Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος

Δ. Τριανταφυλλόπουλος: Οἰκουμενικότητα καί Βυζαντινή Τέχνη. Μιὰ Ἀνάγνωση

Ἀπό «Τό Βυζάντιο ὡς Οἰκουμένη», ἐκδ. Ἐθνικό Ἵδρυμα Ἐρευνῶν, Διεθνῆ Συμπόσια 16, Ἀθήνα 2005. Κεφάλαιο 1 Ἀναστασίῳ, Ἀρχιεπισκόπῳ Τιράνων καί…

Δείτε περισσότερα