θεολόγοι

Ένωση Θεολόγων: Η κυβέρνηση απεχθάνεται κάθε τι χριστιανικό

Τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα βιώνουμε τή μεγάλη καὶ ἀνυπέρβλητη ταπείνωση τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος «ἐπί πώλου ὄνου καθεσθῆναι καταδεξάμενος» καὶ…

Δείτε περισσότερα