Καντακουζηνός

“Ἄρχοντες τῶν ὅρων”: Οι τελευταίοι Βυζαντινοί κυβερνήτες της Μακεδονίας

Ο μέγας Πριμικήριος Ιωάννης, όπως απεικονίζεται στην εικόνα του Παντοκράτορος της οποίας ήταν δωρητής, Hermitage, St. Petersburg. Πριμικήριος σημαίνει «πρῶτος…

Δείτε περισσότερα