Μουσείο Ηρακλειδών

Cognosco Προτάσεις: Διάλεξη με θέμα “Οι οχυρώσεις στον Μυκηναϊκό κόσμο”

Το Μουσείο Ηρακλειδών ξεκίνησε πρόσφατα μια σειρά σεμιναρίων αναζητώντας ενδείξεις βίας και πολεμικής ετοιμότητος στους Μινωίτες, έπειτα στις πινακίδες γραμμικής…

Δείτε περισσότερα