Σερρών, Σιδηροκάστρου, Ζιχνών: ”Δεν δεχόμαστε να απεμπολήσουμε το όνομα της Μακεδονίας μας”

Σε νέο κάλεσμα για συμμετοχή στο συλλαλητήριο της 20ης Ιανουαρίου στο Σύνταγμα για τη Μακεδονία, προχώρησαν τρεις Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος του Νομού Σερρών.

Το κάλεσμα απηύθυναν αυτή τη φορά ο Μητροπολίτης Σερρών Θεολόγος, ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος και ο Μητροπολίτης Ζιχνών και Νευροκοπίου Ιερόθεος, μέσω εγκυκλίου σημειώματος που εξέδωσαν.

Όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά, είναι υποχρέωση της Εκκλησίας να εκφράσει τις ανησυχίες του ποιμνίου της που ενδιαφέρεται για τα εθνικά μας θέματα και την ειρηνική συμβίωση των βαλκανικών λαών.

Υπογραμμίζουν μάλιστα το δικαίωμα που έχει να μιλάει για την Μακεδονία η Ορθόδοξη Εκκλησία, «για την οποία έχυσαν το αίμα τους πολυάριθμοι κληρικοί», αλλά και την εθνική υποχρέωση που αισθάνονται όσοι ζουν στη Μακεδονία, να δικαιώσουν τους αγώνες των κληρικών και λαϊκών αγωνιστών.

Επικαλούνται ακόμη την επιστολή του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοδούλου το 2004 προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η καθιέρωση του ονόματος «Μακεδονία» στο νέο κράτος των Σκοπίων, όχι μόνο ακυρώνει κάθε ιστορική αλήθεια, αλλά ενισχύει τη διαδικασία «μακεδονοποίησης» από ιστορικούς αναθεωρητές των Σκοπίων.

Οι τρεις ιεράρχες τονίζουν στο εγκύκλιό τους σημείωμα ότι ναι μεν τείνουν χείρα φιλίας προς τον λαό των Σκοπίων, αλλά ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα απεμπολήσουν το όνομα της Μακεδονίας και την ιστορία «για την εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων και επιδιώξεων, που μεσοπρόθεσμα θα αποσταθεροποιήσουν την ευαίσθητη περιοχή των Βαλκανίων».

Τέλος, προτρέπουν το λαό να συμμετέχει μαζικά και ειρηνικά στο συλλαλητήριο της 20ης Ιανουαρίου στο Σύνταγμα, προσθέτοντας ότι οι τρεις μητροπόλεις θα δώσουν «δυναμικό παρών».

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, 

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό ἔτους ἐξέφρασε μέ δυνατό καί ἑλληνοπρεπῆ τρόπο, τήν ψυχή τοῦ Ἔθνους, δηλώνουσα ὅτι «δέν μπορεῖ νά ἀποδεχθεῖ τήν ἀπονομή τοῦ ὅρου «Μακεδο-νία» ἤ παραγώγου της ὡς συστατικοῦ ὀνόματος ἄλλου κράτους» (Δ.Ι.Σ.10-1-2018).

Ἔχει ὑποχρέωση ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας, ὡς πνευματική μητέρα καί τροφός τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων, νά ἐκφράσει τίς ἀνησυχίες τοῦ ποιμνίου της, τό ὁποῖο ἐνδιαφέρεται γιά τά ἐθνικά μας θέματα καί γιά τήν εἰρηνική συμβίωση τῶν Βαλκανικῶν λαῶν.

Ἔχει καί δικαίωμα νά ὁμιλεῖ ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιά τήν Μακεδονία μας, γιά τήν ὁποία ἔχυσαν τό αἷμα τους πολυάριθμοι κληρικοί ὅλων τῶν βαθμίδων.

Ὅσοι ζοῦμε στά ἁγιασμένα χώματα τῆς Βορείου Ἑλλάδος ἔχουμε ἠθική ὑποχρέωση νά δικαιώσουμε τούς ἀγώνες τῶν πολυαρίθμων κληρικῶν καί λαϊκῶν Μακεδονομάχων, οἱ ὁποῖοι ὑπό δυσχερεῖς συνθῆκες ἀγωνίσθηκαν σάν λιοντάρια ἐναντίον τοῦ Τούρκου δυνάστη καί τοῦ σκληρο-τράχηλου Βουλγάρου Ἐξαρχικοῦ, γιά νά σώσουν τήν Μακεδονία μας.

Ὁ Νομός Σερρῶν ὑπῆρξε ἕνα ἀπό τά προπύργια αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνος κατά τήν περίοδο 1903 – 1908, μέ πρωτεργάτες καί πρωταγωνιστές τούς ἀλήστου μνήμης μεγάλους καί ἡρωικούς Μητροπολίτες, Σερρῶν Γρηγόριο καί Ἀπόστολο, Σιδηροκάστρου καί Μελενίκου ἐθνομάρτυρα Κωνσταντῖνο Ἀσημιάδη, ἀπό Ζιχνῶν καί Δράμας ἐθνοϊερομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνης, καί Νευροκοπίου Θεοδώρητο, τούς θρυλικούς Σερραίους ὀπλαρχηγούς Καπετάν Μητρούση καί Καπετάν Γιαγκλῆ κ. ἄ.

Ἄς ξαναδιαβάσουμε μέ προσοχή τίς λαμπρές ἐκεῖνες σελίδες τῶν ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅταν Μητροπολίτες καί διπλωμάτες, κληρικοί, μοναχοί καί λαϊκοί, δάσκαλοι καί ἁπλοί χωρικοί, μέ πίστη στόν Θεό καί στήν Πατρίδα κράτησαν ὄρθιο τό ἐκκλησιαστικό καί ἐθνικό φρόνημα τῶν Μακεδόνων.

Εἶναι καλόν καί διδακτικόν νά θυμηθοῦμε τί ὁ διορατικός ἀείμνη-στος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Χριστόδουλος (28-1-2008), «προφητικῶς» ἔγραφε γιά τό θέμα αὐτό σέ μία ἐπιστολή του πρός τούς Εὐρωπαίους ἡγέτες στίς 17.11.2004: «Ἡ καθιέρωση τῆς ὀνοματοθεσίας «Μακεδο¬νία» στό νεότευκτο κράτος τῶν Σκοπίων, δέν ἀκυρώνει ἁπλῶς κάθε ἱστορική ἀλήθεια, ἀλλά ἐνισχύει τήν διαδικασία «μακεδονοποίησης» ἀπό ἱστορικούς ἀναθε¬ωρητές τῶν Σκοπίων, πού διεκπεραιώνουν ἐντολές ἐξωσκοπιανῶν κέντρων γιά τήν ἐξυπηρέτηση πολιτικῶν σκοπιμοτήτων».

Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί,

Ἀπό τήν ἡρωική, ἁγιοτόκο καί ἑλληνικωτάτη γῆ τῆς Μακεδονίας, ἡ ὁποία ὑπῆρξε ἡ πύλη εἰσόδου τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν Εὐρώπη, ἐμεῖς οἱ ἐν Χριστῷ πνευματικοί σας πατέρες καί ποιμένες τῶν τριῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τοῦ Νομοῦ Σερρῶν, ἐκφραστές τῆς ἑνιαίας φωνῆς καί τῆς ἀγωνιώσης ψυχῆς τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τείνουμε χείρα εἰλικρινοῦς φιλίας πρός τόν λαό τῶν Σκοπίων, μέ τόν ὁποῖο ἐπιθυμοῦμε σχέσεις καλῆς γειτονίας καί ἀγάπης, ἀλλά καί “στεντορείᾳ τῇ φωνῇ” ξεκαθαρίζουμε ὅτι δέν δεχόμαστε νά παραχωρήσουμε ἤ νά δανείσουμε ἤ πολύ περισσότερο νά ἀπεμπολήσουμε τό γλυκύ καί ποθεινό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας καί τήν ἱστορία μας, γιά τήν ἐξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων καί ἐπιδιώξεων, οἱ ὁποῖες στηρίζονται στά θεμέλια ἀλυτρωτικῶν διεκδικήσεων ἤ ψευδωνύμων ταυτοτήτων, πού μεσοπρόθεσμα θά ἀποσταθεροποιήσουν τήν εὐαίσθητη περιοχή τῶν Βαλκανίων.

Ἡ ἀνι¬στόρη¬τη, ἄδικη καί ὕποπτη ἀπαίτηση τῶν βορείων Σλαύων γειτόνων μας νά σφετερισθοῦν ὄνομα, ἱστορία, πολιτισμό, ψυχή πού δέν τούς ἀνή¬κουν, εἶναι θέμα πανεθνικό καί ἀφορᾶ ὄχι μόνον τίς βόρειες ἐπαρχίες τοῦ Κράτους μας, ἀλλά ὁλόκληρο τόν Ἑλληνισμό, ὅπου γῆς.

Ἀπό τόν αἱματοπότιστο Νομό τῶν Σερρῶν καλοῦμε ὅλους τούς συνέλληνες σέ συναγερμό προσευχῆς καί σέ πνευματική καί ἐθνική ἀφύπνιση καί ἐγρήγορση.

Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί διαχρονικῶς μόνον Ἑλληνική, τῆς Ἑλλάδος τό καμάρι. 

Προτρέπουμε, λοιπόν, ὅλους σας νά συμμετάσχετε μαζικά, εἰρηνικά, μέ παλμό καί σύνεση, στό πανεθνικό καί πατριωτικό συλλαλητήριο πού διοργανώνεται ἀπό τίς Παμμακεδονικές ὀργανώσεις τήν Κυριακή 20 Ἰανουαρίου στίς 2 τό μεσημέρι στήν Ἀθήνα στήν πλατεῖα Συντάγματος.

Οἱ ὅποιες σκοπιμότητες καί οἱ κάθε λογῆς ἰδιοτέλειες θά πρέπει νά μείνουν ἔξω ἀπ’ αὐτή τήν πανεθνική προσπάθεια πού ἔχει πατριωτικό καί μόνο χαρακτῆρα.

Οἱ τρεῖς ἱστορικές καί μαρτυρικές Ἱερές Μητροπόλεις τοῦ Νομοῦ μας θά εἶναι δυναμικῶς παροῦσες στό κάλεσμα τοῦ χρέους καί στήν μαρτυρία τοῦ ἁγνοῦ πατριωτισμοῦ.

Τό ὀφείλουμε στούς πατέρες μας, τό χρωστοῦμε στά παιδιά μας. 

Ὁ δε Κύριος τῶν δυνάμεων καί ὑπερασπιστής τῆς ἀληθείας καί τοῦ δικαίου, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί πάντων τῶν ἁγίων εἴθε νά σκεπάσει προστατευτικῶς τό Ἔθνος μας αὐτές τίς πολύ κρίσιμες ὥρες. Ἀμήν.

Εὐχέτες σας πρός τόν ἅγιον Θεόν ὁλοπρόθυμοι.
ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ

†Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

†Ο ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

†Ο ΖΙΧΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

romfea.gr

, , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *