Τύπος 1821

Ένα ταξίδι στα τυπογραφεία της επαναστατημένης Ελλάδας

Σε ένα ταξίδι στα τυπογραφεία της επαναστατημένης Ελλάδας μας μεταφέρει η ψηφιακή έκθεση Ελληνικά τυπογραφεία στην Επανάσταση: Εκδόσεις από τις…

Δείτε περισσότερα