Δημήτριος Τσάκωνας

Ο ‘Ιων Δραγούμης ως εξαίρεσις

Δημήτριος Τσάκωνας [από το περιοδικό “Ελληνική Δημιουργία”, τεύχος 112 (1/10/1952), Αφιέρωμα στον Ίωνα Δραγούμη, σσ. 391-392] Το δράμα του Δραγούμη ήταν η εξαίρεσις. Ήθελε να ζήσει…

Δείτε περισσότερα

O καθηγητής Δημήτριος Τσάκωνας γράφει για τον Ίωνα Δραγούμη

Απόσπασμα από το λήμμα για τον Ίωνα Δραγούμη στο βιβλίο, Δημ. Γρ.  Τσάκωνα : «Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Πολιτικής Κοινωνίας»,…

Δείτε περισσότερα

Χαρακτηριστικά του Νέου Ελληνικού Πολιτισμού

Κείμενο του Δημητρίου Τσάκωνα Βασικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ νεοελληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὡς οὗτος ὁλοκληρώνεται κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς τουρκοκρατίας, εἶναι τὰ ἀκόλουθα:…

Δείτε περισσότερα