Ο φίλος του Κοραή Δημήτριος Λώτος και τα μουσικά χειρόγραφά του

Πηνελόπη Γρ. Στάθη, Ο Ερανιστής, τ. 10 (1972-3), αρ. 59, σελ. 157-186.

Ό Πρωτοψάλτης της Σμύρνης Δημήτριος Λώτος είναι κυρίως γνωστός άπο την αλληλογραφία του με τον ‘Αδαμάντιο Κοραή. Σώζονται όλα σχεδόν τα γράμματα του Κοραή προς τον Πρωτοψάλτη, γιατί ό Λώτος , καθώς γράφει δ Κ. “Αμαντος, «είχε την πρόνοιαν και την όρθήν σκέψιν να διατήρηση τάς περίφημους έπιστολάς πού έλάμβανεν άπο τον μεγάλον σοφόν». Δεν έχουμε δμως παρά μονάχα δύο επιστολές του Λώτου: μία προς τον Κοραή (15 Δεκ. 1808) και μία πρός τον ‘Ιάκωβο Ρώτα (17 ‘Απρ. 1810).

Γενικά, ξέρουμε αρκετά για τίς σχέσεις του Πρωτοψάλτη με τον μεγάλο συμπατριώτη του, λίγες όμως εΐναι οί πληροφορίες μας για την ίδια τη ζωή του, για το μουσικό του έργο κτλ. Τα σχετικά με τη βιογραφία και το μουσικό του έργο είχε συγκεντρώσει παλαιότερα η κυρία Μέλπω Μερλιέ. ‘Αργότερα μας έδωσε ενα πληρέστερο πορτραίτο του Πρωτοψάλτη (με όλη τη σχετική βιβλιογραφία, χαρακτηριστικά κείμενα, ιστορική τοποθέτηση και ψυχογραφικές προεκτάσεις) ό Λ. Βρανούσης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ (34 σελίδες)

, , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *