Γερμανός Καραβαγγέλης

Ο πολεμιστής-ιεράρχης Γερμανός Καραβαγγέλης

Παναγιώτης Τσαγκάρης, Θεολόγος Από μητροπολίτης Καστοριάς εξελίχθηκε σε πολεμιστή-ιεράρχη, δίνοντας την ψυχή του στον Μακεδονικό Αγώνα. Λίγα χρόνια μετά, το…

Δείτε περισσότερα