτης Μ.Α.Υ: Γεννήθηκε

στη Μάκρη Αλεξ/λεως Έβρου το 1917, της Διμοιρίας Μ.Α.Υ.

Μάκρης. Συλληφθείς στη δημ. οδό Μάρκης-Αλεξ/λεως,

εκτελέσθηκε στη Μάκρη Αλεξ/λεως Έβρου στις 29 Απριλίου

1948.

Λιάσκος Δημήτριος του Στυλιανού, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Αρδάνιο Έβρου το 1926, του 38 Τ.Ε. Πέθανε στο 405

Σρατιωτικό Νοσοκομείο από πολεμικό τραύμα στις 22 Ιουλίου

1949.

Λιάσκος Κων/νος του Δημητρίου Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Μίστρο Χαλκίδας Ευβοίας το 1920, του 514 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στις Μουριές Κιλκίς στις 4 Ιουλίου 1947.

Λιασκώνης Δημήτριος του Αθανασίου, Στρατιώτης Μ.Α.Υ.:

Γεννήθηκε στην Πέρα-Κάλη Τυμφρηστού Λαμίας το 1892, του

Σταθμού Χωρ/κής Παλαιού Ελευθεροχωρίου. Έπεσε μαχόμενος στη

θέση Παλιοστάνη Κολινδρού στις 20 Ιουνίου 1947.

Λιατόπουλος Λάζαρος του Φιλίππου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στους Ψαράδες Φλώρινας το 1926, του 615 Τ.Π. Πέθανε,

συνεπεία χρονίας νεφρίτιδος, στο 428 Στρατιωτικό

Νοσοκομείο, στις 3 Σεπτεμβρίου 1949.

Λιάτσικος Λάζαρος του Μιχαήλ Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Ζαγορά Βόλου Μαγνησίας το 1924, της 22 Ταξιαρχίας/Λ.Σ.

Έπεσε μαχόμενος στη Βεύη Φλώρινας στις 17 Απριλίου 1949.

Λιάτσος Στυλιανός του Παναγιώτη, Οπλίτης Μ.Ε.Α.: Γεννήθηκε

στα Γιαννιτσά Πέλλας το 1927, της Μ.Ε.Α. Γιαννιτσών.

Συνελήφθη σε μάχη στα Γιαννιτσά στις 25 Οκτωβρίου 1947 και

έκτοτε αγνοείται.

Λιάτσος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στους Παπαδάτες Μεσολογγίου Ατ/νίας το 1924, της Β΄ Μ.Κ.

Φονεύθηκε στο Βίτσι Ν. (5454) στις 24 Οκτωβρίου 1948 από

έκρηξη νάρκης.

Λιαφάκης Γεώργιος του Ιωάννη, Λοχίας: Γεννήθηκε στις Σέρρες

το 1915, του 61 Τ.Ε. Πέθανε στο 426 Στρατ. Νοσοκομείο στις

26 Νοεμβρίου 1948, λόγω τραυματισμού του την προηγουμένη

από έκρηξη νάρκης στη δημ. οδό Σερρών-Βροντής.

Λιβάνιος Κων/νος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Σέριφο Κυκλάδων το 1922, του 74 Ε.Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

Λεωνίδιο Αρκαδίας στις 21 Ιανουαρίου 1949.

Λίβας Παναγιώτης του Βασιλείου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Άμφεια Μεσσηνίας το 1919, του 572 Τ.Π. Συνελήφθη σε μάχη

στο Πισοδέρι Φλώρινας στις 8 Μαΐου 1947 και έκτοτε

αγνοείται.

Λιβέρης Νικόλαος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Βυρού Μεσοχωριτών Κέρκυρας τα 1920, του 501 Τ.Π. Πέθανε στο

415 Στρατιωτικό Σανατόριο, πάσχων από πνευμονική φυματίωση,

στις 8 Φεβρουαρίου 1949.

Λιβιτσάνος Θωμάς του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Καββάλο Λευκάδας το 1925, του 508 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε σε μάχη

στο ύψ.1420 Β.Α Ιεροπηγής Καστοριάς στις 4 Σεπτεμβρίου

1948.

Λίγας Νικόλαος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Στρατονίκη Πολυγύρου το 1924, του 515 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε σε

μάχη στη Σωτήρα Έδεσσας στις 22 Δεκεμβρίου 1947.

Λίγκας Δημήτριος του Ιωάννη, Δεκανέας: Γεννήθηκε στην

Κοζάνη το 1922, του 561 Τ.Π. Φονεύθηκε στον Άγιο Αθανάσιο

Μελισσοτόπου Καστοριάς από έκρηξη νάρκης στις 26 Οκτωβρίου

1948.

Λίγκας Βασίλειος του Χρήστου, Λοχίας: Γεννήθηκε στη Λίπα

Δωδώνης Ιωαννίνων το 1920, του 527 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

Πολυνέρι Κοζάνης στις 4 Ιουλίου 1947.

Λίγκος Γεώργιος του Νικολάου, Στρατιώτης Μ.Α.Υ. (οδηγός).

Γεννήθηκε στην Πύλη Θηβών Βοιωτίας το 1915, του

Κ.Ε.ΤΘ./Μ.Α.Υ. Πύλης. Έπεσε μαχόμενος στο όρος Πάστρα

Πάρνηθας (δυτ. Πύλης) στις 9 Φεβρουαρίου 1948.

Λιγοψυχάκης Ιωάννης του Νικολάου, Στρατιώτης: Γενήθηκε στο

Χαμέζιο Σητείας Λασιθίου το 1926, του 627 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο ύψ. 1806 περ. Κάμενικ (Ανθλγού Παναγιώτου)

στις 4 Αυγούστου 1949.

Λιγοψυχάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στα Μέσα Μουλιανά Σητείας Λασιθίου το 1921, του 568 Τ.Π.

Πνίγηκε στο ναυάγιο του Α/Π «ΧΕΙΜΑΡΡΑ» στις 19 Ιανουαρίου

1947, μεταβαίνοντας με κανονική άδεια στο σπίτι του.

Λιλής Κων/νος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στις

Αγδίνες Ιστιαίας Ευβοίας το 1923, του 77 Ε.Τ.Π. Πέθανε στο

420 Στρατ. Νοσοκομείο από πολεμικό τραύμα στις 30 Ιουλίου

1949.

Λίλης Γεώργιος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Λαμία Φθιώτιδας το 1922, του 503 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

ύψ. Προφ. Ηλία Νεστορίου στις 28 Ιουνίου 1948.

Λιλιόπουλος Σωτήριος του Θωμά, Δεκανέας: Γεννήθηκε στην

Παλατίτσια Ημαθίας το 1906, της Μ.Α.Δ. Βεργίνας. Έπεσε

μαχόμενος στο ύψ. Παλατίτσια Πιερίων στις 18 Σεπτεμβρίου

1947.

Λίλος Βασίλειος του Διονυσίου, Στρατιώτης Μ.Α.Υ.: Γεννήθηκε

στο Βαρθολομιό Ηλείας το 1928, της Μ.Α.Υ. Γαστούνης. Πέθανε

στο 409 Στρατ. Νοσοκομείο από πολεμικά τραύματα στις 22

Νοεμβρίου 1948.

Λιμναίος Αθανάσιος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Σκύρο Καρυστίας Ευβοίας το 1921, του 567 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο ύψ. Μαντόρετς Βυσινιάς Καστοριάς στις 17

Ιανουαρίου 1949.

Λιμναίος Χρήστος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Σαβάλια Ηλείας το 1922, του 582 Τ.Π. Πέθανε στο 410 Στρατ.

Νοσοκομείο στις 20 Φεβρουαρίου 1949, λόγω τραυματισμού του

την προηγουμένη από έκρηξη νάρκης στη θέση Κεράσοβο

Κόνιτσας.

Λιμπής Νικόλαος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Αγ. Παρασκευή Παγασών Μαγνησίας το 1922, του 85 Ε.Τ.Π.

Συλληφθείς σε συμπλοκή στο 50ο χλμ. δημ. οδού

Ιωαννίνων-Κόνιτσας (θέση Δέμα), εκτελέσθηκε στις 16

Οκτωβρίου 1948.

