1780

«Ο Καφές του Έλληνος Δημητρίου»: Ένα Κυθηραϊκό καφενείο στο Μιλάνο του 1780!

«Μεταξύ των λειψάνων της διασωθείσης μικράς βιβλιοθήκης μου, μ’ έτυχε ν’απαντήσω και περιοδικόν τι σύγγραμμα, εκδιδόμενον πρό ενός περίπου αιώνος…

Δείτε περισσότερα