Το Βυζάντιο σαν δοσιματικός κοινωνικός σχηματισμός στα πλαίσια της Ευρασιατικής Οικουμένης (Α’ Μέρος)

Γράφει ο Βαγγέλης Κοροβίνης (Περιοδικό Ελλοπία τ. 9, Φεβρουάριος-Μάρτιος 1992, σελ. 62-65) Πῶς μπορεῖ νά ἑρμηνευθεῖ ἡ κατάρρευση τῆς Ῥωμαϊκῆς ἐξουσίας στά δυτικά ἐδάφη τῆς Αὐτοκρατορίας καί ἡ «ἐπιβίὡσῃ» τῆς με τήν μορφή μιᾶς Χριστιανικῆς Αὐτοκρατορίας, τοῦ Βυζαντίου, πού τό κέντρο βάρους της βρίσκεται πλέον στήν ᾿Ανατολή; Τί ὑπαγόρευσε τή μεταφορά τῆς πρωτεύουσας τοῦ κράτους … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το Βυζάντιο σαν δοσιματικός κοινωνικός σχηματισμός στα πλαίσια της Ευρασιατικής Οικουμένης (Α’ Μέρος).