Δερβιτσάνη

Οι επιφανείς εκπαιδευτικοί και οι επιστήμονες της Δερβιτσάνης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 1.Κωνσταντίνος Δοκίδης2.Σπυρίδων Βασιλείου Σύρμος3.Κωνσταντίνος Μακαριάδης4.Παπά Ευάγγελος Κρασάς5.Αθανάσιος Μήλος6.Κυριάκος Λίτσιος7.Ιεροδιάκονος Χαραλάμπης Παπαδόπουλους8.Φίλιππος Κυριάκου Οικονομίδης9.Γεώργιος Οικονομίδης10.Αχιλλέας Οικονομίδης11.Σπυρίδων Νικ. Ντρίτσος12.Σπυρίδων Αλεξ. Μάσσιος…

Δείτε περισσότερα