Κωνσταντίνος Ν. Θώδης

Η Μονή της Χώρας και ο Θεόδωρος Μετοχίτης

Κωνσταντίνος Ν. Θώδης, συγγραφέας-ιστορικός – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΗΣ Περί χάριτος Θεοδώρου Μετοχίτου, όστις την Εκκλησίαν του Αγίου Σωτήρος εν τη Χώρα ανακαινίσας…

Δείτε περισσότερα