Ὁ θάνατος καὶ ἡ Κηδεία τοῦ Ἐθνικοῦ ποιητῆ μας Κωστῆ Παλαμᾶ

Στὶς 27 Φεβρουαρίου τοῦ 1943 φεύγει ἀπὸ τὴν ζωὴ ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους Στοχαστὲς καὶ Πνευματικοὺς Δημιουργούς του Νεώτερου Ἑλληνισμοῦ, ὁ Κωστὴς Παλαμᾶς. Τόσο ὁ θάνατός του σὲ μία ἀπαισιόδοξη στιγμὴ τῆς Ἱστορίας μας, τὴν Περίοδο τῆς τριπλῆς ξενικῆς Κατοχῆς, ὅσο καὶ ἡ ἀναγνώριση τοῦ ποιητικοῦ του ἔργου διεθνῶς (ὑπῆρξε ὁ ποιητὴς τοῦ «Ὀλυμπιακοῦ Ὕμνου») … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ὁ θάνατος καὶ ἡ Κηδεία τοῦ Ἐθνικοῦ ποιητῆ μας Κωστῆ Παλαμᾶ.