Βυζαντινά αξιώματα κατά τον 14ο και 15ο αιώνα

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204 έφερε, όπως ήταν φυσικό, δραστικές αλλαγές στη διοικητική οργάνωση του Βυζαντίου. Το κέντρο του Βυζαντίου μεταφέρθηκε στη Νίκαια, αλλά τα αξιώματα ελάχιστη σχέση είχαν πλέον με αυτά της περιόδου των Κομνηνών. Μετά την ανακατάληψη της Πόλης το 1261 και την έναρξη της Παλαιολόγειας περιόδου, η οργάνωση αποκαταστάθηκε σε ένα βαθμό, ενώ άρχισε να διαμορφώνεται μια νέα τάξη πραγμάτων.

Έχουμε μια αρκετά καλή εικόνα των Βυζαντινών αξιωμάτων και της ιεραρχίας τους σε αυτήν την υστεροβυζαντινή περίοδο χάρη στο έργο Τακτικόν περί των οφφικαλίων του Παλατίου Kωνσταντινουπόλεως η συγγραφή του οποίου αποδόθηκε στον Κουροπαλάτη Γεώργιο Κωδινό.
Πάντως, δεν είναι βέβαιο ότι το έργο γράφτηκε πράγματι από Κουροπαλάτη που λεγόταν Κωδινός ούτε καν ότι υπήρξε αυτό το πρόσωπο. Γι’ αυτό αναφέρεται και ως «Ψευδοκωδινός».

Η συγγραφή του έργου τοποθετείται χρονικά μεταξύ των ετών 1346 και 1368 και παρά τους προβληματισμούς για την πατρότητά του, θεωρείται αξιόπιστη πηγή για αξιώματα και τίτλους στην τελευταία περίοδο του Βυζαντίου.

Α.   Τιμητικά Αξιώματα στα μέσα του 14ου αι. σύμφωνα με τον Ψευδοκωδινό.

Στη συγκεκριμένη λίστα τα τιμητικά αξιώματα παρατίθενται μαζί με τα ενεργά, σε αντίθεση με τη λίστα για τον 9ο/10ο αι.

συντομογραφίες στον πίνακα: Π/Β=> Πρωτοβυζαντινή περίοδοςΜ/Β=> Μεσοβυζαντινή περίοδοςY/B=> Υστεροβυζαντινή περίοδος

1Δεσπότης
 Τίτλος για μέλη της Βασιλικής οικογενείας. Χωρίς κυβερνητικά καθήκοντα. Αργότερα απέκτησε σημασία ως τοπικός ηγεμών (Δεσπότης Μυστρά κλ.π.). Σαν γενικός όρος και προσφώνηση αρχόντων υπήρχε από τον 4ο αι. αλλά έγινε συγκεκριμένος αυλικός τίτλος το 1163 επί Μανουήλ Κομνηνού.
2Σεβαστοκράτωρ
 Υψηλόβαθμος αυλικός, συχνά συγγενής του αυτοκράτορα, με διάφορα κατά καιρούς καθήκοντα και μεγάλη εξουσία, αν και στο τέλος καθαρά διακοσμητικός.
Υπήρχε από τον 11ο αιώνα, τον καθιέρωσε ο Αλέξιος Κομνηνός.
3Καίσαρ
 Στην Π/Β περίοδο αφορούσε τον διάδοχο του θρόνου. Στην Υ/Β ήταν τιμητικό αξίωμα που δινόταν σε διαφόρους Έλληνες και ξένους χωρίς άλλες εξουσίες, συνήθως.
4Μέγας Δομέστικος
 Αρχηγός του στρατού. Εξέλιξη του Δομέστικου των Σχολών της Μ/Β περιόδου.
5Πανυπερσέβαστος
 Τιμητικός τίτλος χωρίς εξουσίες. Υπήρχε από την περίοδο των Κομνηνών, όταν είχαν εισαχθεί και άλλοι τέτοιοι μεγαλεπήβολοι και υπερβολικοί τίτλοι για μέλη της βασιλικής οικογενείας.
6Πρωτοβεστιάριος
 Υπήρχε από το 412 και αρχικά προοριζόταν για ευνούχους υπεύθυνους της βασιλικής ιματιοθήκης. Την Μ/Β ανέβηκε ιεραρχικά και είχε να κάνει και με το βασιλικό θησαυροφυλάκιο. Την Υ/Β έγινε ανώτατο αξίωμα και δεν είχε καμία σχέση με βεστιάρια και ιμάτια. Δινόταν σε επικεφαλής εκστρατειών, αυτοκρατορικούς απεσταλμένους και άλλους ανώτατους αυλικούς. Ο Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος ήταν αυτός που έδωσε στον τίτλο μεγάλη αξία, μετά το 1271.
7Μέγας Δουξ
 Καταρχήν αρχηγός του Ναυτικού, που καθώς δεν υπήρχε πια μεγάλος στόλος, αναλάμβανε και άλλες υψηλές στρατιωτικές θέσεις. Μέγας Δουξ ήταν ο Νοταράς, ένας από τους πρωταγωνιστές των γεγονότων λίγο πριν την Άλωση.
8Πρωτοστράτωρ
 Την Π/Β ήταν αρχι-ιπποκόμος, την Μ/Β ήταν υπασπιστής του αυτοκράτορα και την Υ/Β ανώτατος στρατιωτικός και κρατικός αξιωματούχος.
9Μέγας Στρατοπεδάρχης
 Διοικητής μεγάλων στρατιωτικών μονάδων και εκστρατευτικού σώματος. Εξέλιξη του παλαιού ρωμαϊκού praefectus castrorum (έπαρχος του στρατοπέδου –τότε ήταν υπεύθυνος στρατωνισμού). Έγινε επίσημα τίτλος περί το 1255 από τον Θεόδωρο Β΄ Λάσκαρη. Στα μέσα του 14ου αι. ήταν ήδη τιμητικό αξίωμα παρά στρατιωτικός βαθμός.
10Μέγας Πριμμηκήριος
 Από τη Ρωμαϊκή εποχή ο primicerius ήταν αξιωματούχος επικεφαλής υπηρεσιών στρατιωτικών, εκκλησιαστικών ή πολιτικών και με καθήκοντα που διέφεραν ανά εποχή. Στην Υ/Β ήταν ανώτατος κρατικός αξιωματούχος με ποικίλα καθήκοντα, συχνά ως διοικητής επαρχίας.
11Μέγας Κοντόσταβλος
 Εξέλιξη του Κόμη των Στάβλων της Μ/Β, ενώ κατά την Υ/Β ανέβηκε πολύ ιεραρχικά επικεφαλής εκστρατειών και διαφόρων μονάδων μεταξύ των οποίων οι Λατίνοι μισθοφόροι.
12Μέγας Λογοθέτης
 Τον 13ο αιώνα ήταν κάτι σαν πρωθυπουργός με έμφαση στον οικονομικό τομέα. Στα μέσα του 14ου αι. ήταν πια μόνο διακοσμητικός τίτλος. Διασώζεται μέχρι σήμερα στα Πατριαρχεία.
13Πρωτοσέβαστος
 Ανώτατος τιμητικός τίτλος χωρίς διοικητικά καθήκοντα. Οι πάσης φύσεως Σεβαστοί πρωτοεμφανίστηκαν την περίοδο των Κομνηνών τον 12ο αιώνα.
14Πιγκέρνης
 Τη Μ/Β εποχή ήταν ο οινοχόος του βασιλιά και ευνούχος. Εξελίχθηκε σε ανώτατο κρατικό στέλεχος με ποικίλα κατά καιρούς καθήκοντα, ακόμα και στρατιωτικά ή διοικητού επαρχιών.