Λιναράκης Ελευθέριος του Γεωργίου, Οπλίτης Μ.Α.Υ. Γεννήθηκε

στο Ν.Χωριό Αποκορώνου Χανίων το 1921, της Μ.Α.Υ. Ν.Χωριού

Αποκορώνου. Έπεσε μαχόμενος στην Αλμυρίδα Αποκορώνου στις 7

Μαΐου 1948.

Λιναρδάκης Παναγιώτης του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Βορδώνια Σπάρτης Λακωνίας το 1916, του 117 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στη Βλάστη στις 21 Ιουνίου 1947.

Λιναρδάκης Ιωάννης του Μηνά, Εφ. Ανθλγός (ΠΒ): Γεννήθηκε

στη Θεσσαλονίκη το 1924, της 131 Μ.Ο.Π. Πέθανε στο 403

Στρατιωτικό Νοσοκομείο, λόγω πολεμικών τραυμάτων, στις 7

Ιουλίου 1948

Λιναρδάκης Παναγιώτης του Σπυρίδωνος, Εφ. Ανθλγός

Διαχειρίσεως: Γεννήθηκε στην Σπάρτη Λακωνίας το 1911, του

Κ.Β.Ε. Τριπόλεως. Αυτοκτόνησε στο Κ.Β.Ε. Τριπόλεως στις 15

Μαΐου 1948.

Λιναρδής Δημήτριος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Λευκόχωμα Λακωνίας το 1928, της Μ.Α.Υ. Λευκοχώματος.

Φονεύθηκε στο Λευκόχωμα Λακωνίας από ατύχημα (απροσεξία

συναδέλφου του) στις 26 Αυγούστου 1947.

Λινάρδος Ιωάννης του Εμμανουήλ, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Ποταμιά Νάξου Κυκλάδων το 1921, της Α΄ Μ.Κ. Έπεσε μαχόμενος

στον Πύργο Στράτσιανης στις 12 Απριλίου 1949.

Λίνας Πέτρος του Αντωνίου, Οπλίτης Μ.Ε.Α. Γεννήθηκε στην

Κρώμνη Γιαννιτσών Πέλλας το 1904, της Μ.Ε.Α. Κρώμνης

Γιαννιτσών. Έπεσε μαχόμενος στη περιοχή Ελευθεροχωρίου στις

11 Ιουνίου 1949.

Λιόβαρης Ιωάννης του Λαμπρινού, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Πυτιούντα Χίου το 1924, του 6 Ε.Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

Σίμο Ναυπακτίας Αιτ/νίας στις 22 Φεβρουαρίου 1949.

Λιόγκας Επαμεινώνδας του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στο Κομπότι Άρτας το 1922, του 17 Ε.Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στη θέση R (888-827) Χάρτης Δερβενακίου στις 4 Ιουλίου

1949.

Λιόγκος Χαλήλ του Τσεμάλ Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην Κόνιτσα

Ιωαννίνων το 1926, του 22 Λ.Ο.Κ. Πέθανε στο 406 Στρατ.

Νοσοκ. Ιωαννίνων στις 29 Ιουνίου 1947, λόγω τραυματισμού

του σε τροχαίο ατύχημα την προηγουμένη.

Λιοδήμος Χαρίλαος του Βασιλείου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Δριμαία Λοκρίδας Φθιώτιδας το 1920, της 145 Μ.Ο.Π. Έπεσε

μαχόμενος στη θέση Ν.(198-238) Πύργος Γράμμου στις 15

Ιουλίου 1949.

Λιοκάτης Ιωάννης του Κυριάκου, Λοχίας Μ.Ε.Α: Γεννήθηκε στο

Ασβεστοχώρι Δωδώνης Ιωαννίνων το 1918, της Μ.Ε.Α. Χωρίων.

Έπεσε μαχόμενος στο Ασβεστοχώρι στις 10 Μαΐου 1949.

Λιολιόπουλος Ευάγγελος του Θωμά, Οπλίτης Μ.Ε.Α: Γεννήθηκε

στο Πολύδενδρο Γρεβενών το 1906, της Μ.Ε.Α. Γρεβενών.

Φονεύθηκε στο Πολύδενδρο από ατύχημα (απροσεξία συναδέλφου

του) στις 10 Δεκεμβρίου 1949.

Λιόλιος Χρήστος του Ευαγγέλου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο

Αρκουδοχώρι Νάουσας το 1913, του 44 Τ.Ε. Εξαφανίσθηκε στη

Νάουσα στις 13 Ιανουαρίου 1949.

Λιόλιος Βασίλειος του Γρηγορίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Κολυνδρό Πιερίας το 1923, του 105 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε κατά

τις επιχειρήσεις στο Παλαιοκαΐτσι Όρθρυος στις 26 Μαΐου

1948.

Λιόλιος Κων/νος του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Χανιά Κρήτης το 1921, του 564 Τ.Π. Φονεύθηκε από έκρηξη

νάρκης στις 16 Απριλίου 1947.

Λιόλιος Παναγιώτης του Αναστασίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στα

Έλεζνα Ιωαννίνων το 1923, της 70 Ταξιαρχίας/Λ.Σ. Έπεσε

μαχόμενος στη Λίπα Ιωαννίνων στις 7 Ιουνίου 1948.

Λιόλιος Χρήστος του Κυριάκου Στρατιώτης Μ.Ε.Α: Γεννήθηκε

στον Σφελινό Σερρών το 1921, του Τ.Ε.Α. Σερρών. Έπεσε

μαχόμενος στον Σφελινό στις 11 Σεπτεμβρίου 1948.

Λιονουδάκης Ελευθέριος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στην Κοπράνα Αποκορώνου Χανίων το 1922, του Γ΄ Τ.Σ. Πέθανε

εκ λοιμώδους ψυχώσεως στο Νοσοκομείο Αθηνών στις 14 Ιουνίου

1948.

Λιοντάκης Ανδρέας του Εμμανουήλ, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Ανατολή Ιεράπετρας Λασιθίου το 1926, του 627 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο Ταμπούρι Γράμμου στις 4 Απριλίου 1949.

Λιόντας Ανδρέας του Ιωάννη, Οπλίτης Μ.Ε.Α: Γεννήθηκε στο

Βαμβακόφυτο Σιντικής Σερρών το 1899, της Μ.Ε.Α.

Βαμβακοφύτου. Έπεσε μαχόμενος στο Σιδηρόκαστρο στις 4

Νοεμβρίου 1948.

Λιόντος Ιωάννης του Λουκά, Οπλίτης Μ.Ε.Α.: Γεννήθηκε στη

Δεσφίνα Παρνασσίδας Φωκίδας το 1904, της Μ.Ε.Α. Δεσφίνας.

Έπεσε μαχόμενος στη Δεσφίνα στις 18 Οκτωβρίου 1948.

Λιόντος Δημήτριος του Γεωργίου, Ιδιώτης ημιονηγός

επιστρατευθείς: Γεννήθηκε στα Δερβιζιανά Δωδώνης Ιωαννίνων

το 1884, του 596 Τ.Π. Πέθανε στο 406 Στρατιωτικό

Νοσοκομείο, λόγω τραυματισμού του από λάθος της φίλιας

αεροπορίας στη θέση Πεζούλα, στις 10 Ιουλίου 1948.

Λιοπιάρης Σπυρίδων του Σταύρου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Ελευθέριο Μαργαριτίου Θεσπρωτίας το 1922, του 8 Ε.Τ.Π.

Έπεσε μαχόμενος στο ύψ. S (284-153) Προφήτης Ηλίας, χωριού

Βουργαρελίου Άρτας, στις 14 Νοεμβρίου 1948.

Λιόσης Χρήστος του Αργυρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα Νέα

Λιόσια Αττικής το 1926, του 583 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στον

Πύργο Στράτσιανης στις 6 Απριλίου 1949.

Λιότσιος Θωμάς του Βασιλείου Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Επισκοπή Νάουσας Ημαθίας το 1913, του 44 Τ.Ε. Έπεσε

μαχόμενος στο Σ.Σ. Κουκούλι Νάουσας στις 23 Δεκεμβρίου

1948.

Λιότσος Αχιλλεύς του Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Γέρμα Καστοριάς το 1925, του 574 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στις

Καρυές Γράμμου στις 25 Αυγούστου 1949.

Λιούγας ή Λιούγκας Ιωάννης του Χρήστου, Στρατιώτης:

Γεννήθηκε στο Λουτράκι Αλμωπίας Πέλλας το 1922, του 573

Τ.Π. Πέθανε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, λόγω

τραυματισμού του από έκρηξη νάρκης, στις 25 Ιανουαρίου

1949.

Λιούκας ή Νικολάου Δημήτριος του Αθανασίου, Οπλίτης:

Γεννήθηκε στην Κρήνη Τρικάλων το 1921, του 573 Τ.Π.

Συλληφθείς στη θέση Μεγάλη Βίγλα Πισοδερίου, προσεχώρησε

οικιοθελώς στον εχθρό, κηρυχθείς δε λιποτάκτης από το

Στρατό, φονεύθηκε σε μάχη εναντίον του Εθνικού Στρατού στο

χωριό Ασπρόγειο Φλώρινας στις 13 Ιουνίου 1947.

Λιουλάκης Χρήστος του Ιωάννη, Στρατιώτης Μ.Ε.Α: Γεννήθηκε

στο Σισάνιο Κοζάνης το 1914, του Τ.Ε.Α. Κοζάνης. Φονεύθηκε

στο Σισάνιο Κοζάνης από έκρηξη νάρκης στις 20 Οκτωβρίου

1949.

Λιούλιας Βασίλειος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Κρόκο Κοζάνης το 1923, του 617 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στην

Κάτω Βλάσσια Καλαβρύτων στις 23 Ιουλίου 1948.

Λιούλιος Κων/νος του Χρήστου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο

Φανάρι Καρδίτσας το 1921, του 495 Τ.ΔΒ. Πέθανε στο 202

Κ.Δ.Τ. από ασθένεια στις 3 Αυγούστου 1949.

Λιούνης Παναγιώτης του Γεωργίου, Επιλοχίας: Γεννήθηκε στην

Άρνα Λακεδαίμονος Λακωνίας το 1922, του 53 Ε.Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στα Κόκκαλα Ευρυτανίας στις 10 Αυγούστου 1949.

Λιούπης Ιωάννης του Κων/νου, Οπλίτης Μ.Ε.Α: Γεννήθηκε στο

Κοκλόμπασι Κιοπεκλή Φαρσάλων το 1930, της Μ.Ε.Α. Φαρσάλων.

Έπεσε μαχόμενος στο ύψ. Καραμπουλάκη περιοχής Φαρσάλων στις

22 Ιουλίου 1949.

Λιούρας Γεώργιος του Χρήστου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Μαυρέλι Καλαμπάκας Τρικάλων το 1925, του 565 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο ύψ. Αγ. Αθανασίου Ιεροπηγής στις 10 Οκτωβρίου

1948.

Λιούρας Θωμάς του Βασιλείου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Κονιατσή Ελασσόνας Λάρισας το 1923, της 151 Μ.Μ.Π.

Απανθρακώθηκε από ατύχημα (απροσεξία συναδέλφου του) στη

Μεσοποταμία Δ. Μακεδονίας στις 27 Νοεμβρίου 1948.

Λιούτας Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Στρατιώτης Μ.Α.Δ.:

Γεννήθηκε στην Κράψη Δωδώνης Ιωαννίνων το 1914, της Μ.Α.Δ.

Περιθερίου Πραμάντων. Συλληφθείς, σε διατεταγμένη υπηρεσία

ευρισκόμενος, εκτελέσθηκε στη θέση Κριθάρια Ματσουκίου στις

28 Αυγούστου 1947.

Λιούτας Ηλίας του Κων/νου, Οπλίτης Μ.Α.Υ.: Γεννήθηκε στην

Κράψη Ιωαννίνων το 1932, της Μ.Α.Υ. Κράψης. Πέθανε στο 406

Στρατ. Νοσοκομείο από πολεμικά τραύματα στις 28 Φεβρουαρίου

1949.

Λιοφάγος Στέφανος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Φιλώτι Νάξου Κυκλάδων το 1922, του 6 Τ.Ε. Έπεσε μαχόμενος

στην Αμφιλοχία Αιτωλ/νίας στις 30 Ιουνίου 1948.

Λιπίτκας Ηλίας του Χρήστου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον Αγ.

Παντελεήμονα Αμυνταίου Φλώρινας το 1924, του 504 Τ.Π.

Πέθανε στο Αναρωτήριο του Τάγματος, στις 27 Ιουνίου 1949,

λόγω τραυματισμού του την προηγουμένη από έκρηξη νάρκης

στην περιοχή Ξυνού Νερού Φλώρινας.

Λισαίος Κων/νος του Ερωτοκρίτου, Λοχίας: Γεννήθηκε στα

Έλατα Χίου το 1920, του 572 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο ύψ.

Πύργος Πυρσόγιαννης Κόνιτσας στις 7 Απριλίου 1949.

Λισγάκης Νικόλαος του Δημητρίου, Ένοπλος οδηγός: Γεννήθηκε

στα Βραστά Χαλκιδικής το 1911, του 41 Τ.Ε. Έπεσε μαχόμενος

στη θέση «Βασιλικό» Μ. Παναγιάς στις 5 Ιανουαρίου 1948.

Λιτοκώστας Γεώργιος του Βασιλείου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στο Μαυροβούνιο Λάρισας το 1922, του 523 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο Ανώνυμο Γράμμου στις 20 Αυγούστου 1948.

Λίτος Αθανάσιος του Χρήστου, Στρατιώτης (Μ.Α.Υ.): Γεννήθηκε

στην Κόνιτσα Ιωαννίνων το 1913, του 5 Λόχου Μ.Α.Υ.

Κόνιτσας. Φονεύθηκε στην περιοχή Κόνιτσας από έκρηξη νάρκης

στις 25 Μαρτίου 1948.

Λίτσος Γεώργιος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Δίστομο Λιβαδειάς Βοιωτίας το 1922, του 503 Τ.Π. Φονεύθηκε

στη θέση Μπέλα-Βόδα Φλώρινας στις 26 Φεβρουαρίου 1949 από

έκρηξη νάρκης.

Λίχας Δημήτριος του Παναγιώτη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Δίρρεμα Γορτυνίας το 1917, του 112 Τ. Ε. Πέθανε στο Α΄

Γενικό Στρατ. Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως στις 3 Αυγούστου 1945

από ασθένεια.

Λιώνης Δημήτριος του Παναγιώτη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στους

Στουπαίους Ευβοίας το 1922, του 524 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στον Προφ. Ηλία Γρηάς Κοζάνης στις 24 Νοεμβρίου 1947.

Λιώνης Ιωάννης του Παναγιώτη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στους

Στουπαίους Καρυστίας Ευβοίας το 1925, του 77 Ε.Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο Ωραίο Β.Δ. Ξάνθης στις 14 Αυγούστου 1949.

Λιώνης Κων/νος του Ευσταθίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Ατσικόπουλο Ρεθύμνου το 1926, του 61 Τ.Ε. Έπεσε μαχόμενος

στη θέση Ρ (07-92) στις 14 Δεκεμβρίου 1949.

Λιώρας Αθανάσιος του Γρηγορίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Νιγρίτα Βισαλτίας Σερρών το 1925, του 19 Τ.Ε. Έπεσε

μαχόμενος στη Μαλεβού Λακεδαίμονος στις 23 Ιουλίου 1948.

Λιώσης Ιωάννης του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Δρυόπη Τροιζηνίας το 1921, του 612 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στην Γκρούσα Νεστορίου στις 18 Ιουλίου 1948.

Λιώτης Σταύρος του Αθανασίου, Ιδιώτης επιστρατευθείς:

Γεννήθηκε στο Αηδονοχώρι Βισαλτίας Σερρών το 1922, του

Λόχου Παληότρους Σερρών. Πέθανε στο 426 Στρατ. Νοσοκομείο

στις 30 Σεπτεμβρίου 1948, λόγω τραυματισμού του από έκρηξη

παγοδευμένης νάρκης στη θέση Σταυροδρόμι Μαυρολόφου προ

διημέρου.

