κέντρο ανάδειξης και προβολής της Eλληνικής Iστορίας και του Ελληνικού Πολιτισμού