λαϊκή παράδοση

Δ. Πικιώνης: Ιστορικές μορφές και λαϊκή παράδοση

Απόσπασμα από το βιβλίο: «Το πρό­βλη­μα της Μορ­φής» (1946), Έκ­δο­ση Υ­πουρ­γεί­ου Α­νοι­κο­δο­μή­σε­ως με τί­τλο «Δω­δε­κά­νη­σος», τό­μος Β΄, Το οι­κι­στι­κό και…

Δείτε περισσότερα