Λοβάτσης Αθανάσιος του Αργυρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Κρανιώνα Καστοριάς το 1921, της 61 Ταξιαρχία/Λ.Σ. Πέθανε

στο 202 Κ.Δ.Τ. στις 25 Σεπτεμβρίου 1948, από πολεμικά

τραύματα που δέχθηκε στο ύψ. Μεσοποταμιάς Καστοριάς προ

πενθημέρου.

Λογαριαστάκης Κων/νος του Σωτηρίου, Εφ. Ανθλγός (ΠΒ):

Γεννήθηκε στη Νεάπολη Μεραμβέλου Λασιθίου το 1913, του 2

Ε.Τ.Π. Συλληφθείς στις 14 Απριλίου 1949 στη μάχη της

Κολοκυνθούς, εκτελέσθηκε μεταξύ Γέφυρας Νταούτη και Συκιάς

μετά τριήμερο.

Λόγης Γεώργιος του Σταύρου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Αντίκυρα Λιβαδειάς Βοιωτίας το 1924, του 573 Τ.Π. Φονεύθηκε

στην περιοχή Σιάτιστας Κοζάνης στις 18 Νοεμβρίου 1948 από

έκρηξη παγιδευμένης χειροβομβίδας.

Λογοθέτης Χαρίλαος του Ηρακλέους, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Ριζά Χαλκιδικής το 1925, του 555 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στην

Κυριακή Διδυμοτείχου στις 5 Σεπτεμβρίου 1948.

Λογοθέτης Σοφοκλής του Επαμεινώνδα, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στην Ασπρογερακάτα Λευκάδας το 1925, του 575 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο ύψ. Κουλέ Ν.(505-545) Καστοριάς την 1

Σεπτεμβρίου 1948.

Λογοθέτης Στυλιανός του Ιωάννη, Εφ. Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε

στην Αθήνα το 1920, του 612 Τ.Π. Πέθανε στο 401 Στρατιωτικό

Νοσοκομείο, λόγω τραυματισμού του, στις 13 Απριλίου 1949.

Λόντης Ανδρέας του Διαμαντή, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Βοσκοχώρι Κοζάνης το 1921, του 575 Τ. Π. Έπεσε μαχόμενος

στο Κρανοχώρι Καστοριάς στις 5 Ιουνίου 1947.

Λόντος Ιωάννης του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Καπλάνιο Πυλίας Μεσσηνίας το 1921, του 573 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στα υψ. Μπουφίου Φλώρινας στις 2 Δεκεμβρίου 1946.

Λόντος Χρήστος του Ανδρέα, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον Αγ.

Γεώργιο Τριφυλίας Μεσηνίας το 1922, του 581 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στα Άνω Ρεβένια Πωγωνίου Ιωαννίνων στις 29

Δεκεμβρίου 1947.

Λορδόπουλος Αβραάμ του Ιακώβ, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο χωριό

Κηπιά Παγγαίου Καβάλας το 1921, του 564 Τ.Π. Συλληφθείς στη

μάχη Σκρα, εκτελέσθηκε στο Σκρά Κιλκίς στις 13 Νοεμβρίου

1946.

Λότσιος Στυλιανός του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Αγία Σωτήρα Κοζάνης το 1922, του 561 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στο ύψ. Μαυροβούνι Πωγωνίου στις 15 Σεπτεμβρίου 1948.

Λότσος Αθανάσιος του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Παλαιοχώρι Γρεβενών το 1920, του 522 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στο Κάμενικ (Ανθλγού Παναγιώτου) Κόνιτσας στις 28 Ιουνίου

1948.

Λούβαρης Στυλιανός του Γεωργίου Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Πειραιά το 1925, του 522 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο χωριό

Αηδονοχώρι Νιγρίτας στις 6 Μαρτίου 1950.

Λούδας Παναγιώτης του Χαραλάμπους, Εφ. Υπλγός (ΠΖ):

Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1912, του 31 Τ.Ε. Έπεσε

μαχόμενος στην περιοχή Χρωμίου Βεντζίκου στις 18 Απριλίου

1949.

Λουδράκης Αναστάσιος του Αθανασίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στην Κεραμωτή Καβάλας το 1921, της ΙΧ Μεραρχίας/Διμοιρία

Προστασίας. Πέθανε στο 423 Στρατιωτικό Νοσοκομείο από

ασθένεια στις 24 Απριλίου 1949 .

Λουΐζος Αντώνιος του Αργυρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Πειραιά το 1920, του 612 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στη Γρούσα

Νεστορίου στις 18 Ιουλίου 1946.

Λουκαδίνος Γεώργιος του Ιωάννη, Υ.Ε.Α.: Γεννήθηκε στο

Παλαιοχώρι Φωκίδας το 1921, του 518 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στην Άνω Κορυφή Βόρας (Καϊμακτσαλάν) στις 29 Μαΐου 1948.

Λουκάκης Εμμανουήλ του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στις

Λουσακές Χανίων το 1920, του Α΄ Τάγματος Φρουράς. Έπεσε

μαχόμενος στην Ανάληψη Ελικώνος στις 15 Σεπτεμβρίου 1947.

Λουκάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Φουρνί Μεραμβέλου Λασιθίου το 1924, του 529 Τ.Π. Πνίγηκε

στον ποταμό Βενέτικο στις 15 Μαρτίου 1947, κατά τη βίαιη

διάβαση τούτου στη μάχη της Γέφυρας Σπανού.

Λουκάκης Μιχαήλ του Ευαγγέλου, Λοχίας: Γεννήθηκε στο Φουρνί

Μεραμβέλου Λασιθίου το 1918, του 529 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στα Γρεβενά στις 25 Ιουλίου 1947.

Λουκάκος Γεώργιος του Βασιλείου, Ιδιώτης επιστρατευθείς:

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1904. Έπεσε μαχόμενος στο Στενό

Μαντινείας στις 9 Νοεμβρίου 1948.

Λουκάρης Παντελής του Παντελή, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Αθήνα το 1922, του 778 Λόχου Μεταφορών. Φονεύθηκε στα

Πετρανά Κοζάνης σε τροχαίο ατύχημα στις 8 Αυγούστου 1949.

Λουκάς Δημήτριος του Αλέκου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Μυτιλήνη Λέσβου το 1917, του 575 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

ύψ. Αλεβίτσα Γράμμου στις 10 Αυγούστου 1948.

Λουκάς Ελευθέριος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Βρύση Καρυστίας Ευβοίας το 1921, του 27 Συντ. Ελαφρών

Επισκευών. Φονεύθηκε στη Δράμα στις 3 Φεβρουαρίου 1948 από

ατύχημα (πτώση στέγης κτιρίου VII παλαιάς Μεραρχίας).

Λουκάς Γεώργιος του Αριστείδου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Ξηρονομή Θηβών Βοιωτίας το 1922, του 15 Ε.Τ.Π. Φονεύθηκε

στη θέση Φυλάκιο Καλέντζι Καρδίτσας από έκρηξη νάρκης στις

9 Ιουνίου 1949.

Λουκάς Λάζαρος του Γρηγορίου, Στρατιώτης:Γεννήθηκε στο

Χειμαδιό Νικοπόλεως Πρέβεζας το 1924, του 9 Τ.Ε.

Εξαφανίσθηκε σε μάχη στον Τύρναβο στις 8 Αυγούστου 1948.

Λουκάς Θεοφάνης του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στους

Δελφούς το 1922, του 630 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε σε μάχη στον

Προφ. Ηλία Βαρδουσίων στις 13 Αυγούστου 1948.

Λουκάς Αθανάσιος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Παγκράτι Αχαΐας το 1925, του 625 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε στη θέση

Κορυφή Ιωαννίνων στις 17 Φεβρουαρίου 1949.

Λουκάς Σωτήριος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Βερτίσκο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης το 1920, του 782 Λ.Γ.Μ. Έπεσε

μαχόμενος στην περιοχή Λαγκαδά στις 19 Αυγούστου 1948.

