ανάκτηση

Μάχη στα πεδία του Κάτωνος: Ο Ιουστινιανός κυριαρχεί στην Αφρική

Την άνοιξη του 548 μ.Χ. η κατάσταση για τους Βυζαντινούς στη Βόρεια Αφρική δεν ήταν ευχάριστη.Οι μικρές βυζαντινές δυνάμεις είχαν…

Δείτε περισσότερα