Άννα Ι. Λαμπροπούλου

Ανέκδοτος νομισματικός «θησαυρός» από τον Πριόλιθο Καλαβρύτων

της Άννας Ι. Λαμπροπούλου – Δελτίο Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, Περίοδος Δ’, τόμος 36, 2015 Στην Κειμηλιοθήκη της μονής της Αγίας…

Δείτε περισσότερα