Αύγουστος

Ο Αύγουστος στην Αθήνα του χθες και του σήμερα

Ανατρέχοντας την ιστορία της Αθήνας τα τελευταία 100 χρόνια περίπου, διαπιστώνει κανείς ένα χαρακτηριστικό της που παραμένει σταθερό στην πορεία…

Δείτε περισσότερα