Ιμμάνουελ Καντ

Ο Κάντ και το πρόγραμμα της νεωτερικότητας (μέρος β, Ηθική)

από Δημήτρης Γ. Ιωάννου -3 Δεκεμβρίου 202001070 Είδαμε στο πρώτο μέρος ότι ο Καντ εγκοσμιοποιεί την γνωσιολογία και αναφέρεται σε μια γνώση δίχως υπερβατικό…

Δείτε περισσότερα

Ο Κάντ και το πρόγραμμα της νεωτερικότητας (μέρος α, Γνωσιολογία)

από Δημήτρης Γ. Ιωάννου  Ο Καντ, ο σπουδαιότερος μάλλον φιλόσοφος της νεωτερικότητας, είναι γνωστός για την λεγόμενη «κοπερνίκεια επανάσταση», που επέφερε…

Δείτε περισσότερα

Ο Καντ μπροστά στο γνωσιολογικό ζήτημα της αντικειμενικής αλήθειας

Robert Pittakos – Οπλικές Πένες Αν μπορούσαμε να δώσουμε έναν χαρακτηρισμό για τον μεγάλο Γερμανό φιλόσοφο τότε αυτός θα ήταν…

Δείτε περισσότερα