Μάχη των Πλαταιών

ΒΙΝΤΕΟ – Ο Όρκος των Ελλήνων στις Πλαταιές

Οι ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ παρουσιάζουν τον «ΟΡΚΟ των ΕΛΛΗΝΩΝ στις ΠΛΑΤΑΙΕΣ». Το σπάνιο αυτό κείμενο διασώζεται στους Αττικούς Ρήτορες και συγκεκριμένα στον…

Δείτε περισσότερα