Βόρειο Σέλας

Αρχαία χειρόγραφα περιγράφουν ένα φωτεινό σέλας πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια

Ένα γεγονός που παρουσιάζεται στα Bamboo Annals (Χρονικά Μπαμπού) θεωρείται από ορισμένους ως περιγραφή ενός φωτεινού σέλας πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια, θα…

Δείτε περισσότερα