Ιωάννης Κοκκώνης

Απόστολος Βακαλόπουλος: Προσδοκίες και διαψεύσεις μετά την έκρηξη της επαναστάσεως του ᾽21

Μελέτη στον Χαρακτήρα των Ελλήνων Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος Επιμέλεια παρουσίασης: Πυθεύς «Είμαστε ένοχοι έναντι του έργου μας,όταν χανόμαστε μέσα στο παρελθόν ή…

Δείτε περισσότερα

Ιωάννης Π. Κοκκώνης: Η συμβολή του στη δημιουργία του εκπαιδευτικού συστήματος

Όλες οι πηγές συμφωνούν πως το όραμα για την ίδρυση της πρωτοποριακής «Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας» ανήκει στον Ιωάννη Π. Κοκκώνη. Είναι…

Δείτε περισσότερα