15Κουροπαλάτης
 Τους πρώτους αιώνες ήταν ο επικεφαλής όλων των υπηρεσιών του Παλατίου (cura palatii) και την Μ/Β εξελίχτηκε στον αυλικό με το υψηλότερο και πιο ισχυρό αξίωμα. Την Υ/Β έχει υποβαθμιστεί αρκετά, και εμφανίζεται να επανέρχεται στα παλιά του καθήκοντα στο παλάτι, αλλά ιστορικά αναφέρονται προσωπικότητες με αυτόν τον τίτλο που ακόμα και την Υ/Β περίοδο είχαν σημαντικά διοικητικά καθήκοντα.
16Παρακοιμώμενος της Σφενδόνης
 Εξέλιξη του παρακοιμώμενου της Μ/Β εποχής που τότε ήταν ο παντοδύναμος ευνούχος υπηρέτης και έμπιστος του αυτοκράτορα. Την Υ/Β εποχή έχει το σημαντικό οφίκιο της Σφενδόνης, δηλαδή είναι υπεύθυνος για τη βασιλική σφραγίδα (το δαχτυλίδι του βασιλιά) και την επικύρωση των βασιλικών εγγράφων. Πιθανόν να έχει και άλλα αυλικά καθήκοντα ως στενός συνεργάτης του αυτοκράτορα.
17Παρακοιμώμενος του Κοιτώνος
 Κι αυτός είναι εξέλιξη του παντοδύναμου παρακοιμώμενου της Μ/Β εποχής. Ο συγκεκριμένος είναι υπεύθυνος για το υπηρετικό προσωπικό των βασιλικών διαμερισμάτων και κυριολεκτικά παρακοιμώμενος (κοιμάται απέξω από τη βασιλική κρεβατοκάμαρα). Πιθανότατα η θέση προορίζεται –ακόμα– μόνο για ευνούχους.
18Λογοθέτης του Γενικού
 Κατά την Μ/Β εποχή ήταν κάτι σαν υπουργός Οικονομικών. Στα μέσα του 14ου αιώνος είναι μόνο τιμητικό αξίωμα.
19Πρωτοβεστιαρίτης
 Ήταν υπεύθυνος για τις «Παραστάσεις», δηλαδή δημόσιες επίσημες εκδηλώσεις. Ίσως να ήταν γενικά υπεύθυνος για επίσημες ακροάσεις, τελετές και πανηγύρεις. Ήταν μάλλον ο μόνος αυλικός που είχε δικαίωμα να μιλήσει στον αυτοκράτορα χωρίς προηγουμένως να του απευθύνει ο αυτοκράτορας πρώτος το λόγο (τεράστιο προνόμιο).
20Δομέστικος της Τραπέζης
 Υπεύθυνος για την οργάνωση όλων των γευμάτων και των συμποσίων στο παλάτι.
21Ο επί της Τραπέζης
 Υπεύθυνος για το σερβίρισμα στο αυτοκρατορικό τραπέζι.
22Μέγας Παπίας
 Κατά την Μ/Β περίοδο ο Παπίας ήταν ο γενικός κτιριακός υπεύθυνος του παλατιού και είχε την πολύ σημαντική ευθύνη να κρατάει όλα τα κλειδιά του παλατιού. Την Υ/Β όμως το αξίωμα δεν είναι πλέον ενεργό.
23Έπαρχος της Πόλεως
 Το αξίωμα ήταν ανώτατο και υπήρχε από τότε που είχε ιδρυθεί η Κωνσταντινούπολη με δημαρχιακά και επαυξημένα διοικητικά καθήκοντα. Σύμφωνα με τον Ψευδοκωδινό, κατά την Υ/Β το αξίωμα είναι πλέον μόνο τιμητικό.
24Μέγας Δρουγγάριος της Βίγλης
 Νωρίς στη Μ/Β ήταν διοικητής μιας μονάδας βασιλικής σωματοφυλακής (της «Βίγλας») που εξελίχθηκε τον 9ο αιώνα σε ανώτατο δικαστικό και την Υ/Β έγινε ξανά ανώτατος στρατιωτικός βαθμός.
