βυζαντινή ιδεολογία

Το καθεστώς του Αλεξίου Α’ Κομνηνού: Εξουσία και ιδεολογία

Μάριος Νοβακόπουλος* Όταν ο Αλέξιος Κομνηνός κατέλαβε την εξουσία το 1081, δεν ήταν παρά ένας ακόμη επαναστάτης και σφετεριστής, ο…

Δείτε περισσότερα

Η διαμάχη μεταξύ παπών και αυτοκρατόρων και οι θεωρίες των Βυζαντινών

Λαΐου-Θωμαδάκη Αγγελική, Θησαυρίσματα 15, 1978, σελ. 106-118. Η διαμάχη μεταξύ Πάπων και Γερμανών Αυτοκρατόρων, που άρχισε σε οξεία μορφή στα…

Δείτε περισσότερα