Η Σύναξη των 70 Αποστόλων

Για τους Αποστόλους αυτούς μας πληροφορεί το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο δέκατο κεφάλαιο.

Τους εξέλεξε ο Χριστός ύστερα από τους Δώδεκα για να βοηθούν το έργο Του, πηγαίνοντας αυτοί πρωτύτερα σε κάθε πόλη και τόπο, όπου θα πήγαινε κατόπιν ο Ίδιος. Στον αγώνα αυτό, έπρεπε να καταβάλουν όλη τους τη δραστηριότητα, χωρίς να χάνουν ούτε στιγμή.

Γι’ αυτό τους είπε, ότι ώφειλον να μη σταματούν και να μη χαιρετούν κανένα εις τον δρόμον. Αυτό δε, αποτελεί μάθημα για μερικούς πνευματικούς εργάτες, πού χάνουν άσκοπα ώρες και μέρες φλυαρώντας αντί να διδάσκουν, και σκανδαλίζοντας αντί να οικοδομούν.

Ό Κύριος παρήγγειλε τους εβδομήκοντα Αποστόλους, μήτε βαλάντιο να έχουν μαζί τους, μήτε δισάκιο, ούτε υποδήματα να κρατάνε. Γιατί; Για να φανεί, ότι οι στρατιώτες του Χριστού πρέπει να έχουν αυταπάρνηση και να εξοικειώνονται με όλες τις στερήσεις.

Και να δειχθεί ότι ο Θεός με μηδαμινά μέσα κατορθώνει τα μεγαλύτερα και δυσκολότερα έργα. Οι Εβδομήκοντα εξετέλεσαν την αποστολή τους με όλη την ακρίβεια και την πειθαρχία, όταν ο Χριστός ήταν στη γη. Αλλά και υστέρα από την ανάληψή Του και το σχηματισμό της Εκκλησίας Του, έκαναν με ζήλο και αυταπάρνηση όλο το καθήκον τους.

Αυτοί δε ήταν:

