Αυτοκράτορας Μαυρίκιος

Μαυρίκιος Τιβέριος (539 – 602): Ένας αποτελεσματικός αυτοκράτορας

Μετάφραση – επιμέλεια Χείλων Την περίοδο γέννησης του Φλάβιου Μαυρίκιου Τιβέριου Αύγουστου (γνωστός ως Μαυρίκιος ή Μαυρίτιος) η ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βίωνε την ακμή της βασιλείας…

Δείτε περισσότερα