Θεοδώριχος ο Μέγας

Ψηφιδωτό της έπαυλης του Θεοδώριχου του Μέγα βρέθηκε κοντά στη Βερόνα

Ένα τμήμα του αρχαίου ρωμαϊκού ψηφιδωτού που κοσμούσε το δάπεδο της έπαυλης του βασιλιά των Οστρογότθων, Θεοδώριχου του Μέγα (ή Θευδέριχου) του…

Δείτε περισσότερα