Λουκάς Κων/νος του Γεωργίου Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Ρουψιά Πωγωνίου Ιωαννίνων το 1915, του 85 Τ.Ε. Φονεύθηκε

στο 46ο χλμ αμαξ. δημ. οδού Ιωαννίνων-Δελβενακίου στις 26

Ιουνίου 1948 από έκρηξη νάρκης.

Λουκατάρης Θεοχάρης Εμμανουήλ, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Θεσσαλονίκη το 1926, του 507 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στον

Μελισσώνα Ασπροχώματος στις 27 Σεπτεμβρίου 1949.

Λουκής Γεώργιος του Στεφάνου, Λοχίας: Γεννήθηκε στην

Παροικία Πάρου το 1924, του Ι Σ.Α. Πέθανε στο 404 Στρατ.

Νοσοκομείο στις 7 Ιουνίου 1949, λόγω τραυματισμού του σε

τροχαίο ατύχημα.

Λουκίδης Κων/νος του Ανδρέα, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Ξηροπόταμο Δράμας το 1923, του 619 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

ύψ. Πρασέκ Καστοριάς στις 16 Οκτωβρίου 1948.

Λουκίδης Σταύρος του Βασιλείου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στην

Ασβεστόπετρα Εορδαίας Κοζάνης το 1921, του 508 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο ύψ. 987 περιοχής Μαύρου Βουνού Αμυνταίου στις

8 Ιουνίου 1949.

Λούκινας Ανδρέας του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Δόμβραινα Θηβών Βοιωτίας το 1924, του 503 Τ.Π. Φονεύθηκε

επί της δημ.οδού Φλώρινας-Βεύης από έκρηξη νάρκης στις 8

Οκτωβρίου 1948.

Λουκίσης Αριστείδης του Σόλωνος, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Πειραιά το 1917, του 55 Τ.Ε. Έπεσε μαχόμενος στο Χάνι

Ζαγανά στις 6 Αυγούστου 1948.

Λουκμάς Γεώργιος του Μιχαήλ, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Άμπελο Ν.Τυρολόης Σερρών το 1914, του 62 Τ.Ε. Αυτοκτόνησε

με χειροβομβίδα στο ύψ. Ρ.(032-960) περ.Κρουσίων στις 27

Μαρτίου 1949.

Λουκοβίτης Δημήτριος του Χρήστου, Οπλίτης Μ.Α.Υ.: Γεννήθηκε

στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης το 1913, της Μ.Α.Υ. Ζαγκλιβερίου.

Έπεσε μαχόμενος στο Ζαγκλιβέρι στις 9 Μαΐου 1948.

Λουκόπουλος Ιωάννης του Σταύρου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Μαμάκο Ναυπακτίας Αιτ/νίας το 1926, του 617 Τ.Π. Φονεύθηκε

στο 27ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Αλεξ/λεως σε τροχαίο

ατύχημα στις 19 Δεκεμβρίου 1950.

Λουκόπουλος Λουκάς του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Αραχωβίτικα Πατρών το 1919, του 507 Τ.Π. Φονεύθηκε στην οδό

Δεσκάτης-Ελασσόνας από έκρηξη νάρκης στις 7 Δεκεμβρίου

1946.

Λουκόπουλος Νικόλαος του Χαραλάμπους, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στο Κορακοχώρι Ηλείας το 1921, της 142 Μ.Ο.Π. Συνελήφθη

κατά τις επιχειρήσεις βορείως Δενδροχωρίου στις 11

Σεπτεμβρίου 1948 και έκτοτε αγνοείται.

Λουκόπουλος Χαράλαμπος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας το 1915, του 3 Τ.Ε. Συνελήφθη σε

μάχη στο Δόκανο Παρνασσού στις 16 Ιανουαρίου 1948 και

έκτοτε αγνοείται.

Λούκος Κων/νος του Σπυρίδωνος, Δεκανέας: Γεννήθηκε στα

Βίλλια Αττικής το 1924, του 509 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

ύψ. Ανεμοδαρμένη (Μπούτσι) Καστοριάς στις 12 Σεπτεμβρίου

1948.

Λούκος Κων/νος του Αναστασίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Βίλλια Αττικής το 1920, του 583 Τ.Π. Πέθανε στο 410

Στρατιωτικό Νοσοκομείο από πολεμικό τραύμα στις 11

Φεβρουαρίου 1949.

Λούλας Γεώργιος του Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Μαυρόπουλο Πωγωνίου Ιωαννίνων το 1917, του 18 Ε.Τ.Π.

Φονεύθηκε στη θέση R (688-743) από έκρηξη νάρκης στις 4

Ιουνίου 1949.

Λούλης Σπυρίδων του Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στους

Λάκωνες Κέρκυρας το 1924, του 529 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στις

επιχειρήσεις Κρουσίων στις 29 Δεκεμβρίου 1949.

Λουλούδης Παναγιώτης του Ανδρέα, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Γέργερη Καινουρίου Ηρακλείου το 1921, του 519 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος έξω από τη Νάουσα στις 13 Ιανουαρίου 1948.

Λουλούδης Ιωάννης του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Πυργετό Ραψάνης Λάρισας το 1923, του 105 Τ.Π. Φονεύθηκε

στην Αλικόπετρα Πηλίου από σύγχυση συναδέλφου του (εξελήφθη

ως εχθρός) στις 25 Νοεμβρίου 1947.

Λουλούδης Γεώργιος του Χρήστου, Οπλίτης: Γεννήθηκε στην

Κρωβύλη Σαππών Ροδόπης το 1926, του Δημοσυντήρητου Τ.Ε.Α.

Κομοτηνής. Πέθανε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής

στις 5 Αυγούστου 1948, λόγω τραυματισμού του από ατύχημα

(εκπυρσοκρότηση όπλου συναδέλφου του στις 27 Ιουλίου 1948).

Λουμάκης Ανδρέας του Γεωργίου, Ανχης (ΠΖ): Γεννήθηκε στο

Τσακαλάλι Σπάρτης Λακωνίας το 1892, του 25 Τ.Ε. Έπεσε

μαχόμενος στο Καλλιφώνιο Καρδίτσας στις 5 Απριλίου 1948.

(φωτ. σελ. 195)

Λουμπάρδης Παναγιώτης του Σπυρίδωνος, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στη Σαρακηνάδα Αετού Τριφυλίας Μεσσηνίας το 1926, του Γ΄

Κ.Π.Α. Πέθανε στο 423 Στρατιωτικό Νοσοκομείο στις 31

Δεκεμβρίου 1950, λόγω τραυματισμού του την προηγουμένη σε

σιδηροδρομικό ατύχημα.

Λουμπαρδιάς Ιωάννης του Στεφάνου, Εφ. Ανθλγός (ΠΖ):

Γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1922, του 74 Τ.Ε. Έπεσε μαχόμενος

στο Λεωνίδιο Αρκαδίας στις 21 Ιανουαρίου 1949.

Λουμπαρδιάς Κων/νος του Τρύφωνος, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Περιθώριο Αρκαδίας το 1919, του 509 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στην Ελασσόνα Λάρισας στις 27 Μαρτίου 1947.

Λούνας ή Λούπας Αθανάσιος του Γεωργίου, Ιδιώτης: Γεννήθηκε

στην Κλεισούρα Καστοριάς το 1899. Εκτελέσθηκε στη θέση

΄Εζοβα στις 30 Μαΐου 1947.

Λούντζης Σταύρος του Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Βούστρι Βόνιτσας Αιτ/νίας το 1924, του 581 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο ύψ. Μαυροβούνι Πωγωνίου Ιωαννίνων στις 4

Απριλίου 1948.

Λούπας Βασίλειος του Ιωάννη, Υποδεκανέας: Γεννήθηκε στα

Μέγαρα Αττικής το 1925, του 620 Τ.Π. Πέθανε διακομιζόμενος

στο 220 Χειρουργείο Εκστρατείας στις 17 Ιουλίου 1949, λόγω

τραυματισμού του στο ύψ. Αλεβίτσα.

