ιστορία των πολιτισμών

Το Βυζάντιο μεταξύ «Μαγικής» Ανατολής και «Φαουστικής» Δύσης

Απόσπασμα από το άρθρο «Το Βυζάντιο μεταξύ «Μαγικής» Ανατολής και «Φαουστικής» Δύσης», του Γιώργου Δρίτσα, για το 4ο τεύχος του περιοδικού…

Δείτε περισσότερα

Η ιστορική κοσμοθέαση του Oswald Spengler: Τι έλεγε για τους Έλληνες

“Ducunt fata volentem, nolentem trahunt.” [Οι μεταπτώσεις της μοίρας οδηγούν τον θέλοντα και σέρνουν τον μη θέλοντα.] Γράφει ο Γιάννης…

Δείτε περισσότερα