25Μέγας Εταιρειάρχης
 Την παλιά εποχή ο Εταιρειάρχης ήταν ο αρχηγός των Εταίρων, δηλαδή του τμήματος της αυτοκρατορικής σωματοφυλακής που το αποτελούσαν ξένοι μισθοφόροι. Ίσως την Υ/Β εποχή να έχει διευρυμένα στρατιωτικά ή διοικητικά καθήκοντα, αλλά μπορεί να είναι και απλά τιμητικός τίτλος.
26Μέγας Χαρτουλάριος
 Γενικά, οι χαρτουλάριοι στο Βυζάντιο ήταν γραμματικοί και γραφιάδες διαφόρων βαθμίδων στην ιεραρχία, από ανώτατη μέχρι κατώτερη. Ο συγκεκριμένος τίτλος κατά την Υ/Β ήταν μάλλον τιμητικός χωρίς περιεχόμενο.
27Λογοθέτης του Δρόμου
 Μεγάλο αξίωμα την Μ/Β, κάτι σαν υπουργός Εξωτερικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών. Την Υ/Β, το αξίωμα είμαι μάλλον τιμητικό και από μόνο του δεν συνεπάγεται οφίκιο.
28Πρωτοασήκρητις
 Ανώτατος γραμματικός και νομικός από τη Μ/Β εποχή. Κατά καιρούς είχε μεγάλο κύρος. Το 1166 έγινε ανώτατος δικαστικός και αυτό συνεχίστηκε και στην αυτοκρατορία της Νίκαιας, αλλά όχι στην Παλαιολόγειο εποχή, όπου είναι απλά ένα τιμητικό αξίωμα.
29Ο επί του Στρατού
 Υπεύθυνος για θέματα στρατωνισμού. Ίσως να διαχειρίζεται και στρατιωτικές δαπάνες.
30Μυστικός
 Αρμόδιος για την προσωπική αλληλογραφία του αυτοκράτορα και ο άνθρωπος για διάφορες εμπιστευτικές αποστολές. Το αξίωμα υπήρχε από τον 9ο αιώνα με έντονες διακυμάνσεις ως προς την αξία του.
31Δομέστικος των Σχολών
 Ξεκινώντας από διοικητής του τάγματος των Σχολών, τη Μ/Β περίοδο είχε εξελιχθεί σε ανώτατο στρατιωτικό βαθμό (ήταν ο αρχηγός του στρατού απόντος του αυτοκράτορα). Την Υ/Β είναι απλά τιμητικό αξίωμα.
32Μέγας Δρουγγάριος του Στόλου
 Διοικητής του στόλου που την εποχή που γράφτηκε το Τακτικόν του Ψευδοκωδινού ήταν ουσιαστικά άνευ αντικειμένου καθώς ο Βυζαντινός στόλος ήταν μακρινή ανάμνηση.
33Πριμμηκήριος της Αυλής
 Υπεύθυνος εθιμοτυπίας στην αυλή και για την τήρηση του πρωτοκόλλου κατά την προσέλευση των αυλικών. Επίσης επιβλέπει την κόσμια συμπεριφορά του προσωπικού στο παλάτι.
34Πρωτοσπαθάριος
 Από την Μ/Β ακόμα εποχή ήταν τιμητικός τίτλος, αλλά συχνά ήταν ελάχιστη προϋπόθεση για την απόκτηση ανώτερων κυβερνητικών θέσεων.
35Μέγας Άρχων
 Εντελώς τιμητικό αξίωμα με άγνωστη προϊστορία. Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Ψευδοκωδινός «ουδέ έν υπερέτημα κέκτηται».
36Τατάς της Αυλής
 Χωρίς αρμοδιότητες πλέον την Υ/Β. Ο τίτλος πρωτοεμφανίστηκε τον 12ο αιώνα. Δεν γνωρίζουμε μετά βεβαιότητος τα καθήκοντα. Η λέξη έχει μάλλον τουρκική προέλευση και ο τίτλος πιθανόν έχει να κάνει με την εκπαίδευση των πριγκίπων.