Λουπάτατζης Αναστάσιος του Σταύρου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στον Ν.Σκοπό Σερρών το 1922, του 614 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στην περ.Βιτσίου στις 26 Σεπτεμβρίου 1948.

Λούπης Κων/νος του Εμμανουήλ, Δεκανέας: Γεννήθηκε στον

Πειραιά Αττικής το 1923, του 33 Ε.Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στη

θέση R (46-10) στις 19 Φεβρουαρίου 1949.

Λουράκης Τηλέμαχος του Εμμανουήλ, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στον Άγιο Γεώργιο Λασηθίου το 1924, του 592 Τ.Π.

Εξαφανίσθηκε στο ναυάγιο του α/π «Χειμάρρα» στον Ευβοϊκό

Κόλπο στις 19 Ιανουαρίου 1947.

Λουράκης Γεώργιος του Κων/νου, Οπλίτης Μ.Ε.Α.: Γεννήθηκε

στο Γαβαλοχώρι Αποκορώνου Χανίων το 1920, του Τ.Ε.Α.

Χανίων. Εκτελέσθηκε στη θέση Πλακούρες περ. Γαβαλοχωρίου

στις 3 Μαΐου 1949.

Λουράντος Νικόλαος του Ανδρέα, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Πάτρα Αχαΐας το 1925, του 522 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

ύψ.1130 Βιτσίου στις 13 Αυγούστου 1949.

Λούρας Αλέξανδρος του Κυριάκου, Υπλγός Διαχειρήσεως:

Γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1913. Αυτοκτόνησε στην

Κόρινθο στις 12 Ιουνίου 1945.

Λούρδας Στέλιος του Εμμανουήλ, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Κύργια Δράμας το 1921, του 519 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στην

Κουτσούφλιανη Βερμίου στις 24 Μαΐου 1947.

Λούρης Κων/νος του Θωμά, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη Βέροια

Ημαθίας το 1912, του 45 Τ.Ε. Έπεσε μαχόμενος στο Πολυδένδρι

Βέροιας (ύψ.671) στις 4 Νοεμβρίου 1948.

Λούσης Νικόλαος του Δημητρίου, Ιδιώτης υποχρεωτικώς

χρησιμοποιηθείς: Γεννήθηκε στο Ασπροχώριο Δωδώνης Ιωαννίνων

το 1908, της Μ.Α.Δ. Σουλίου. Έπεσε μαχόμενος στη θέση

«Χάρβαλη» Ασπροχωρίου στις 14 Οκτωβρίου 1948.

Λούσιος Κων/νος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Μυλοχώριο Εορδαίας Κοζάνης το 1926, του 582 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στον Προφ.Ηλία Κάμενικ (Ανθλγού Παναγιώτου) στις

9 Αυγούστου 1949.

Λούσκος Χριστόφορος του Λουκά, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Αράχωβα το 1921, της 37 Ταξιαρχίας. Εξαφανίσθηκε στο

ναυάγιο του α/π «Χειμάρρα» στον Ευβοϊκό Κόλπο στις 19

Ιανουαρίου 1947.

Λουτριώτης Δημήτριος του Χρήστου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στην Καλαμπάκα το 1925, του 5 Ε.Τ.Π. Εξαφανίσθηκε στο

Καρπενήσι στις 21 Ιανουαρίου 1949.

Λουτσάρης Γεώργιος του Δημητρίου, Ανθστής (ΠΖ): Γεννήθηκε

στον Ξηρόκαμπο Άρτας το 1916, του 524 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στην Βούρμπιανη Κόνιτσας στις 7 Αυγούστου 1948.

Λούτσης Ευθύμιος του Σωτηρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Τσαγγάριο Παραμυθιάς Θεσπρωτίας το 1919, της VIII

Μεραρχίας/Διμ.Προστασίας. Έπεσε μαχόμενος στη μάχη της

Φιλιππιάδας στις 11 Ιουλίου 1948.

Λουτσόπουλος Σπυρίδων του Νικολάου, Δεκανέας: Γεννήθηκε

στην Ανθούσα Βοΐου Κοζάνης το 1913, του 83 Τ.Ε. Έπεσε

μαχόμενος στο ύψ./Οντρας Ν.(33-11) στις 22 Οκτωβρίου 1948.

Λούτσος Ανδρέας του Παναγιώτη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Δόμβραινα Βοιωτίας, του 7 Ε.Τ.Π. Συνελήφθη στη μάχη

Καρπενησίου στις 21 Ιανουαρίου 1949 και έκτοτε αγνοείται.

Λοφούσης Κων/νος του Δήμου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Νάουσα Ημαθίας το 1912, του 44 Τ.Ε. Έπεσε μαχόμενος στη

Νάουσα στις 14 Ιανουαρίου 1949.

Λόφτσαλης Απόστολος του Παναγιώτη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στην Πέρδικα Κοζάνης το 1925, του 513 Τ.Π. Συλληφθείς στο

Τριεθνές (948-204) Βίτσι, εκτελέσθηκε στις 10 Μαΐου 1949.

Λύβερης Νικόλαος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Βυρού Κέρκυρας το 1920, του 501 Τ.Π. Πέθανε στο 415

Στρατιωτικό Σανατόριο από ασθένεια (πνευμονική φυματίωση)

στις 8 Φεβρουαρίου 1949.

Λύγγος Περικλής του Γεωργίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στη

Θουρία Καλαμάτας Μεσσηνίας το 1922, του 582 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στον Κλέφτη Κόνιτσας στις 4 Ιουλίου 1948.

Λυγεράκης Κων/νος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Τύλισσο Μαλεβυζίου Ηρακλείου το 1924, του 593 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στα Γούπατα Βοΐου στις 8 Ιουλίου 1948.

Λυγίζος Νικόλαος του Αντωνίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Κάτω Κουρούνιο Καρυστίας Ευβοίας το 1923, του 85 Τ.Ε. Έπεσε

μαχόμενος στο ύψ. Βίγλας Δωδώνης Ιωαννίνων στις 6 Οκτωβρίου

1948.

Λυγούρας Βασίλειος του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Σαμαρίνα Γρεβενών το 1924, του 506 Τ.Π. Φονεύθηκε στο ύψ.

Κουλκουθούρια Φλώρινας από έκρηξη νάρκης στις 8 Δεκεμβρίου

1948.

Λυδάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Εληά Ηρακλείου το 1921, του 96 Ε.Τ.Π. Φονεύθηκε στον Άγιο

Αντώνιο Σάμου από έκρηξη χειροβομβίδας την 1 Απριλίου 1949.

Λυδιανός Αθανάσιος του Γεωργίου, Οπλίτης Μ.Α.Υ.: Γεννήθηκε

στο Μεταγγίτσιο Χαλκιδικής το 1926, της Μ.Α.Υ.

Μεταγγιτσίου. Συλληφθείς, εκτελέσθηκε στη θέση «Μπεκίρ

Μεταγγιτσίου» στις 7 Σεπτεμβρίου 1947.

Λυκάκης Δημήτριος του Δημητρίου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στους

Παράνυμφους Μονοφατσίου Ηρακλείου, το 1920, του 91 Ε.Τ.Π.

Φονεύθηκε στα Φυλάκια Αγ. Νικολάου Φονιά Αγυιάς από έκρηξη

παγιδευμένων χειροβομβίδων στις 19 Φεβρουαρίου 1949.

Λύκας Κων/νος του Αριστείδου, Ανθλγός (ΠΖ): Γεννήθηκε στους

Σοφάδες Καρδίτσας το 1927, του 501 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

Μάλι Μάδι Μπουτσίου στις 11 Σεπτεμβρίου 1948.

Λυκίδης Νικόλαος του Βασιλείου, Στρατιώτης Μ.Α.Δ.:

Γεννήθηκε στην Περιχώρα Δράμας το 1899, της Μ.Α.Δ.

Αλιστράτης/25 Ταξιαρχίας. Έπεσε μαχόμενος στην Περιχώρα

Δράμας στις 24 Απριλίου 1948.

Λυκοβαρδάκης Ευστράτιος του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στη Θεσσαλονίκη το 1919, του 630 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος κοντά

στο Δίλοφο Σπερχειάδας στις 15 Μαΐου 1947.

