πολίτης

Γιώργος Κοντογιώργης: Τι είναι ο πολίτης; Μια τυπολογία

Γιώργου Δημ. Κοντογιώργη, Πολίτης και πόλις. Έννοια και τυπολογία της ‘πολιτειότητας’, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 236. Η ‘πολιτειότης’ ως…

Δείτε περισσότερα