Ἱστορία μεσαιωνικῶν αἱρέσεων καί ἰδεολογικά διακυβεύματα

του Θεοφάνη Λ. Δρακόπουλου Ἡ ἱστορική καταγραφή τῶν αἱρετικῶν κινημάτων τοῦ ὕστερου μεσαίωνα συνιστᾶ πάντοτε ἕνα πολύπλοκο ἐγχείρημα, τό ὁποῖο συχνά προσλαμβάνει ἰδεολογική χροιά, παρεκκλίνοντας ἔτσι ἀπό τήν αὐστηρή ἐπιστημονική δεοντολογία. Ἡ πολυπλοκότητα τοῦ ἐρευνητικοῦ ἀντικειμένου ἔγκειται κυρίως στόν ἀποσπασματικό χαρακτήρα τῶν πληροφοριῶν πού ἀντλοῦμε ἀπό τίς ἀντιαιρετικές πηγές, τίς συνταχθεῖσες τήν περίοδο ἐμφανίσεως τῶν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ἱστορία μεσαιωνικῶν αἱρέσεων καί ἰδεολογικά διακυβεύματα.