37Μέγας Τζαούσιος
 Επικεφαλής, μάλλον της βασιλικής φρουράς (ή τμήματός της). Ο τίτλος εμφανίζεται για πρώτη φορά κατά τη βασιλεία του Ιωάννη Βατάτζη. «Τζαούσιος» ήταν λέξη τουρκικής προέλευσης που σήμαινε «αξιωματικός» ή κάτι τέτοιο, και ήταν σε ευρεία χρήση κατά την τελευταία περίοδο του Βυζαντίου.
38Πραίτωρ του Δήμου
 Σε παλαιότερες εποχές ήταν βοηθός του Επάρχου της Πόλεως με αστυνομικά κυρίως καθήκοντα αλλά κατά την Υ/Β είναι τιμητικό αξίωμα χωρίς καθήκοντα.
39Λογοθέτης των Οικειακών
 Τιμητικό αξίωμα χωρίς οφίκιο. Η ονομασία δείχνει ότι σε μια παλιότερη εποχή ίσως να είχε να κάνει με τα οικονομικά του παλατιού.
40Μέγας Λογαριαστής
 Τιμητικό αξίωμα χωρίς οφίκιο. Είχε δημιουργηθεί το 1094 από τον Αλέξιο Κομνηνό για να αντικαταστήσει τον Σακελλάριο, με έμφαση στην οικονομική διαχείριση.
41Πρωτοκυνηγός
 Αρχηγός των κυνηγών, των σκυλομάγγων, στα αυτοκρατορικά κυνήγια. Ήταν και ο διοργανωτής των κυνηγιών. Σταδιακά ο τίτλος απέκτησε κύρος. Πρωτοεμφανίστηκε τον 13ο αιώνα και σαν θέση προσφερόταν για την ανέλιξη φιλόδοξων προσωπικοτήτων, δεδομένου ότι κάποιοι αυτοκράτορες είχαν πάθος με το κυνήγι. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο Ανδρονικος Γ΄είχε χίλια σκυλιά και χίλια γεράκια!
42Σκουτέριος
 Κρατούσε το «διβέλλιον και το σκουτάριον» του αυτοκράτορα δηλαδή το λάβαρο και την ασπίδα του. Μάλλον ήταν και κάτι σαν υπασπιστής.
43Αμηράλιος
 Ναύαρχος, υπαρχηγός του Ναυτικού υπό τις διαταγές του Μεγάλου Δουκός. Όρος γενικής χρήσης εκείνη την εποχή για καπεταναίους και επικεφαλής ναυτικών επιχειρήσεων.
44Ο επί των Δεήσεων
 Υπεύθυνος για να χειρίζεται τα αιτήματα του λαού τα οποία μετέφερε στον αυτοκράτορα. Η θέση και ο τίτλος υπήρχαν από πολύ παλιά με τα ίδια καθήκοντα.
45Κοιαίστωρ
 Την Π/Β και την Μ/Β ήταν νομικός σύμβουλος του κράτους (ως Κυαίστωρ) και αργότερα ανώτατος δικαστικός. Την Υ/Β εποχή δεν έχει καθήκοντα και είναι απλά τιμητικό αξίωμα.
46Μέγας Αδνουμιαστής
 Υπεύθυνος για τη στρατολογία και την επιστράτευση. Συντόνιζε τη συγκέντρωση αντρών, αλόγων και όπλων πριν από εκστρατείες ή για αντιμετώπιση εισβολών. Φρόντιζε για την αναπλήρωση κενών και ελλείψεων. «Αδνούμιον» ήταν το σημείο που έπρεπε να παρουσιαστούν οι στρατιώτες με τα εφόδιά τους (από το λατ. ad nomen=ονομαστικό προσκλητήριο).
47Λογοθέτης του Στρατιωτικού
 Την εποχή αυτή δεν είχε καθήκοντα. Απόηχος του ομώνυμου αξιώματος της Μ/Β εποχής όταν ήταν κάτι σαν υπουργός Στρατιωτικών και Εξοπλισμού.
48Πρωτοϊερακάριος
 Υπεύθυνος για τα κυνηγετικά γεράκια του αυτοκράτορα. Συχνά προαγόταν σε Πρωτοκυνηγό.