Λυκογιάννης Λάμπρος του Χρήστου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Άνω Χώρα Αιτ/νίας το 1914, του 6 Τ.Ε. Εξαφανίσθηκε στην

Αράχωβα στις 13 Ιανουαρίου 1948.

Λυκογιάννης Κων/νος του Θεοδώρου, Οπλίτης Μ.Ε.Α.: Γεννήθηκε

στην Κ.Χώρα Ναυπακτίας το 1912, της Μ.Ε.Α. Ναυπακτίας.

Συνελήφθη σε μάχη στην περιοχή Αγ.Ιωάννη Άνω Χώρας στις 23

Νοεμβρίου 1948 και έκτοτε αγνοείται.

Λυκογιάννης Νικόλαος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας Αιτ/νίας το 1925, του 563 Τ.Π.

Έπεσε μαχόμενος στο ύψ. Προφ.Ηλίας περιοχής Γρεβενών στις 3

Ιουλίου 1948.

Λυκόπουλος Κων/νος του Ελευθερίου, Στρατιώτης Μ.Α.Υ.:

Γεννήθηκε στα Αλώνια Πιερίας το 1912, της Μ.Α.Υ. Αράχου.

Έπεσε μαχόμενος στον Άραχο Αλωνίων στις 26 Μαΐου 1948.

Λυκόπουλος Βασίλειος του Παναγιώτη, Οπλίτης Μ.Ε.Α.:

Γεννήθηκε στον Μοσχοπόταμο Πιερίας το 1901, της Μ.Ε.Α.

Παλαιού Κεραμιδίου. Έπεσε μαχόμενος στην περ.Καλυβίων

Χαράδρας στις 11 Ιουνίου 1948.

Λύκος Σωτήριος του Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Κόσμιο Κομοτηνής Ροδόπης το 1925, της VΙΙ Μεραρχίας/9 Λ.Σ.

Πέθανε στο 405 Στρατιωτικό Νοσοκομείο από ασθένεια στις 19

Απριλίου 1948.

Λύκος Παναγιώτης του Ιωάννη, Λοχίας: Γεννήθηκε στο χωριό

Οκτανιά Καρυστίας Ευβοίας το 1924, του 117 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο ύψ. Ανώνυμο Βιτσίου Φλώρινας στις 7

Σεπτεμβρίου 1948.

Λύκος Γεώργιος του Χρήστου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στα Λεπιανά

Άρτας το 1919, του Τάγματος Περιστερίου. Φονεύθηκε στο 20ο

χλμ. οδού Ιωαννίνων-Μετσόβου από έκρηξη νάρκης το 1947.

Λυκούδης Κοσμάς του Αριστοτέλους, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Φαβατάτα Πάλλης Κεφαλληνίας το 1921, του 583 Τ.Π. Πέθανε

στο 244 Χειρουργείο Εκστρατείας στις 20 Αυγούστου 1948,

λόγω τραυματισμού του από έκρηξη νάρκης στην οδό

Ιωαννίνων-Κόνιτσας.

Λυκουρέσης Αθανάσιος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στην Αμαλιάδα Ηλείας το 1921, της Ε΄ Μ.Κ. Έπεσε μαχόμενος

στο ύψ. Στάνες (431-648) Βιτσίου στις 12 Αυγούστου 1949.

Λυκουρέσης Ιωάννης του Αθανασίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Γεωργίτσιο Λακωνίας το 1922, της Σχολής Ιππικού. Έπεσε

μαχόμενος σε μάχη και προσκομίσθηκε νεκρός στο 404

Στρατιωτικό Νοσοκομείο στις 27 Οκτωβρίου 1948.

Λυκουρέτζος Ευάγγελος του Θεμιστοκλέους, Στρατιώτης:

Γεννήθηκε στο χωριό /Ιρια Αργολίδος το 1922, του 523 Τ.Π.

Έπεσε μαχόμενος στη θέση Μ (971-112) στις 25 Ιουνίου 1948.

Λυκούρης ή Μακρής Ευθύμιος του Νικολάου, Στρατιώτης:

Γεννήθηκε στη Μύκονο Κυκλάδων το 1920, του 631 Τ.Α.Γ.Σ.

Έπεσε μαχόμενος στη Στυλίδα Φθ/δας στις 23 Ιανουαρίου 1949.

Λυκουρόπουλος Βασίλειος του Μιχαήλ, Δεκανέας: Γεννήθηκε στη

Σκαδού Νάξου Κυκλάδων το 1926, του 617 Τ.Π. Πνίγηκε σε

παραπόταμο του Έβρου στην περιοχή Μαγγαζίου Σουφλίου στις

24 Ιουνίου 1950, λόγω ατυχήματος.

Λυκουσάς Πέτρος του Παναγιώτη, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο

Κούνο Λακωνίας το 1924, του 584 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στη

Καστάνιανη Πωγωνίου Ιωαννίνων στις 15 Απριλίου 1948.

Λυμπαρδάκης Δημήτριος, Στρατιώτης, του 7 Ε.Τ.Π.

Εξαφανίσθηκε στο Καρπενήσι στις 21 Ιανουαρίου 1949.

Λυμπερακάκης Γεώργιος του Γρηγορίου, Οπλίτης Μ.Ε.Α.:

Γεννήθηκε στο Θούριο Διδυμοτείχου Έβρου το 1895, της Μ.Ε.Α.

Θουρίου. Φονεύθηκε στο δημ. σχολείο Λιλή-Κωστή από ατύχημα

στις 3 Οκτωβρίου 1948 (έκρηξη χειροβομβίδων).

Λυμπεράς Γεώργιος του Λυμπέρη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Πετράλωνα Ολυμπίας Ηλείας το 1916, του 117 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στη Βλάστη (κοντά στη θέση ΄Αγιος Αθανάσιος) στις

26 Φεβρουαρίου 1947.

Λυμπέρης Διονύσιος του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Βασιλάκιο Ηλείας το 1919, της 22 Ταξιαρχίας. Φονεύθηκε σε

τροχαίο ατύχημα στις 5 Μαΐου 1946 και προσκομίσθηκε νεκρός

στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Λυμπέρης Πέτρος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην ΄Ιο

Κυκλάδων το 1925, του 117 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στη

Διποταμιά Καστοριάς στις 10 Αυγούστου 1948.

Λυμπερόπουλος Ιωάννης του Πολυζώη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στη Δεσύλα Μεσσηνίας το 1921, του 574 Τ.Π. Πέθανε στο 429

Στρατιωτικό Νοσοκομείο από πολεμικά τραύματα στις 17

Μαρτίου 1948.

Λυμπερόπουλος Θεόδωρος του Γρηγορίου, Ιδιώτης υποχρεωτικώς

χρησιμοποιηθείς: Γεννήθηκε στους Χράνους Μεγ/λεως Αρκαδίας

το 1916, του 13 Ε.Τ.Π. Συλληφθείς στους Χράνους,

εκτελέσθηκε στη θέση Μωραΐτη-Αγ.Γεωργίου περιοχής /Ισαρι

στις 25 Ιουνίου 1948, επειδή προσέφερε τις υπηρεσίες του

στον Εθνικό Στρατό.

Λυμπερόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στο

Λουκά Μαντινείας Αρκαδίας το 1914, του 20 Τ.Ε. Φονεύθηκε

στους Μύλους Αργολίδας από αμέλεια στις 6 Φεβρουαρίου 1948.

Λυντζαράκης Ζαχαρίας, Στρατιώτης, του 7 Ε.Τ.Π. Εξαφανίσθηκε

στο Καρπενήσι στις 21 Ιανουαρίου 1949.

Λύξης Γεώργιος του Παναγιώτη, Ιδιώτης υποχρεωτικώς

χρησιμοποιηθείς: Γεννήθηκε στη Βελιγοστή Μεγ/λεως Αρκαδίας

το 1899, του 14 Ε.Τ.Π. και Γ΄ Μ.Κ. Συλληφθείς σε μάχη στο

Λεοντάριο στις 17 Αυγούστου 1948, εκτελέσθηκε κοντά στο

χωριό Ελληνίτσα Μεγ/λεως μετά πενθήμερο.

Λυράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Ηράκλειο Κρήτης το 1925, του 555 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στη

Σούβλινα Σταυρού Χαλκιδικής στις 13 Φεβρουαρίου 1949.

Λυράκης Κων/νος του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Κασέλι Μεραμβέλου Λασιθίου το 1925, του 511 Τ.Π. Συλληφθείς

σε μάχη στις 3 Σεπτεμβρίου 1948, εκτελέσθηκε στο Πετρινό

Σερρών την επομένη.

Λύρας Γεώργιος του Χρήστου, Οπλίτης Μ.Ε.Α.: Γεννήθηκε στο

Ορεινό Πωγωνίου Ιωαννίνων το 1928, της Μ.Ε.Α. Πωγωνιανής

Ιωαννίνων. Φονεύθηκε στην περ. Ξηροβάλτου Πωγωνίου από

έκρηξη νάρκης στις 10 Νοεμβρίου 1949.

Λύρας Παναγιώτης του Θωμά, Ανθστής: Γεννήθηκε στο Ορεινό

Ιωαννίνων το 1914. Πέθανε από ασθένεια στο 406 Στρατιωτικό

Νοσοκομείο στις 26 Ιουλίου 1945.

Λύρος Βασίλειος του Ευαγγέλου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Επανωμή Θεσσαλονίκης το 1921, της Β΄ Μ.Κ. Έπεσε μαχόμενος

στο Σταυροσκιάδι Δολιανών R (7194) στις 29 Ιουνίου 1949.

Λυρούδιας Μενέλαος του Παναγιώτη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στην Πορτιανού Λήμνου Λέσβου το 1921, του 603 Τ.Π. Πέθανε

στο 201 Κ.Δ.Τ. στις 19 Νοεμβρίου 1948, λόγω τραυματισμού

του την προηγουμένη σε μάχη στη θέση Ν (388-179) Φ.Χ.

Κόνιτσας.

Λυτάκης Πασχάλης του Κων/νου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στο

Θούριο Διδ/χου Έβρου το 1922, του 556 Τ.Π. Πέθανε καθ΄οδόν

προς 424 Στρατ. Νοσοκομείο στις 29 Ιουνίου 1949, λόγω

τραυματισμού του σε μάχη στη Ροδόπολη Σερρών.

Λύτρας Κων/νος του Θεμιστοκλέους, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στην Παναγίτσα Λοκρίδας Φθ/δας το 1925, της 22

Ταξιαρχίας/Διμοιρία Προστασίας. Έπεσε μαχόμενος στα

Βορειοδυτικά υψ. Φλώρινας στις 12 Φεβρουαρίου 1949.

Λύτρας Νικόλαος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Δοξάτο Δράμας το 1920, του 107 Σ.Π.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

ύψ.304, περ. Γκράν Κορωνέ Κιλκίς, στις 14 Ιουνίου 1948.

Λύτρας Κων/νος του Ηλία, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Βουνιχώρα Παρνασσίδας Φωκίδας το 1926, της Α΄ Μ.Κ. Πέθανε

στο 410 Στρατιωτικό Νοσοκομείο από πολεμικά τραύματα στις

18 Απριλίου 1949.

Λύτρας Δημήτριος του Χρήστου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Βουργαρέλι ΄Αρτας το 1921, του 583 Τ.Π. Πέθανε

διακομιζόμενος στο 410 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, λόγω

τραυματισμού από έκρηξη νάρκης στη θέση Αυχένα Ανωνύμου

Κλέφτη στις 6 Ιανουαρίου 1949.

Λύτρας Χαράλαμπος του Χρήστου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη

Δροσοπηγή Άρτας το 1915, του 8 Τ.Ε. Εξαφανίσθηκε στη θέση

Σταυρός Θεοδωριάνων στις 5 Δεκεμβρίου 1947.

Λύτσος Γρηγόριος του Ευαγγέλου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Πεύκο Φλώρινας το 1922, του 518 Τ.Π. Πέθανε στο 425

Στρατιωτικό Νοσοκομείο από πολεμικά τραύματα στις 11

Ιουλίου 1948.

Λυχουδιάρης Δημήτριος του Χρήστου, Οπλίτης Μ.Α.Δ.:

Γεννήθηκε στο Μελάνθιο Καστοριάς το 1925, του 575 Τ.Π.

Έπεσε μαχόμενος στο ύψ. Προφ.Ηλίας-Ωμορφοκκλησιάς στις 4

Απριλίου 1948.

Λώλας Στέργιος του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο

Πολυνέρι Γρεβενών το 1922, του 713 Λ.ΜΧ. Φονεύθηκε επί της

οδού Καστοριάς- Γάβρου Φλώρινας Ν (4148) από έκρηξη νάρκης

στις 29 Αυγούστου 1948.

Λώλης Σταύρος του Νικολάου, Στρατιώτης Μ.Α.Υ.: Γεννήθηκε

στη Βροσύνα Δωδώνης Ιωαννίνων το 1899, της Ομάδας Μ.Α.Υ.

Βροσύνας. Φονεύθηκε στη Γέφυρα Τίργιας από έκρηξη νάρκης

την 1 Ιουλίου 1948.

Λώλης Απόστολος του Γρηγορίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον

Κατσικά Ιωαννίνων το 1925, του 504 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος στο

ύψ. Μπελαβόδα Φλώρινας στις 3 Αυγούστου 1949.

Λώλης Κων/νος του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στις

Καρυές Ζαγορίου Ιωαννίνων το 1921, του 583 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος στο ύψ. Βατονοσίου Μετσόβου στις 22 Οκτωβρίου

1947.

Λώλης Πελοπίδας του Νικολάου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Δολιανά Δωδώνης Ιωαννίνων το 1920, του 571 Τ.Π. Πέθανε στο

416 Στρατιωτικό Νοσοκομείο την 1 Φεβρουαρίου 1949, λόγω

τραυματισμού του κατά τη μάχη Καρπενησίου.

Λώλος Δημήτριος του Αλεξάνδρου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στα

Ιωάννινα το 1924, του 519 Τ.Π. Εξαφανίσθηκε σε μάχη στη

Νάουσα στις 11 Ιανουαρίου 1949.

Λώλος Ιωάννης του Δημητρίου, Υπλγός (ΜΧ): Γεννήθηκε στο

Κλαδέο Ηλείας το 1912, του 5 Ε.Τ.Π. Πέθανε, λόγω

εξαντλήσεως και υπερβολικού ψύχους στο ύψ. Κόκκαλη, στις 26

Ιανουαρίου 1949 μετά την σύμπτυξη του τμήματος του από το

Καρπενήσι.

Λώνης Γεώργιος του Θεοδώρου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην

Πουρνανιά Γορτυνίας Αρκαδίας το 1924, του 562 Τ.Π. Έπεσε

μαχόμενος επί των υψωμάτων Εμμανουήλ Παπά στις 17

Δεκεμβρίου 1947.

Λωρίδας Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε

στη Σαρακίνα Γρεβενών το 1918, του 567 Τ.Π. Έπεσε μαχόμενος

στην Ποντοκερασιά Κιλκίς στις 5 Ιουλίου 1946.

Λωρίδας Νικόλαος του Κων/νου, Ιδιώτης υποχρεωτικώς

χρησιμοποιηθείς: Γεννήθηκε στην Καστανιά Ευρυτανίας το

1897, της Μ.Α.Δ. Παναιτωλικού/86 Στρατ. Περιοχής.

Συλληφθείς στις 22 Αυγούστου 1947 στην Καστανιά και

οδηγηθείς στο χωριό Ρωσκάς, εκτελέσθηκε στις 29 Αυγούστου

1947, επειδή προσέφερε τις υπηρεσίες του στον Εθνικό

Στρατό.

Λωρίδας Κων/νος του Γεωργίου, Οπλίτης Τ.Ε.Α.: Γεννήθηκε στο

Διάκο Γρεβενών, του Τ.Ε.Α. Καλίκας. Εξαφανίσθηκε στο χωριό

Αγναντιά στις 29 Μαρτίου 1948.

, , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.