Γεώργιος Παχυμέρης

Ο Βυζαντινός λόγιος Γεώργιος Παχυμέρης και η Φιλοσοφία

Βυζαντινός λόγιος και φιλόσοφος, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Αντέγραψε φιλοσοφικά χειρόγραφα πλατωνικών έργων και ολοκλήρωσε το υπόμνημα του Πρόκλου…

Δείτε περισσότερα