Βυζαντινή χρονογραφία

ΒΙΝΤΕΟ – Πασχάλιον Χρονικόν, σημαντικό έργο της βυζαντινής χρονογραφίας

Το Πασχάλιον Χρονικόν αποτελεί σημαντικό κείμενο της πρώιμης ανατολικορωμαϊκής χρονογραφίας. Σώζεται σήμερα σε ένα χειρόγραφο του 10ου αιώνος, στον ελληνικό…

Δείτε περισσότερα