Αλφρέδος Μέγας

Ο Αλφρέδος Μέγας και η γέννηση της Αγγλίας

του Χρυσόστομου Πίνδη, φοιτητή Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Α.Π.Θ. 1400 χρόνια πριν από σήμερα αυτό που γνωρίζουμε ως Ηνωμένο Βασίλειο…

Δείτε περισσότερα