49Λογοθέτης των Αγελών
 Την εποχή αυτή δεν είχε καθήκοντα. Παλαιότερα ήταν υπεύθυνος για τα άλογα και τα μουλάρια που ήταν ιδιοκτησία του αυτοκράτορα ή του κράτους.
50Μέγας Διερμηνευτής
 Διερμηνέας και απεσταλμένος του αυτοκράτορα στο εξωτερικό. Κάποια εποχή άρχισε να χρησιμοποιείται για τη θέση και ο αραβικής προελεύσεως «Δραγουμάνος». Με αυτή την ονομασία συνέχισε να υπάρχει ως ανώτατο αυλικό αξίωμα και στην Οθωμανική Αυλή, όταν ο Μέγας Δραγουμάνος ήταν υπουργός Εξωτερικών της Υψηλής Πύλης.
51Ακόλουθος
 Κατά τη Μ/Β ήταν ο προσωπικός σωματοφύλακας του Βασιλιά. Αργότερα, τον 11ο αιώνα, ήταν ο τίτλος του αρχηγού των Βαράγγων, και πιο μετά επικεφαλής της σωματοφυλακής, γενικώς.
52Κριτής του Φωσσάτου
 Στρατιωτικός δικαστής
53Άρχων του Αλλαγίου
 Διοικητής μονάδας της αυτοκρατορικής φρουράς (αλλάγι=στρατιωτική μονάδα 300-500 αντρών)
54Πρωταλλαγάτωρ
 Οι Αλλαγάτορες ήταν γενικά διοικητές μικρών στρατιωτικών μονάδων, που ονομάζονταν «αλλάγια». Ο Πρωταλλαγάτωρ μάλλον ήταν διοικητής ενός μεγαλύτερου σχηματισμού αποτελούμενου από περισσότερα τους ενός αλλάγια ή, το πιθανότερο, υποδιοικητής μεγάλης μονάδας από πολλά αλλάγια. Ίσως να είχε σχέση και με τη Βασιλική Φρουρά.
55Μέγας Διοικητής
 Τιμητικός τίτλος χωρίς οφίκιο.
56Ορφανοτρόφος
 Τιμητικός τίτλος χωρίς καθήκοντα την Υ/Β. Μέχρι τον 13ο αιώνα ήταν διευθυντής του ορφανοτροφείου της Πόλεως και ευνούχος.
57Πρωτονοτάριος
 Προϊστάμενος των γραμματικών της Αυλής. Θέση που υπήρχε από την Μ/Β σε διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Τον 14ο αιώνα ο Πρωτονοτάριος της Αυλής είχε γίνει πανίσχυρος, και στις αρχές του επόμενου αιώνα, κάτι σαν πρωθυπουργός.
58Ο επί των Αναμνήσεων
 Εξέλιξη του Μαγίστρου των Αναμνήσεων που υπήρχε από την Πρωτοβυζαντινή εποχή. Τον 14ο αιώνα ήταν απλά τιμητικός τίτλος.
59Δομέστικος των Τειχέων
 Υπεύθυνος για τη συντήρηση των τειχών της Κωνσταντινούπολης (και ίσως και άλλων πόλεων). Ενδεχομένως να είχε σχέση και με τη φρούρηση των τειχών όπως ο Κόμης των Τειχέων της Μ/Β περιόδου.
60Προκαθήμενος του Κοιτώνος
 Ήταν επικεφαλής της φρουράς του αυτοκρατορικού κοιτώνος. Υφιστάμενος του Παρακοιμωμένου του Κοιτώνος.
61Προκαθήμενος του Βεστιαρίου
 Βοηθός του Πρωτοβεστιαρίτου. Παρουσίαζε τους επισκέπτες στον αυτοκράτορα.
62Ο του Βεστιαρίου
 Υπεύθυνος εφοδιασμού του Στόλου, τον οποίο ακολουθούσε με δικό του πλοίο.
63Ετερειάρχης
 Υπεύθυνος πρωτοκόλλου και χειριστής θεμάτων με ξένους επισκέπτες και πρόσφυγες στο Βυζάντιο. (Υπάρχει μια σύγχυση εδώ κατά πόσο ήταν υφιστάμενος του Μεγάλου Ετερειάρχη ή είχαν διαφορετικό πεδίο καθηκόντων.)
64Λογαριαστής της Αυλής
 Υπεύθυνος μισθοδοσίας των αξιωματούχων της Αυλής.
65Στρατοπεδάρχης των Μονοκαβάλλων
 Διοικητής μονάδας ιππικού, των Μονοκαβάλλων
66Στρατοπεδάρχης των Τζαγγρατόρων
 Διοικητής μονάδας Τούρκων (ως επί το πλείστον) μισθοφόρων που έφεραν τζάγγρες (=βαλίστρες)
67Στρατοπεδάρχης των Μουρτάτων
 Διοικητής των Μουρτάτων που ήταν πεζοί τοξότες, με μεικτή ελληνοτουρκική καταγωγή.
68Στρατοπεδάρχης των Τζακώνων
 Διοικητής των Τζακώνων, που ήταν ήταν μονάδα αποτελούμενη από Τσάκωνες από τη Λακωνία.
69Προκαθήμενος των Μεγάλων Παλατίων
 Κτιριακός υπεύθυνος για το (παλιό) συγκρότημα του Μεγάλου Παλατίου (από την εποχή των Κομνηνών, η βασιλική κατοικία είχε μεταφερθεί στο ανάκτορο Βλαχερνών).
70Δομέστικος των Θεμάτων
 Σε μια εποχή εδαφικής συρρίκνωσης, η διαίρεση της αυτοκρατορίες σε Θέματα ήταν πια παρελθόν, και ο τίτλος καθαρά τιμητικός.
71Δομέστικος των Ανατολικών Θεμάτων
 Παλιά ο Στρατηγός Ανατολικού ή πιο παλιά ο Ύπαρχος Ανατολικού ήταν το ανώτατο αξίωμα στο Βυζάντιο. Την Υ/Β απλά διακοσμητική θέση.
72Δομέστικος των Δυτικών Θεμάτων
 Τιμητικός τίτλος (βλ. παραπάνω)
73Μέγας Μυρταΐτης
 Δεν γνωρίζουμε τα καθήκοντά του. Ο τίτλος δεν υπήρχε παλαιότερα.
74Πρωτοκόμης
 Διοικητής στολίσκου λίγων πλοίων (τριών ή τεσσάρων)
75Παπίας
 Δεν γνωρίζουμε τα καθήκοντά του. Ίσως να ήταν ο κλειδοκράτορας του Παλατιού όπως κατά την Μ/Β, δεδομένου ότι ο ανώτερός του Μεγάλος Παπίας ήταν τιμητικό αξίωμα.
76Δρουγγάριος
 Διοικητής Δρούγκας που κατά την Μ/Β ήταν είτε τάγμα είτε, σπανιότερα, μικρή μονάδα του στόλου. Κατά την Υ/Β ίσως να ήταν, γενικά, ανώτερος βαθμοφόρος του στρατού.
77Σεβαστός
 Δεν γνωρίζουμε τα καθήκοντά του. Μάλλον τιμητικό αξίωμα.
78Μυρταΐτης
 Δεν γνωρίζουμε τα καθήκοντά του.
79Προκαθήμενοι Πόλεων
 Κάτι σαν δήμαρχοι και κυβερνήτες των πόλεων ανά την επικράτεια
80Ο επί του Κανικλείου
 Κατά τη Μ/Β περίοδο ήταν υπεύθυνος για το μελανοδοχείο και την πένα (=κανίκλειον) του αυτοκράτορα. Την Υ/Β ίσως απλά τιμητικός τίτλος.
81Μέγας Βαΐουλος
 Παιδαγωγός των τέκνων της Βασιλικής οικογενείας. Εμφανίζεται για πρώτη φορά στη λίστα του Ψευδοκωδινού, αλλά πρέπει να υπήρχε από παλιά.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ

, , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *