Ὁδηγός Κηπουρικῆς γιά ὅλους – Νέο βιβλίο τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Ὁ ἀγαπητός μας συνεργάτης Γεωπόνος κ. Ζώης Ζαρταλούδης δέχθηκε τήν παράκληση τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης νά συγγράψη τό ἀνά χεῖρας βιβλίο Ὁδηγός Κηπουρικῆς γιά ὅλους.

Γιά τήν γρήγορη ἀνταπόκρισή του τόν εὐχαριστοῦμε ὁλόψυχα καί προβαίνομε στήν ἔκδοση τοῦ πονήματος.

Ὁ σκοπός τοῦ βιβλίου εἶναι νά παρακινήση ἀνθρώπους πού ἔχουν τήν δυνατότητα νά δημιουργήσουν ἕναν λαχανόκηπο, νά φυτεύουν οἱ ἴδιοι, νά χαίρωνται τόν κόπο τους καί νά παράγουν οἱ ἴδιοι τά κηπευτικά τους. Νά τρώγουν ὑγιεινά καί φυσικά κηπευτικά ἀπό τόν ἱδρῶτα τους, σύμφωνα μέ τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ «ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγεῖν τόν ἄρτον σου».

Τό βιβλίο εἶναι πολύ πρακτικό καί βοηθητικό καί συνάμα καί ἐπιστημονικό. Μέ τήν πολυετῆ πεῖρα του καί τίς γνώσεις του ὁ συγγραφέας βοηθᾶ τόν ὑποψήφιο κηπουρό μέ τίς λεπτομερεῖς περιγραφές καί ἐξηγήσεις του καί παραθέτει καί τίς θρεπτικές ἰδιότητες καί τίς ὠφέλειες τοῦ κάθε καλλιεργούμενου φυτοῦ. Ἐπισημαίνει τήν ἀποφυγή τῶν φυτοφαρμάκων, διότι βλάπτουν τήν ὑγεία καί παρακινεῖ στήν καλλιέργεια μέ φυσικούς σπόρους, χωρίς γενετικές παρεμβάσεις ἤ μεταλλαγμένους καί λίπανση φυσική.

Τό παρόν βιβλίο εἶναι τό πρῶτο μιᾶς σειρᾶς μέ γενικό τίτλο Ἐπιστροφή στήν ὕπαιθρο καί θά ἀκολουθήσουν καί ἄλλα παρόμοια ἀναφερόμενα στήν δενδροκομία, μελισσοκομία, κτηνοτροφία, βοτανολογία, ἀμπελουργία, ὀρνιθοτροφία κ.ἄ. γιά νά βοηθήση τόν σημερινό ἄνθρωπο νά ἐπιστρέψη στήν φύση, παράγοντας μόνος του τήν τροφή του. Στήν σημερινή ἐποχή μας μέ τίς τόσες δυσκολίες ἡ δημιουργία κήπου καί ἡ συντήρησή του εἶναι μία ἀπαραίτητη ἐνασχόληση γιά κάθε ἄνθρωπο. Σήμερα ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν φύση εἶναι παροιμιώδης. Οἱ αὐτοματισμοί πού διέπουν τήν ζωή μας καί οἱ «εὐκολίες» πού αὐτοί μᾶς παρέχουν, μᾶς κάνουν νά πιστεύωμε ὅτι ἡ ζωή μας χωρίς αὐτές τίς εὐκολίες εἶναι ἄν ὄχι ἀδύνατη, πάντως πολύ δύσκολη. Ἀνεξάρτητα ἀπό τό μέγεθος τοῦ χωραφιοῦ ἤ τοῦ παρτεριοῦ πού ἔχει κανείς στήν διάθεσή του γιά καλλιέργεια, ὁ κῆπος ὡς ἐνασχόληση μπορεῖ νά ἀποβῆ ἐργαλεῖο ἐπιβίωσης σέ περιόδους κρίσης, ἐνῶ σέ κάθε περίπτωση εἶναι μία δημιουργική καί εὐεργετική ἐργασία. Αὐτή ἡ εὐλογημένη ἐνασχόληση μέ τόν κῆπο καί τήν φύση εἶναι δημιουργία, ψυχαγωγία, ἄσκηση, οἰκονομία, ὑγεία, χαρά καί δοξολογία.

Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ γίνει ἀποδέκτης μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὴν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, στὸ τηλέφωνο:  2310552207. Τιμή: 3 ευρώ  

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: sales@enromiosini.gr

Σύνδεσμος ηλ. καταστἠματος (με έκπτωση 10%): https://enromiosini.gr/product/ὁδηγός-κηπουρικῆς-γιά-ὅλους/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *