Κατερίνα Γ. Καραπλή

Κατευόδωσις στρατού – Ο Υπέρ πίστεως πόλεμος στο Βυζάντιο

Κατερίνα Γ. Καραπλή, Κατευόδωσις στρατού-Η οργάνωση και η ψυχολογική προετοιμασία του βυζαντινού στρατού πριν από τον πόλεμο (680-1081), Τομ. Α΄,…

Δείτε περισσότερα