Κωνσταντίνος Γεωργούλης

Ο φιλόσοφος Κωνσταντίνος Γεωργούλης

Ο Κωνσταντίνος Γεωργούλης, Ελληνοδιδάσκαλος, σχολάρχης, κλασικός φιλόλογος, καθηγητής, γυμνασιάρχης, παιδαγωγός, εκπαιδευτικός σύμβουλος, γενικός επιθεωρητής Μέσης Εκπαιδεύσεως, Γενικός Γραμματέας του υπουργείου…

Δείτε περισσότερα