Προέχουν οι αρχαιότητες των «επενδύσεων»;

Γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια, τὸ ΚΑΣ (Κεντρικὸ Ἀρχαιολογικὸ Συμβούλιο) ἀπεφάσισε νὰ κάνῃ τὴν δουλειά του κι ἔπεσαν νὰ τὸ φᾷν ὅλα τὰ κοράκια καὶ τὰ ῥεμάλια, μὲ πρώτη καὶ καλλιτέρα τὴν Νέα Δημοκρατία, ποὺ δείχνει ἐμπράκτως (γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ) τὴν ἀδιαφορία της γιὰ τὸν ἀρχαιολογικὸ πλοῦτο τῆς Χώρας. Μία ἀδιαφορία, ποὺ δὲν ἔδειξε βεβαίως ὁ θανὼν Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης, ὅταν ἦταν ν’ ἁρπάξῃ ἀρχαιολογικοὺς θησαυροὺς ἀπὸ παντοῦ, οὔτε ὅταν, μὲ …μυστηριώδη τρόπο, ἐνεπλέκετο στὸ νὰ ἐξαφανισθοῦν, μὲ ἑλικόπτερα, οἱ χρυσὲς λίρες ἀπὸ τὴν Ἐρέτρια καὶ ἀλλοῦ. Τώρα πιά, ἡ κόρη του Ντόρα φροντίζει νὰ συνεχίσῃ τὸ ἔργο τοῦ μπαμπά.

Στὴν συνέχεια, ὁ γνωστὸς λακὲς τοῦ Σωκράτους Κόκκαλη, Πέτρος Μόραλης ποὺ παριστάνει τὸν δήμαρχο Πειραιῶς, ἔσπευσε κι αὐτὸς νὰ ἐπιτεθῇ στὸ ΚΑΣ. Καὶ φυσικά, ἀπὸ τὸ πανηγύρι δὲν ἔλειψαν οὔτε τὰ γνωστὰ κοράκια – ῥεμάλια τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου.

Ὁ λόγος, γιὰ τὴν πρόταση τῆς πολλὰ βαρέως COSCO ποὺ καὶ αὐτὴ ἔβαλε στὸ μάτι τὴν καταστροφὴ καὶ κατάχωση τῶν ἀρχαιολογικῶν θησαυρῶν μας, μὲ δικαιολογία, λέει, τὸ νὰ κτίσῃ νέα τερατουργήματα, ποὺ δῆθεν θὰ βοηθήσουν στὴν ἐμπορικὴ ἀνάπτυξη τοῦ Πειραιῶς. Προφανῶς καὶ οἱ Κινέζοι πλέον θέλουν νὰ βάλουν στὸ χέρι καὶ νὰ κλέψουν – ἐξαφανίσουν ἀρχαιολογικοὺς θησαυρούς. Ὅλοι βαδίζουν στὰ ἴχνη ποὺ ἐχάραξε ὁ Ἔλγιν, μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο.

Μεταξᾶς Γεώργιος

Σημειώσεις

Ἄλλως τὲ εἶναι γνωστὲς οἱ σχέσεις τῆς ντόρας μὲ τὸν …σύζυγό της ποὺ ἔχει, μὲ τὴν σειρά του, …«συνδέση» τὰ ἐπιχειρηματικά του συμφέροντα μὲ τὴν Cosco.

Ὅπως ἐπίσης εἶναι γνωστὸ πὼς συχνὰ μᾶς ἀπασχολοῦν μὲ τάχα μου …διαφωνίες, γιὰ νὰ μὴν ἀντιληφθοῦμε τὶς δυσμενεῖς, γιὰ τὴν χώρα, συμφωνίες.

Ποιός νά διαμαρτυρηθῇ γιά τήν Cosco;

Ὡς γνωστόν, ἐπίσης,  ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὅσα δημοσίως ὁμολογῶνται, ὑπάρχουν κι αὐτὰ ποὺ γίνονται ἀντιληπτὰ ἐκ τῶν συμπεφρασμένων. Κι ἐπειδὴ στὴν Ἑλλάδα ζοῦμε, ἂς ἔχουμε ὑπ΄ ὄψιν μας κι αὐτό:

Ἐγὼ στὰ μυστικὰ συμβούλια καὶ ἐκεῖ ποὺ παίρνονται οἱ ἀποφάσεις δὲν εἶμαι, ὅμως ἔχω παρακολουθήση τὰ ἑλληνικὰ πολιτικὰ πράγματα ἀπὸ τὸ ’90 καὶ μετὰ σχεδὸν ἀπρόσκοπτα.

Τόσο οἱ κωλυσιεργίες στὸ Ἑλληνικό, ὅσο καὶ ἡ πρόσφατος ἀπόφασις τοῦ ΚΑΣ νὰ μὴν ἐκδόσῃ ἄδεια γιὰ τὶς ἐπενδύσεις τῆς Cosco στὸν Πειραιὰ δὲν ὀφείλονται οὔτε στὸ ΚΑΣ, οὔτε στὸ δασαρχεῖο, οὔτε σὲ ὁποιανδήποτε ἄλλην κωλυσιεργοῦσα ὑπηρεσία καὶ πολὺ περισσότερο στὴν κυβέρνηση τῶν μπολσεβίκων, ποὺ ὑπογράφουν τὰ πάντα.

Ἡ κωλυσιεργία στὸ Ἑλληνικὸ φαίνεται νὰ προέρχεται ἀπὸ ἄλλον ἑλληνικὸ διαπλεκόμενο ὅμιλο, ποὺ ἀντιδρᾶ στὸ μικρὸ τίμημα, μὲ τὸ ὁποῖο ἐπέτυχε νὰ τὸ πάρῃ ὁ Λάτσης καὶ οἱ κωλυσιεργίες στὸ λιμάνι προφανῶς ὀφείλονται στὶς ἀντιῤῥήσεις τῆς πρεσβείας.

Δὲν εἶμαι καθόλου σίγουρος, ὅτι θὰ τὸ προχωρήση ἡ κυβέρνησις Κυριάκου, γιατί θὰ εὑρεθῆ ἀντιμέτωπος μὲ ὁλομέτωπο ἐπίθεση ἀπὸ Στάρ, Ἄλφα καὶ λοιπὲς δημοκρατικὲς δυνάμεις, γιὰ δὲ τὸ λιμάνι μπορεῖτε νὰ ξεχάσετε ἄλλες ἐπενδύσεις ἀπὸ τοὺς Κινέζους….

Κρατῆστε τὸ σχόλιό μου.

«Ἕνας»

filonoi.gr

, , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *