Θεάγης

Θεάγης – Περὶ Ἀρετῆς & ψυχικῶν χαρακτηριστικῶν

Ἡ σύσταση τῆς ψυχῆς χωρίζεται σὲ λογική, θυμικὸ καὶ ἐπιθυμητικό. Ἡ λογικὴ κυβερνάει τὴ γνώση, τὸ θυμικὸ σχετίζεται μὲ τὴν παρόρμηση…

Δείτε περισσότερα