1. Ιάκωβος, ο αδελφός του Κυρίου και υιός Ιωσήφ του μνήστορος.
2. Σίμων, ο και Συμεών και Κλεόπας υιός Ιωσήφ, αδελφός Ιακώβου και δεύτερος επίσκοπος Ιεροσολύμων.
3. Ματθίας, ο αντί του προδότου συγκαταριθμηθείς τοις αποστόλοις.
4. Ιάκωβος, Αλφαίου, ο και αδελφός Ματθαίου.
5. Ιούδας, ο παρά μεν τω Λουκά Ιακώβου Ιούδας επονομαζόμενος, παρά δε τω Ματθαίω και Μάρκω θαδδαίος και Λεββαίος, αδελφόθεος του Χριστού.
6. Βαρνάβας, ο και Ίωσης, ο οικειοχείρως γράψας το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο και εν Κύπρω τελειωθείς.
7. Φίλιππος, ο εκ Καισαρείας της Παλαιστίνης, ο βαπτίσας τον Αιθίοπα.
8. Ανανίας, ο γινόμενος επίσκοπος Δαμασκού, ο και τον Παύλον βαπτίσας.
9. Ιωσήφ και Ιούοτος και Βαρνάβας, ο σύμψηφος γενόμενος Ματθίου.
10. Στέφανος, ο πρωτομάρτυς και διάκονος ο λιθοβοληθείς.
11. Πρόχορος, ο επίσκοπος Νικομήδειας.
12. Νικάνωρ.
13. Σίμων, ο επίσκοπος γενόμενος Βόστρων (της Αραβίας).
14. Παρμένος.
15. Τίμων, επίσκοπος Βόστρων.
16. Επαινετός, επίσκοπος Καρθαγένης.
17. Λουκάς, ουχί ο τας Πράξεις γράψας, αλλά ο Λαοδικείας γενόμενος επίσκοπος.
18. Αρίσταρχος, επίσκοπος Απαμείας της εν Συρία.
19. Μάρκος, όν έλεγον Ιωάννην, επίσκοπος εν Βιθλοπόλει.
20. Ζήνων, επίσκοπος γενόμενος εν Διοσπόλει.
21. Αριστόβουλος, επίσκοπος Βρετανίας.
22. Απελλής, επίσκοπος Σμύρνης.
23. Νάρκισσος, επίσκοπος Αθηνών.
24. Ηρωδίων, επίσκοπος Ταρσού.
25. Αγαβος, προφήτης.
26. Ρούφος, επίσκοπος Θηβών.
27. Ασύγκριτος, επίσκοπος Υρκανίας.
28. Φλέγων, επίσκοπος Μαραθώνας.
29. Ερμής, επίσκοπος Δαλματίας.
30. Πατροβάς, επίσκοπος Ποτιόλου.
31. Ερμάς, επίσκοπος Φίλιππουπόλεως.
32. Αίνος, επίσκοπος Ρώμης.
33. Γάϊος, επίσκοπος Εφέσου.
34. Φιλόλογος, επίσκοπος Σινουπόλεως.
35. Ολυμπάς.
36. Ηρωδίων.
37. Αρίσταρχος.
38. Πούδης.
39. Τρόφιμος. Οι πέντε ούτοι εμαρτύρησαν μετά του Παύλου εν Ρώμη.
40. Λούκιος, επίσκοπος Λαοδικείας της Συρίας.
41. Ιάσων, Επίσκοπος Ταρσού.
42. Σίλας, επίσκοπος Κορίνθου.
43. Σιλουανός, επίσκοπος Θεσ/νίκης.
44. Ανδρόνικος, επίσκοπος Πανονίας.
45. Κρίσκης, επίσκοπος Καρχηδόνος.
46. Αμπλίας, επίσκοπος Οδησσού.
47. Ουρβανός, επίσκοπος Μακεδονίας.
48. Βαρσαβάς, επίσκοπος Ηράκλειας.
49. Στάχυς, επίσκοπος Βυζαντίου,
50. Σωσίπατρος, επίσκοπος Ικονίου.
51. Έραστος, επίσκοπος Πανεάδος.
52. Κουάρτος, επίσκοπος Βηρυτού.
53. Τερέντιος, επίσκοπος Ικονίου.
54. Απολλώ, επίσκοπος Καισαρείας.
55. Σωσθένης, επίσκοπος [Κο]λοφωνίας.
56. Επαφρόδιτος, (ή Επαφράς), επίσκοπος Ανδριάκης (ή Αδριάνης).
57. Καίσαρ, επίσκοπος Δυρραχίου.
58. Τυχικός, επίσκοπος Κολοφωνίας.
59. Μάρκος, ο ανεψιός Βαρνάβα, επίσκοπος Απολλωνιάδος.
60. Ιούστος, επίσκοπος Ελευθερουπόλεως.
61. Αρτέμων, επίσκοπος Λύστρας.
62. Κλήμης, επίσκοπος Σαρδανείας.
63. Ονησιφόρος, επίσκοπος Κορώνης.
64. Τυχικός, επίσκοπος Καρχηδόνος
65. Καρπός, επίσκοπος Βερροίας της Θράκης.
66. Εύοδος, επίσκοπος Αντιοχείας.
67. Ζηνάς, επίσκοπος Διοσπόλεως.
68. Φιλήμων, επίσκοπος Γάζης.
69. Φορτουνάτος.
70. Αχαϊκός.
71. Στεφανάς.

Απολυτίκιο. Ήχος γ’.
Θείας πίστεως, τω αμφιβλήστρω, εζωγρήσατε, εθνών αγέλας, εβδομήκοντα Κυρίου Απόστολοι, προς ευσέβειας την θείαν επίγνωοιν, ως δεδεγμένοι την χάριν του Πνεύματος. Μύσται ένθεοι, Χριστώ τω Θεώ πρεσβεύσατε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

, , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *