Άρειος

Ο Άγιος Νικόλαος στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο – Το χαστούκι στον Άρειο

† Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή Πρωτοσυγκέλλου Ι. Μ. Αλεξ/πόλεως Βρισκόμαστε στη Νίκαια της Βιθυνίας το 325 μ.Χ.. Ο Χριστιανισμός και το κήρυγμα…

Δείτε περισσότερα