Γεώργιος Κεκαυμένος

Ο Γεώργιος-Γεννάδιος Σχολάριος και το Ελληνικό Έθνος (Β’ Μέρος)

Γράφει ο Γεώργιος Κεκαυμένος περιοδικό Νέος Ερμής ο Λόγιος τ. 11, Χειμώνας 2015 (συνέχεια από το Α’ Μέρος) Σύμφωνα με τους αναθεωρητές…

Δείτε περισσότερα

Ο Γεώργιος-Γεννάδιος Σχολάριος και το Ελληνικό Έθνος (Α’ Μέρος)

Γράφει ο Γεώργιος Κεκαυμένος περιοδικό Νέος Ερμής ο Λόγιος τ. 11, Χειμώνας 2015 Κοινός τόπος των σύγχρονων και των παλαιότερων ιστορικών…

Δείτε περισσότερα