επικοινωνία

Γυναίκες επιστολογράφοι στη μέση βυζαντινή περίοδο (8ος-10ος αι.)

της Κατερίνας Νικολάου, Β Διεθνές Συμπόσιο τοϋ Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών τοϋ Έθνικοϋ ‘Ιδρύματος Ερευνών ( 4 ως 6 ‘Οκτωβρίου 1990) Ο…

Δείτε περισσότερα

Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών: Η επικοινωνία στο Βυζάντιο (pdf)

Μέ σκοπό την αναζήτηση και διερεύνηση τών πτυχών πού συνδέονται μέ τις μορφές, τα όργανα και τα μέσα επικοινωνίας στή…

Δείτε περισσότερα

Κατεβάστε το PDF: Homo Interneticus ή Λαογραφία και Διαδίκτυο

του Γιώργου Β. Μιχαήλ «Κάποια μέρα, με ένα παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας θα μπορείτε να μπείτε σε ένα εικονικό μπαρ και…

Δείτε περισσότερα